سفارش می پذیریم.

سفارش بسته است.

باقلوا

باقلوا گردویی دلبر - 1 کیلوگرم

مغز گردو شهد شیر و عسل تقریبا 20 الی 24 عدد بسیار لذیذ و خوشمزه مناسب برای میهمانی ها و پذیرایی میان وعده ای بسیار سالم و مقوی بسته بندی مناسب  باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند.  

380,000 تومان

باقلوا گردویی دلبر - 600 گرم

مغز گردو شهد شیر و عسل تقریبا 10 الی 12 عدد بسیار لذیذ و خوشمزه مناسب برای میهمانی ها و پذیرایی میان وعده ای بسیار سالم و مقوی بسته بندی مناسب    باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند.  

228,000 تومان

باقلوا مربعی چهار مغز - ۶ عدد

چهار مغز 6 عدد باقلوا مربعی بسیار لذیذ و خوشمزه مناسب برای میهمانی ها و پذیرایی میان وعده ای بسیار سالم و مقوی بسته بندی مناسب    باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند.

260,000 تومان

باقلوا مخلوط - 600 گرم

مخلوطی از باقلواهای متنوع مغزهای گردو ، پسته و .... طعم های مختلف شهد شیر و عسل تقریبا 10 الی 12 عدد بسیار لذیذ و خوشمزه مناسب برای میهمانی ها و پذیرایی میان وعده ای بسیار سالم و مقوی بسته بندی مناسب    باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند.

228,000 تومان

باقلوا مخلوط - 1 کیلوگرم

مخلوطی از باقلواهای متنوع مغزهای گردو ، پسته و .... طعم های مختلف شهد شیر و عسل تقریبا 22 الی 24 عدد بسیار لذیذ و خوشمزه مناسب برای میهمانی ها و پذیرایی میان وعده ای بسیار سالم و مقوی بسته بندی مناسب    باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند.

380,000 تومان

باقلوا گردویی مخصوص 600 گرم

باقلوا گردویی مخصوص 600 گرم

228,000 تومان

باقلوا گردویی مخصوص 1 کیلوگرم

باقلوا گردویی مخصوص 1 کیلوگرم

380,000 تومان

باقلوا پسته ای - 600 گرم

مغز پسته شهد شیر و عسل تقریبا 10 الی 12 عدد بسیار لذیذ و خوشمزه مناسب برای میهمانی ها و پذیرایی میان وعده ای بسیار سالم و مقوی بسته بندی مناسب    باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند.

228,000 تومان

باقلوا پسته ای - 1 کیلوگرم

مغز پسته شهد شیر و عسل تقریبا 22 الی 24 عدد بسیار لذیذ و خوشمزه مناسب برای میهمانی ها و پذیرایی میان وعده ای بسیار سالم و مقوی بسته بندی مناسب    باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند.

380,000 تومان

باقلوا مخلوط - 1800 گرم

مخلوطی از باقلواهای متنوع شهد شیر و عسل تقریبا 38 الی 40 عدد بسیار لذیذ و خوشمزه مناسب برای میهمانی ها و پذیرایی میان وعده ای بسیار سالم و مقوی بسته بندی مناسب    باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند.

684,000 تومان

باقلوا گردویی هویجی - 600 گرم

مغز گردو تقریبا 8 عدد باقلوا مثلثی کوچک بسیار لذیذ و خوشمزه مناسب برای میهمانی ها و پذیرایی میان وعده ای بسیار سالم و مقوی بسته بندی مناسب    باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند.

228,000 تومان

باقلوا گردویی هویجی 1 کیلوگرم

مغز گردو وزن 1 کیلوگرم بسیار لذیذ و خوشمزه مناسب برای میهمانی ها و پذیرایی میان وعده ای بسیار سالم و مقوی بسته بندی مناسب    باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند.

380,000 تومان

باقلوا نارگیلی - 600 گرم

مغز گردو طعم نارگیل شهد شیر و عسل تقریبا 10 الی 12 عدد بسیار لذیذ و خوشمزه مناسب برای میهمانی ها و پذیرایی میان وعده ای بسیار سالم و مقوی بسته بندی مناسب    باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند.

228,000 تومان

باقلوا گردویی سبدی - 600 گرم

مغز گردو شهد شیر و عسل تقریبا 10 الی 12 عدد بسیار لذیذ و خوشمزه مناسب برای میهمانی ها و پذیرایی میان وعده ای بسیار سالم و مقوی بسته بندی مناسب    باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند.

228,000 تومان

باقلوا نسکافه ای - 600 گرم

مغز گردو طعم غالب نسکافه شهد شیر و عسل تقریبا 10 الی 12 عدد بسیار لذیذ و خوشمزه مناسب برای میهمانی ها و پذیرایی میان وعده ای بسیار سالم و مقوی بسته بندی مناسب    باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند.

228,000 تومان

باقلوا نسکافه ای - 1 کیلوگرم

مغز گردو طعم غالب نسکافه شهد شیر و عسل تقریبا 20 الی 24 عدد بسیار لذیذ و خوشمزه مناسب برای میهمانی ها و پذیرایی میان وعده ای بسیار سالم و مقوی بسته بندی مناسب    باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند.  

380,000 تومان

باقلوا خامه کره ای - 600 گرم

مغز گردو شهد شیر و عسل تقریبا 10 الی 11 عدد بسیار لذیذ و خوشمزه مناسب برای میهمانی ها و پذیرایی میان وعده ای بسیار سالم و مقوی بسته بندی مناسب    باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند.  

228,000 تومان

باقلوا خامه کره ای - 1 کیلوگرم

مغز گردو شهد شیر و عسل تقریبا 20 الی 22 عدد بسیار لذیذ و خوشمزه مناسب برای میهمانی ها و پذیرایی میان وعده ای بسیار سالم و مقوی بسته بندی مناسب    باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند.

380,000 تومان

باقلوا پسته حلزونی - 1 کیلوگرم

مغز پسته شهد شیر و عسل تقریبا 20 الی 22 عدد بسیار لذیذ و خوشمزه مناسب برای میهمانی ها و پذیرایی میان وعده ای بسیار سالم و مقوی بسته بندی مناسب    باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند.

380,000 تومان

باقلوا پسته حلزونی - 600 گرم

مغز پسته شهد شیر و عسل تقریبا 10 الی 11 عدد بسیار لذیذ و خوشمزه مناسب برای میهمانی ها و پذیرایی میان وعده ای بسیار سالم و مقوی بسته بندی مناسب    باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند.

228,000 تومان

باقلوا گردویی پرنسس - 600 گرم

مغز گردو شهد شیر و عسل تقریبا 10 الی 12 عدد بسیار لذیذ و خوشمزه مناسب برای میهمانی ها و پذیرایی میان وعده ای بسیار سالم و مقوی بسته بندی مناسب    باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند.  

228,000 تومان

باقلوا گردویی پرنسس - 1 کیلوگرم

مغز گردو شهد شیر و عسل تقریبا 20 الی 22 عدد بسیار لذیذ و خوشمزه مناسب برای میهمانی ها و پذیرایی میان وعده ای بسیار سالم و مقوی بسته بندی مناسب    باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند.

380,000 تومان

باقلوا گردویی فانتزی - 600 گرم

مغز گردو شهد شیر و عسل تقریبا 10 الی 11 عدد بسیار لذیذ و خوشمزه مناسب برای میهمانی ها و پذیرایی میان وعده ای بسیار سالم و مقوی بسته بندی مناسب    باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند.

228,000 تومان

باقلوا گردویی فانتزی - 1 کیلوگرم

مغز گردو شهد شیر و عسل تقریبا 20 الی 22 عدد بسیار لذیذ و خوشمزه مناسب برای میهمانی ها و پذیرایی میان وعده ای بسیار سالم و مقوی بسته بندی مناسب    باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند.

380,000 تومان

باقلوا مثلثی بزرگ (2 عدد)

مغز گردو 2 عدد باقلوا مثلثی بدون سرشیر  باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند.

210,000 تومان

باقلوا نارگیلی - ۱ کیلوگرم

مغز گردو طعم نارگیل شهد شیر و عسل تقریبا 10 الی 12 عدد بسیار لذیذ و خوشمزه مناسب برای میهمانی ها و پذیرایی میان وعده ای بسیار سالم و مقوی بسته بندی مناسب    باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند.

380,000 تومان

باقلوا با قیماق

باقلوا مثلثی با بستنی ترکی (دو عدد)

دو عدد باقلوا مثلثی بزرگ مواد میانی: مغز گردو ، بستنی مخصوص ماراش شهد شیر و عسل بسیار لذیذ و خوشمزه مناسب برای میهمانی ها و پذیرایی میان وعده ای بسیار سالم و مقوی بسته بندی مناسب   باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند. بستنی های ترکیه که به بستنی ماراش معروف هستند از شیر بز تهیه می شوند و بسیار خوشمزه و لذیذ می باشند. از آنجاییکه بستنی ماراش نسبت به بستنی های معمولی دیرتر آب می شود، ترکیب بستنی ماراش با باقلوا به شما اجازه می دهد بدون اینکه بستنی آب شود، باقلوا و بستنی را با هم نوش جان کنید. شاید شما هم در خیابان های ترکیه دیده باشید که جلوی دکه های فروش بستنی ، جمعیت انبوهی از مردم با رقص و خوشحالی منتظر گرفتن بستنی می مانند. راز خوشمزگی این بستنی ها ، استفاده از شیر بز می باشد . حال تصور کنید این بستنی  در کنار باقلوا چه ترکیب برنده ای را می سازد تجربه ای که هرگز فراموش نخواهید کرد. تردی باقلوا و نرمی بستنی ....

250,000 تومان

باقلوا مثلثی با بستنی ترکی یک عدد

یکی از خوشمزه ترین باقلوا ها بدون شک هاویج با بستنی (ماراش) است.

135,000 تومان

باقلوا مثلثی کوچک با سرشیر

چهار عدد باقلوا مثلثی کوچک مواد میانی: مغز گردو ، سرشیر  شهد شیر و عسل بسیار لذیذ و خوشمزه مناسب برای میهمانی ها و پذیرایی میان وعده ای بسیار سالم و مقوی بسته بندی مناسب   باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند. قیماق ، کایماک یا سرشیر ، خامه ای می باشد که از شیر گاو یا گاومیش بدست می آید. در ترکیه کایماک جایگاهی ویژه دارد چه به عنوان صبحانه و چه در کنار باقلوا و دسرهایی چون کنافه، کاتمر و ... ترکیب باقلوا با سرشیر به شدت خوشمزه و بهشتی می شود اگر تنها یک بار امتحان کنید تجربه ای فراموش نکردنی را ساخته اید. به راستی که این یک شاهکار هنریست که همه ی حواس انسانی را نوازش می کند. گویی از خود بهشت می آید. ظاهر زیبایش با ده ها لایه ی طلایی و نازک و ترد با فاصله ی چند میلی متر از هم پیچ و تاپ خورده ، شهد شیر و عسل ، تکه های مغز گردو، پودر پسته ی اعلا،  قیماق تازه ، بوی کره و ......

160,000 تومان

باقلوا مثلثی با قیماق یک عدد

یک عدد باقلوا مثلثی بزرگ مواد میانی: مغز گردو ، سرشیر  شهد شیر و عسل بسیار لذیذ و خوشمزه مناسب برای میهمانی ها و پذیرایی میان وعده ای بسیار سالم و مقوی بسته بندی مناسب   باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند. قیماق ، کایماک یا سرشیر ، خامه ای می باشد که از شیر گاو یا گاومیش بدست می آید. در ترکیه کایماک جایگاهی ویژه دارد چه به عنوان صبحانه و چه در کنار باقلوا و دسرهایی چون کنافه، کاتمر و ... ترکیب باقلوا با سرشیر به شدت خوشمزه و بهشتی می شود اگر تنها یک بار امتحان کنید تجربه ای فراموش نکردنی را ساخته اید. یکی از خوشمزه ترین باقلوا ها بدون شک هاویج با قیماق (سرشیر) است. به راستی که این یک شاهکار هنریست که همه ی حواس انسانی را نوازش می کند. گویی از خود بهشت می آید. ظاهر زیبایش با ده ها لایه ی طلایی و نازک و ترد با فاصله ی چند میلی متر از هم پیچ و تاپ خورده ، شهد شیر و عسل ، تکه های مغز گردو، پودر پسته ی اعلا،  قیماق تازه ، بوی کره و ......

130,000 تومان

باقلوا مثلثی با قیماق دو عدد

دو عدد باقلوا مثلثی بزرگ مواد میانی: مغز گردو ، سرشیر  شهد شیر و عسل بسیار لذیذ و خوشمزه مناسب برای میهمانی ها و پذیرایی میان وعده ای بسیار سالم و مقوی بسته بندی مناسب   باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند. قیماق ، کایماک یا سرشیر ، خامه ای می باشد که از شیر گاو یا گاومیش بدست می آید. در ترکیه کایماک جایگاهی ویژه دارد چه به عنوان صبحانه و چه در کنار باقلوا و دسرهایی چون کنافه، کاتمر و ... ترکیب باقلوا با سرشیر به شدت خوشمزه و بهشتی می شود اگر تنها یک بار امتحان کنید تجربه ای فراموش نکردنی را ساخته اید. یکی از خوشمزه ترین باقلوا ها بدون شک هاویج با قیماق (سرشیر) است. به راستی که این یک شاهکار هنریست که همه ی حواس انسانی را نوازش می کند. گویی از خود بهشت می آید. ظاهر زیبایش با ده ها لایه ی طلایی و نازک و ترد با فاصله ی چند میلی متر از هم پیچ و تاپ خورده ، شهد شیر و عسل ، تکه های مغز گردو، پودر پسته ی اعلا،  قیماق تازه ، بوی کره و ......

260,000 تومان

پرس باقلوا 10 عددی با سرشیر

10 عدد باقلوا + سرشیر + شیرعسل شهد شیر و عسل بسیار لذیذ و خوشمزه مناسب برای میهمانی ها و پذیرایی میان وعده ای بسیار سالم و مقوی بسته بندی مناسب   باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند. قیماق ، کایماک یا سرشیر ، خامه ای می باشد که از شیر گاو یا گاومیش بدست می آید. در ترکیه کایماک جایگاهی ویژه دارد چه به عنوان صبحانه و چه در کنار باقلوا و دسرهایی چون کنافه، کاتمر و ... ترکیب باقلوا با سرشیر به شدت خوشمزه و بهشتی می شود اگر تنها یک بار امتحان کنید تجربه ای فراموش نکردنی را ساخته اید. یکی از خوشمزه ترین باقلوا ها بدون شک هاویج با قیماق (سرشیر) است. به راستی که این یک شاهکار هنریست که همه ی حواس انسانی را نوازش می کند. گویی از خود بهشت می آید. ظاهر زیبایش با ده ها لایه ی طلایی و نازک و ترد با فاصله ی چند میلی متر از هم پیچ و تاپ خورده ، شهد شیر و عسل ، تکه های مغز گردو، پودر پسته ی اعلا،  قیماق تازه ، بوی کره و ......

230,000 تومان

باقلوا مربعی با سرشیر (۲ عدد)

دو عدد باقلوا مربعی مواد میانی: مغز گردو ، سرشیر  شهد شیر و عسل بسیار لذیذ و خوشمزه مناسب برای میهمانی ها و پذیرایی میان وعده ای بسیار سالم و مقوی بسته بندی مناسب   باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند. قیماق ، کایماک یا سرشیر ، خامه ای می باشد که از شیر گاو یا گاومیش بدست می آید. در ترکیه کایماک جایگاهی ویژه دارد چه به عنوان صبحانه و چه در کنار باقلوا و دسرهایی چون کنافه، کاتمر و ... ترکیب باقلوا با سرشیر به شدت خوشمزه و بهشتی می شود اگر تنها یک بار امتحان کنید تجربه ای فراموش نکردنی را ساخته اید. به راستی که این یک شاهکار هنریست که همه ی حواس انسانی را نوازش می کند. گویی از خود بهشت می آید. ظاهر زیبایش با ده ها لایه ی طلایی و نازک و ترد با فاصله ی چند میلی متر از هم پیچ و تاپ خورده ، شهد شیر و عسل ، تکه های مغز گردو، پودر پسته ی اعلا،  قیماق تازه ، بوی کره و ......

145,000 تومان

پک باقلوا با سرشیر مخصوص

12 عدد باقلوا + سرشیر + مغز پسته شهد شیر و عسل بسیار لذیذ و خوشمزه مناسب برای میهمانی ها و پذیرایی میان وعده ای بسیار سالم و مقوی بسته بندی مناسب   باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند. قیماق ، کایماک یا سرشیر ، خامه ای می باشد که از شیر گاو یا گاومیش بدست می آید. در ترکیه کایماک جایگاهی ویژه دارد چه به عنوان صبحانه و چه در کنار باقلوا و دسرهایی چون کنافه، کاتمر و ... ترکیب باقلوا با سرشیر به شدت خوشمزه و بهشتی می شود اگر تنها یک بار امتحان کنید تجربه ای فراموش نکردنی را ساخته اید. یکی از خوشمزه ترین باقلوا ها بدون شک هاویج با قیماق (سرشیر) است. به راستی که این یک شاهکار هنریست که همه ی حواس انسانی را نوازش می کند. گویی از خود بهشت می آید. ظاهر زیبایش با ده ها لایه ی طلایی و نازک و ترد با فاصله ی چند میلی متر از هم پیچ و تاپ خورده ، شهد شیر و عسل ، تکه های مغز گردو، پودر پسته ی اعلا،  قیماق تازه ، بوی کره و ......

350,000 تومان

هاویج با سرشیر و نوتلا

هاویج با سرشیر و نوتلا 1 عدد وسط باقلوا سرشیر و نوتلا قرار میگیره و همچنین روی باقلوا نوتلا ریخته میشود.

150,000 تومان

باقلوا مثلثی بزرگ با سرشیر و نوتلا

باقلوا هاویج با قیماق و نوتلا دو عدد باقلوا مثلثی بزرگ مواد میانی: مغز گردو ، سرشیر ، نوتلا شهد شیر و عسل بسیار لذیذ و خوشمزه مناسب برای میهمانی ها و پذیرایی میان وعده ای بسیار سالم و مقوی بسته بندی مناسب   باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند. قیماق ، کایماک یا سرشیر ، خامه ای می باشد که از شیر گاو یا گاومیش بدست می آید. در ترکیه کایماک جایگاهی ویژه دارد چه به عنوان صبحانه و چه در کنار باقلوا و دسرهایی چون کنافه، کاتمر و ... ترکیب باقلوا با سرشیر به شدت خوشمزه و بهشتی می شود اگر تنها یک بار امتحان کنید تجربه ای فراموش نکردنی را ساخته اید. کمتر کسی پیدا می شود که نوتلا را دوست نداشته باشد ، ما برای اینکه همه ی خوبان را کنار هم جمع کنیم به ترکیب باقلوا هاویج با قیماق ، نوتلا را هم اضافه کردیم تا عاشقان شکلات را بی نصیب نگذاریم. به راستی که این یک شاهکار هنریست که همه ی حواس انسانی را نوازش می کند. گویی از خود بهشت می آید. ظاهر زیبایش با ده ها لایه ی طلایی و نازک و ترد با فاصله ی چند میلی متر از هم پیچ و تاپ خورده ، شهد شیر و عسل ، تکه های مغز گردو، پودر پسته ی اعلا، نوتلای اصل آلمان، قیماق تازه ، بوی کره و ......

300,000 تومان

هاویج با قیماق + مربعی با قیماق

یک عدد باقلوا مثلثی بزرگ + یک عدد باقلوا مربعی مواد میانی: مغز گردو ، سرشیر  شهد شیر و عسل بسیار لذیذ و خوشمزه مناسب برای میهمانی ها و پذیرایی میان وعده ای بسیار سالم و مقوی بسته بندی مناسب   باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند. قیماق ، کایماک یا سرشیر ، خامه ای می باشد که از شیر گاو یا گاومیش بدست می آید. در ترکیه کایماک جایگاهی ویژه دارد چه به عنوان صبحانه و چه در کنار باقلوا و دسرهایی چون کنافه، کاتمر و ... ترکیب باقلوا با سرشیر به شدت خوشمزه و بهشتی می شود اگر تنها یک بار امتحان کنید تجربه ای فراموش نکردنی را ساخته اید. به راستی که این یک شاهکار هنریست که همه ی حواس انسانی را نوازش می کند. گویی از خود بهشت می آید. ظاهر زیبایش با ده ها لایه ی طلایی و نازک و ترد با فاصله ی چند میلی متر از هم پیچ و تاپ خورده ، شهد شیر و عسل ، تکه های مغز گردو، پودر پسته ی اعلا،  قیماق تازه ، بوی کره و ......

260,000 تومان

باقلوا جعبه کادویی

باقلوای کادویی - 1200 گرم

 4 × 21 × 27  سانتی متر تقریبا 1200 گرم  مدل جعبه لپ تاپی جعبه ی مخصوص باقلوای ترکیه بسیار زیبا  مناسب برای هدیه و سوغات ترکیه    باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند. هر ساله ایرانیان بسیاری ترکیه را بعنوان مقصدی برای گردشگری و تفریح و خوش گذرانی انتخاب می کنند. از آنجا که ترکیه کشور همسایه و خوش آب و هوایی هست تعداد زیادی از افراد هم به قصد خرید لباس و ... به آنجا رفت و آمد دارند. سوغات مخصوص ترکیه باقلوا می باشد که سوغاتی نفیس و بسیار خوشمزه ای به شمار می رود اما به چند دلیل خرید باقلوا در ترکیه به عنوان سوغات توصیه نمی شود: گران بودن بیش از حد باقلوای ترکیه خرابی و خورد شدن باقلوا در مسیر بازگشت از ترکیه به ایران کهنه و بیات شدن باقلوا در عوض پیشنهاد ما به شما مشتریان گرامی، این است که بعد از بازگشت از سفر ترکیه می توانید با خرید باقلوا کادویی باقلوا استانبولی علی کیپا ، هدیه ای ویژه را بعنوان سوغاتی ترکیه تهیه کنید و به دوستان و آشنایان هدیه دهید. باقلوا کادویی داخل جعبه های شکیل و مخصوص باقلوا بدون علامت شرکتی می باشد و ظاهری مشابه جعبه های باقلوایی ترکیه ای دارد. به این صورت باقلوا با ظاهری شیک و بدون خرابی با قیمتی مناسب و کیفیتی بی نظیر به دست شما می رسد.

456,000 تومان

باقلوای کادویی - 900 گرم

 4 × 18 × 23  سانتی متر تقریبا 900 گرم (20 الی 22 عدد باقلوا) مدل جعبه لپ تاپی جعبه ی مخصوص باقلوای ترکیه بسیار زیبا  مناسب برای هدیه و سوغات ترکیه     باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند. هر ساله ایرانیان بسیاری ترکیه را بعنوان مقصدی برای گردشگری و تفریح و خوش گذرانی انتخاب می کنند. از آنجا که ترکیه کشور همسایه و خوش آب و هوایی هست تعداد زیادی از افراد هم به قصد خرید لباس و ... به آنجا رفت و آمد دارند. سوغات مخصوص ترکیه باقلوا می باشد که سوغاتی نفیس و بسیار خوشمزه ای به شمار می رود اما به چند دلیل خرید باقلوا در ترکیه به عنوان سوغات توصیه نمی شود: گران بودن بیش از حد باقلوای ترکیه خرابی و خورد شدن باقلوا در مسیر بازگشت از ترکیه به ایران کهنه و بیات شدن باقلوا در عوض پیشنهاد ما به شما مشتریان گرامی، این است که بعد از بازگشت از سفر ترکیه می توانید با خرید باقلوا کادویی باقلوا استانبولی علی کیپا ، هدیه ای ویژه را بعنوان سوغاتی ترکیه تهیه کنید و به دوستان و آشنایان هدیه دهید. باقلوا کادویی داخل جعبه های شکیل و مخصوص باقلوا بدون علامت شرکتی می باشد و ظاهری مشابه جعبه های باقلوایی ترکیه ای دارد. به این صورت باقلوا با ظاهری شیک و بدون خرابی با قیمتی مناسب و کیفیتی بی نظیر به دست شما می رسد.

342,000 تومان

باقلوای کادویی - 1800 گرم

 4 × 23 × 32  سانتی متر تقریبا 1800 گرم (40 الی 42 عدد باقلوا) مدل جعبه لپ تاپی جعبه ی مخصوص باقلوای ترکیه بسیار زیبا  مناسب برای هدیه و سوغات ترکیه    باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند. هر ساله ایرانیان بسیاری ترکیه را بعنوان مقصدی برای گردشگری و تفریح و خوش گذرانی انتخاب می کنند. از آنجا که ترکیه کشور همسایه و خوش آب و هوایی هست تعداد زیادی از افراد هم به قصد خرید لباس و ... به آنجا رفت و آمد دارند. سوغات مخصوص ترکیه باقلوا می باشد که سوغاتی نفیس و بسیار خوشمزه ای به شمار می رود اما به چند دلیل خرید باقلوا در ترکیه به عنوان سوغات توصیه نمی شود: گران بودن بیش از حد باقلوای ترکیه خرابی و خورد شدن باقلوا در مسیر بازگشت از ترکیه به ایران کهنه و بیات شدن باقلوا در عوض پیشنهاد ما به شما مشتریان گرامی، این است که بعد از بازگشت از سفر ترکیه می توانید با خرید باقلوا کادویی باقلوا استانبولی علی کیپا ، هدیه ای ویژه را بعنوان سوغاتی ترکیه تهیه کنید و به دوستان و آشنایان هدیه دهید. باقلوا کادویی داخل جعبه های شکیل و مخصوص باقلوا بدون علامت شرکتی می باشد و ظاهری مشابه جعبه های باقلوایی ترکیه ای دارد. به این صورت باقلوا با ظاهری شیک و بدون خرابی با قیمتی مناسب و کیفیتی بی نظیر به دست شما می رسد.

684,000 تومان

باقلوای کادویی - 1200 گرم

 4 × 21 × 27  سانتی متر تقریبا 1200 گرم مدل جعبه هارد باکس محکم جعبه ی مخصوص باقلوای ترکیه بسیار زیبا  مناسب برای هدیه و سوغات ترکیه     باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند. هر ساله ایرانیان بسیاری ترکیه را بعنوان مقصدی برای گردشگری و تفریح و خوش گذرانی انتخاب می کنند. از آنجا که ترکیه کشور همسایه و خوش آب و هوایی هست تعداد زیادی از افراد هم به قصد خرید لباس و ... به آنجا رفت و آمد دارند. سوغات مخصوص ترکیه باقلوا می باشد که سوغاتی نفیس و بسیار خوشمزه ای به شمار می رود اما به چند دلیل خرید باقلوا در ترکیه به عنوان سوغات توصیه نمی شود: گران بودن بیش از حد باقلوای ترکیه خرابی و خورد شدن باقلوا در مسیر بازگشت از ترکیه به ایران کهنه و بیات شدن باقلوا در عوض پیشنهاد ما به شما مشتریان گرامی، این است که بعد از بازگشت از سفر ترکیه می توانید با خرید باقلوا کادویی باقلوا استانبولی علی کیپا ، هدیه ای ویژه را بعنوان سوغاتی ترکیه تهیه کنید و به دوستان و آشنایان هدیه دهید. باقلوا کادویی داخل جعبه های شکیل و مخصوص باقلوا بدون علامت شرکتی می باشد و ظاهری مشابه جعبه های باقلوایی ترکیه ای دارد. به این صورت باقلوا با ظاهری شیک و بدون خرابی با قیمتی مناسب و کیفیتی بی نظیر به دست شما می رسد.

480,000 تومان

باقلوای کادویی - 2 کیلوگرم

4 × 23 × 32  سانتی متر تقریبا 2 کیلوگرم مدل هارد باکس محکم جعبه ی مخصوص باقلوای ترکیه بسیار زیبا  مناسب برای هدیه و سوغات ترکیه     باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند. هر ساله ایرانیان بسیاری ترکیه را بعنوان مقصدی برای گردشگری و تفریح و خوش گذرانی انتخاب می کنند. از آنجا که ترکیه کشور همسایه و خوش آب و هوایی هست تعداد زیادی از افراد هم به قصد خرید لباس و ... به آنجا رفت و آمد دارند. سوغات مخصوص ترکیه باقلوا می باشد که سوغاتی نفیس و بسیار خوشمزه ای به شمار می رود اما به چند دلیل خرید باقلوا در ترکیه به عنوان سوغات توصیه نمی شود: گران بودن بیش از حد باقلوای ترکیه خرابی و خورد شدن باقلوا در مسیر بازگشت از ترکیه به ایران کهنه و بیات شدن باقلوا در عوض پیشنهاد ما به شما مشتریان گرامی، این است که بعد از بازگشت از سفر ترکیه می توانید با خرید باقلوا کادویی باقلوا استانبولی علی کیپا ، هدیه ای ویژه را بعنوان سوغاتی ترکیه تهیه کنید و به دوستان و آشنایان هدیه دهید. باقلوا کادویی داخل جعبه های شکیل و مخصوص باقلوا بدون علامت شرکتی می باشد و ظاهری مشابه جعبه های باقلوایی ترکیه ای دارد. به این صورت باقلوا با ظاهری شیک و بدون خرابی با قیمتی مناسب و کیفیتی بی نظیر به دست شما می رسد.

830,000 تومان

باقلوای کادویی - 2 کیلوگرم

4 × 23 × 32  سانتی متر تقریبا 2 کیلوگرم  مدل جعبه هارد باکس محکم جعبه ی مخصوص باقلوای ترکیه بسیار زیبا  مناسب برای هدیه و سوغات ترکیه     باقلوا یکی از دسر های معروف دوره عثمانی است که با پسته تازه و گردو و مغزیجات درست می شود. باقلوا استانبولی در کشور ترکیه محبوبیت بسیاری در بین مردمان و همچنین گردشگران دارد. باقلوا استانبولی علی کیپا آنچنان لذیذ و خوش طعم و عطر می باشد که گویی از خود بهشت آمده است. لایه های بسیار نازک خمیر که ترد و طلایی شده اند و همچنین شهد شیر و عسل که داخل لایه ها جا خوش کرده و تکه های پسته و گردو که زیر دندان می آیند چنان ضیافتی را در دهان شما راه می اندازند که امکان ندارد چنین تجربه ی دلنشینی را از یاد ببرید. باقلوا استانبولی علی کیپا اولین تولید کننده ی باقلوا با شیر و عسل می باشد به همین دلیل شیرینی آن اصلا دل را نمی زند و با ذائقه ی ما ایرانی ها بسیار سازگار است. لایه های خمیری استفاده شده در باقلوا استانبولی علی کیپا بسیار بسیار نازک و زیبا می باشد که هنر دست اساتید حاذقی می باشد که سالیان سال در قاضی آنتپ ترکیه تجربه ی تولید باقلوا را داشته اند و اکنون در ایران با کارخانه ای عظیم در خدمت هم وطنان خود می باشند تا این تحفه ی با ارزش را با شما هم قسمت کنند. هر ساله ایرانیان بسیاری ترکیه را بعنوان مقصدی برای گردشگری و تفریح و خوش گذرانی انتخاب می کنند. از آنجا که ترکیه کشور همسایه و خوش آب و هوایی هست تعداد زیادی از افراد هم به قصد خرید لباس و ... به آنجا رفت و آمد دارند. سوغات مخصوص ترکیه باقلوا می باشد که سوغاتی نفیس و بسیار خوشمزه ای به شمار می رود اما به چند دلیل خرید باقلوا در ترکیه به عنوان سوغات توصیه نمی شود: گران بودن بیش از حد باقلوای ترکیه خرابی و خورد شدن باقلوا در مسیر بازگشت از ترکیه به ایران کهنه و بیات شدن باقلوا در عوض پیشنهاد ما به شما مشتریان گرامی، این است که بعد از بازگشت از سفر ترکیه می توانید با خرید باقلوا کادویی باقلوا استانبولی علی کیپا ، هدیه ای ویژه را بعنوان سوغاتی ترکیه تهیه کنید و به دوستان و آشنایان هدیه دهید. باقلوا کادویی داخل جعبه های شکیل و مخصوص باقلوا بدون علامت شرکتی می باشد و ظاهری مشابه جعبه های باقلوایی ترکیه ای دارد. به این صورت باقلوا با ظاهری شیک و بدون خرابی با قیمتی مناسب و کیفیتی بی نظیر به دست شما می رسد.

830,000 تومان

کنافه پنیری

کنافه پسته ای بزرگ با قیماق

دسر گرم (مخصوص کرج) قطر 18 سانتی متر 20دقیقه زمان پخت مناسب برای سه الی چهار نفر رشته کادایف زعفرانی، پنیر مخصوص، پودر پسته، کره اصیل، شهد زعفرانی  همراه با  قیماق تازه ترد و کم شیرین   کنافه یا کنوفه در بسیاری از کشورهای عربی به عنوان دسری محبوب و پرطرفدار شناخته می شود. کنافه از رشته های نازک تل کادایف تشکیل شده است که در وسطشان لایه ای از پنیر و پسته گنجانیده شده است. این دسر خوشمزه به صورت داغ سرو می شود. بدین شکل که داخل ظرف مخصوص کنافه یک لایه رشته کادایف یک لایه پنیر یک لایه پودر پسته و در آخر باز یک لایه رشته کادایف ریخته شده و با کره سرخ می شوند و شهد زعفرانی به آن اضافه می شود به گونه ای که صدای جیلیز ویلیز و بوی خوش عطر کره در فضا بلند می پیچد. بعد از آن کنافه آماده ی سرو می باشد. معمولا کنافه را با قیماق یا سرشیر سرو می کنند چونکه طعم و مزه ی این دو در کنار هم بسیار دلچسب و خوشایند است. در ترکیه هم به همین صورت کنافه را در رستورانها و کافه ها سرو می کنند. تنها کافیه یک بار این دسر مخصوص پادشاهان عثمانی را امتحان کنید تا به قدرت آن پی ببرید. این دسر بعنوان میانوعده بسیار سالم و پرانرژی می باشد.    

420,000 تومان

کنافه پنیری 2 نفره پسته ای با بستنی

کنافه یا کونفه، یه دسر ترکیه ای بسیار خوشمزه

240,000 تومان

کنافه پسته ای با قیماق

دسر گرم (مخصوص کرج) قطر 14 سانتی متر 20دقیقه زمان پخت مناسب برای یک الی دو نفر رشته کادایف زعفرانی، پنیر مخصوص، پودر پسته، کره اصیل، شهد زعفرانی  همراه با  قیماق تازه ترد و کم شیرین   کنافه یا کنوفه در بسیاری از کشورهای عربی به عنوان دسری محبوب و پرطرفدار شناخته می شود. کنافه از رشته های نازک تل کادایف تشکیل شده است که در وسطشان لایه ای از پنیر و پسته گنجانیده شده است. این دسر خوشمزه به صورت داغ سرو می شود. بدین شکل که داخل ظرف مخصوص کنافه یک لایه رشته کادایف یک لایه پنیر یک لایه پودر پسته و در آخر باز یک لایه رشته کادایف ریخته شده و با کره سرخ می شوند و شهد زعفرانی به آن اضافه می شود به گونه ای که صدای جیلیز ویلیز و بوی خوش عطر کره در فضا بلند می پیچد. بعد از آن کنافه آماده ی سرو می باشد. معمولا کنافه را با قیماق یا سرشیر سرو می کنند چونکه طعم و مزه ی این دو در کنار هم بسیار دلچسب و خوشایند است. در ترکیه هم به همین صورت کنافه را در رستورانها و کافه ها سرو می کنند. تنها کافیه یک بار این دسر مخصوص پادشاهان عثمانی را امتحان کنید تا به قدرت آن پی ببرید. این دسر بعنوان میانوعده بسیار سالم و پرانرژی می باشد.    

240,000 تومان

سوغات یزد

حاجی بادام حاج خلیفه علی رهبر

وزن: 565 گرم ترکیبات محصول: مغز بادام، تخم مرغ، جوز، آرد نخود، شکر و هل    شیرینی حاجی بادام از جمله شیرینی‌های مخصوص شهر یزد است که شما می‌توانید به عنوان سوغات هم برای اطرافیان خود تهیه کنید. داخل این شیرینی پوک است و هیچ وقت دل شما را نمی‌زند. امکان ندارد که کسی به یزد سفر کند و برای خود انواع مختلف از شیرینی سنتی یزد را نخرد. مسلما شیرینی که با مغزیجاتی مثل بادام درست شود، خیلی بهتر از قند خالص خواهد بود. اگر به سلامت خود و خانواده خود اهمیت می‌دهید، سعی کنید که به جای قند و شکر شیرینی‌های طبیعی و مفیدتر را جایگزین نمایید. همچنین بسیاری از شیرینی‌ها هم مثل همین حاجی بادام وجود دارند که باعث می‌شوند بدنی قوی و سالم داشته باشید. در صورتی که کودک شما مغزهایی مثل بادام را دوست ندارد، می‌توانید با خرید شیرینی‌هایی حاوی این مواد علاقه او را نسبت به طعم آن‌ها بیشتر کنید. این شیرینی به دلیل دارا بودن جوز هندی و آرد نخودچی و آرد بادام ارزش خوراکی بالایی دارد. جوز هندی، تسکین دهندهٔ دردهای مفصلی و روماتیسمی است.   در سال 1295 هجری شمسی مطابق با سال 1916 میلادی، بنگاه شیرینی سازی حاج خلیفه علی رهبر و شرکاء در یزد شروع به فعالیت کرد. این استاد بزرگ ( خلیفه ) با استفاده از تخصص و تبحر خود و بکار بردن مرغوب ترین مواد اولیه طبیعی موفق شد با تولید انواع شیرینیجات با کیفیتی بی نظیر، عنوان پدر صنعت شیرینی اصیل یزد را از جانب شهروندان محترم یزدی کسب کند. در شهر یزد شیرینی سازان دیگری نیز با تقلید از این نام و یا پیشوند کلمه حاج خلیفه، محصولات خود را عرضه می کنند که خریداران محترم بایستی به نام کامل این شرکت تحت عنوان بنگاه شیرینی سازی حاج خلیفه علی رهبر و شرکاء توجه داشته باشند .  

115,000 تومان

سوغات تبریز

نوقا گردویی افتخاری - 900 گرم

900 گرم ۲۸ × ۲۰ × ۳ سانتی متر مغز گردویی سوغات سنتی تبریز بسته بندی مقوایی برترین برند نوقا و اریس در تبریز نگهداری در جای خشک و خنک   نوقای افتخاری تبریز یکی از لذیذترین، پرطرفدارترین و اصیل‌ترین شیرینی‌ها و سوغاتی‌های سنتی تبریز است. این شیرینی با بافتی نرم و کشسانی معمولا بین دو لایه نان شیرینی یا نان میکادو قرار می‌گیرد و انواع بسیاری چون نوقا شکلاتی و نوقا آجیلی دارد. نوقا مانند شیرینی باقلوا یک شیرینی با اصالت ترکی است و معمولا بیشتر افراد در نگاه اول آن را با گز اصفهان اشتباه می‌گیرند. نوقا حالت نرمی دارد و کش می‌آید و برای سرو، معمولا آن را بین دو تکه نان میکادو قرار می‌دهند. برای تهیه این شیرینی از عسل، شکر، سفیده تخم‌مرغ و آجیل استفاده می‌شود. در ایران نوقا به‌عنوان یکی از سوغاتی‌های لذیذ شهر تبریز شناخته می‌شود. این شیرینی یکی از قدیمی‌ترین و اصیل‌ترین شیرینی‌های شهر تبریز و البته شیرینی‌های ایرانی مخصوص عید نوروز است که با نام لوکا نیز شهرت دارد. نوقا پای ثابت اعیاد، نوروز و مراسم شادی اهالی تبریز است و تبریزی‌ها معمولا با این شیرینی از مهمانان خود پذیرایی می‌کنند. نوقا معمولا در شکل‌های مستطیلی آماده می‌شود و طعم‌های مختلفی دارد؛ البته نوع گردویی آن قدیمی‌ترین نوع نوقا در تبریز به شمار می‌آید. تفاوت‌های گز و نوقا نوقای تبریز حالت کشسانی دارد؛ اما گز خشک است. طعم و مزه نوقا و گز متفاوت است. در نوقا دو لایه نان میکادو در بالا و پایین شیرینی استفاده می‌شود؛ اما در گز از نان استفاده نمی‌شود. مدل برش گز آجیلی با نوقای آجیلی متفاوت است. نوقا در طعم‌های شکلاتی و زعفرانی نیز تولید می‌شود؛ اما در تهیه گز بیشتر از مغزها استفاده می‌کنند. در گز، پسته و بادام بیشتر استفاده می‌شود؛ اما در تهیه نوقا بیشتر از مغز گردو استفاده می‌کنند. نوقا از گز بزرگ‌تر است و عطر دلنشینی دارد.

290,000 تومان

سوهان کنجد لاله (حاج علی محمدی) - 200 گرم

200 گرم کنجد و عسل ورقه ای نازک بسیار لذیذ و مقوی با بیش از 50 سال سابقه   یکی از لذیذ‌ترین خوراکی‌هایی که می‌توان جایگزین قند و شکر یا انواع شیرینی‌ها و کیک‌ها کرد، سوهان کنجد لاله است. این محصول حاوی ورقه‌های نسبتا نازک سوهان است که از کنجد و شهد عسل تهیه شده‌اند. کنجد و عسل در کنار یکدیگر به خوراکی پر انرژی و مقوی تبدیل می‌شوند و گزینه‌ای عالی برای میان‌وعده به حساب می‌آیند. برای مثال هنگام کار کردن در خانه یا محل‌کار، همراه با یک لیوان شیر، چای یا حتی قهوه می‌توان این سوهان خوشمزه را میل کرده و انرژی لازم برای ادامه‌ی روز را از موادمغذی کنجد و عسل دریافت کرد. بسته‌بندی این محصول به‌شکلی است که نگهداری و در صورت لزوم حمل آن را برایتان بسیار ساده و بی‌دردسر خواهد کرد. داخل بسته‌بندی شفاف چند سوهان کنجدی عسلی وجود دارد که برای چندین وعده قابل‌مصرف خواهد بود. سوهان پرکنجد یک شیرینی مناسب برای میان وعده کودکان اگر به دنبال یک میان وعده مناسب و خوشمزه برای بچه‌ها هستید به شما سوهان کنجدی خوشمزه را معرفی می‌کنیم. با توجه به اینکه طبع سوهان کنجدی گرم است بسیار انرژی‌زا است و از این رو برای بچه‌ها مناسب است. برای اطلاع از خاصیت سوهان کنجدی باید به خاصیت کنجد و عسل نگاهی بیندازید. این دو ماده مقوی در ترکیب این شیرینی خوشمزه سوهان را به بمب انرژی برای بچه‌ها تبدیل می‌کند. خواص کنجد:  مبارزه با دیابت بهبود سلامت دستگاه گوارش ضدسرطان سلامت قلب و عروق درمان کم خونی کاهش درد مفاصل بهداشت دهان و دندان تقویت استخوان‌ها بهبود سلامت تنفس حفاظت در برابر آسیب‌های تشعشع کاهش فشار خون  تقویت سیستم ایمنی بدن اثرات ضد التهابی خاصیت التیام بخشی کاهش اضطراب کاهش کلسترول محافظت از چشم کاهش وزن سلامت کبد پیشگیری از مشکلات پوست سر ضدآفتاب طبیعی مو تیره کننده مو نرم کردن موهای خشک درمان ترک کف پا درمان خشکی پوست محافظت از پوست نوزادان سم زدایی پوست خاصیت التیام بخشی درمان آفتاب سوختگی

60,000 تومان

سوهان کنجد لاله (حاج علی محمدی) - 400 گرم

400 گرم کنجد و عسل ورقه ای نازک بسیار لذیذ و مقوی با بیش از 50 سال سابقه   یکی از لذیذ‌ترین خوراکی‌هایی که می‌توان جایگزین قند و شکر یا انواع شیرینی‌ها و کیک‌ها کرد، سوهان کنجد لاله است. این محصول حاوی ورقه‌های نسبتا نازک سوهان است که از کنجد و شهد عسل تهیه شده‌اند. کنجد و عسل در کنار یکدیگر به خوراکی پر انرژی و مقوی تبدیل می‌شوند و گزینه‌ای عالی برای میان‌وعده به حساب می‌آیند. برای مثال هنگام کار کردن در خانه یا محل‌کار، همراه با یک لیوان شیر، چای یا حتی قهوه می‌توان این سوهان خوشمزه را میل کرده و انرژی لازم برای ادامه‌ی روز را از موادمغذی کنجد و عسل دریافت کرد. بسته‌بندی این محصول به‌شکلی است که نگهداری و در صورت لزوم حمل آن را برایتان بسیار ساده و بی‌دردسر خواهد کرد. داخل بسته‌بندی شفاف چند سوهان کنجدی عسلی وجود دارد که برای چندین وعده قابل‌مصرف خواهد بود. سوهان پرکنجد یک شیرینی مناسب برای میان وعده کودکان اگر به دنبال یک میان وعده مناسب و خوشمزه برای بچه‌ها هستید به شما سوهان کنجدی خوشمزه را معرفی می‌کنیم. با توجه به اینکه طبع سوهان کنجدی گرم است بسیار انرژی‌زا است و از این رو برای بچه‌ها مناسب است. برای اطلاع از خاصیت سوهان کنجدی باید به خاصیت کنجد و عسل نگاهی بیندازید. این دو ماده مقوی در ترکیب این شیرینی خوشمزه سوهان را به بمب انرژی برای بچه‌ها تبدیل می‌کند. خواص کنجد:  مبارزه با دیابت بهبود سلامت دستگاه گوارش ضدسرطان سلامت قلب و عروق درمان کم خونی کاهش درد مفاصل بهداشت دهان و دندان تقویت استخوان‌ها بهبود سلامت تنفس حفاظت در برابر آسیب‌های تشعشع کاهش فشار خون  تقویت سیستم ایمنی بدن اثرات ضد التهابی خاصیت التیام بخشی کاهش اضطراب کاهش کلسترول محافظت از چشم کاهش وزن سلامت کبد پیشگیری از مشکلات پوست سر ضدآفتاب طبیعی مو تیره کننده مو نرم کردن موهای خشک درمان ترک کف پا درمان خشکی پوست محافظت از پوست نوزادان سم زدایی پوست خاصیت التیام بخشی درمان آفتاب سوختگی

95,000 تومان

نوقا گردویی دو رنگ افتخاری - 900 گرم

900 گرم  دورنگ (ترکیب شکلاتی و ساده) ۲۸ × ۲۰ × ۳ سانتی متر مغز گردویی سوغات سنتی تبریز بسته بندی مقوایی برترین برند نوقا و اریس در تبریز نگهداری در جای خشک و خنک   نوقای افتخاری تبریز یکی از لذیذترین، پرطرفدارترین و اصیل‌ترین شیرینی‌ها و سوغاتی‌های سنتی تبریز است. این شیرینی با بافتی نرم و کشسانی معمولا بین دو لایه نان شیرینی یا نان میکادو قرار می‌گیرد و انواع بسیاری چون نوقا شکلاتی و نوقا آجیلی دارد. نوقا مانند شیرینی باقلوا یک شیرینی با اصالت ترکی است و معمولا بیشتر افراد در نگاه اول آن را با گز اصفهان اشتباه می‌گیرند. نوقا حالت نرمی دارد و کش می‌آید و برای سرو، معمولا آن را بین دو تکه نان میکادو قرار می‌دهند. برای تهیه این شیرینی از عسل، شکر، سفیده تخم‌مرغ و آجیل استفاده می‌شود. در ایران نوقا به‌عنوان یکی از سوغاتی‌های لذیذ شهر تبریز شناخته می‌شود. این شیرینی یکی از قدیمی‌ترین و اصیل‌ترین شیرینی‌های شهر تبریز و البته شیرینی‌های ایرانی مخصوص عید نوروز است که با نام لوکا نیز شهرت دارد. نوقا پای ثابت اعیاد، نوروز و مراسم شادی اهالی تبریز است و تبریزی‌ها معمولا با این شیرینی از مهمانان خود پذیرایی می‌کنند. نوقا معمولا در شکل‌های مستطیلی آماده می‌شود و طعم‌های مختلفی دارد؛ البته نوع گردویی آن قدیمی‌ترین نوع نوقا در تبریز به شمار می‌آید. تفاوت‌های گز و نوقا نوقای تبریز حالت کشسانی دارد؛ اما گز خشک است. طعم و مزه نوقا و گز متفاوت است. در نوقا دو لایه نان میکادو در بالا و پایین شیرینی استفاده می‌شود؛ اما در گز از نان استفاده نمی‌شود. مدل برش گز آجیلی با نوقای آجیلی متفاوت است. نوقا در طعم‌های شکلاتی و زعفرانی نیز تولید می‌شود؛ اما در تهیه گز بیشتر از مغزها استفاده می‌کنند. در گز، پسته و بادام بیشتر استفاده می‌شود؛ اما در تهیه نوقا بیشتر از مغز گردو استفاده می‌کنند. نوقا از گز بزرگ‌تر است و عطر دلنشینی دارد.

290,000 تومان

اریس شکلاتی تسبیحی افتخاری - 900 گرم

900 گرم ۲۵ × ۱۹ × ۵ سانتی متر سوغات سنتی تبریز بسته بندی مقوایی برترین برند نوقا و اریس در تبریز نگهداری در جای خشک و خنک   اریس یا ریس یکی از شیرینی‌های محلی تبریز است. اریس را از شیر، شکر، وانیل، پسته و کاکائو درست می‌کنند. اریس دارای انواع کاکائویی، شیری و ترکیبی از آنها می‌باشد. ریس افتخاری از قدیمی ترین های بازار تبریز می‌باشد و کیفیت قابل توجهی دارد. تفاوت شیرینی اریس با چوروتمه چیست؟ تفاوت اصلی چوروتمه با شیرینی ریس در بافت آنها است. چورتمه بافت سفت‌تری دارد، به همین خاطر به آن «ریس خشک» می‌گویند. این شیرینی که بیشتر شبیه تنقلات است، جایگزین مناسبی برای قند بوده و معمولا همراه با چای مصرف می‌شود. انواع شیرینی ریس به علت خشک بودن برای سوغاتی بسیار مناسب هستند. چوروتمه در شکل‌های مربعی و با رنگ‌های قهوه‌ای-شیری تولید می‌شود البته طعم کاکائویی این شیرینی هم وجود دارد که رنگ آن قهوه‌ای تیره است. حتما در ظرف دربسته نگهداری شود.  

240,000 تومان

اریس شکلاتی خلال پسته افتخاری - 900 گرم

900 گرم ۲۵ × ۱۹ × ۵ سانتی متر سوغات سنتی تبریز بسته بندی مقوایی برترین برند نوقا و اریس در تبریز نگهداری در جای خشک و خنک   اریس یا ریس یکی از شیرینی‌های محلی تبریز است. اریس را از شیر، شکر، وانیل، پسته و کاکائو درست می‌کنند. اریس دارای انواع کاکائویی، شیری و ترکیبی از آنها می‌باشد. ریس افتخاری از قدیمی ترین های بازار تبریز می‌باشد و کیفیت قابل توجهی دارد. تفاوت شیرینی اریس با چوروتمه چیست؟ تفاوت اصلی چوروتمه با شیرینی ریس در بافت آنها است. چورتمه بافت سفت‌تری دارد، به همین خاطر به آن «ریس خشک» می‌گویند. این شیرینی که بیشتر شبیه تنقلات است، جایگزین مناسبی برای قند بوده و معمولا همراه با چای مصرف می‌شود. انواع شیرینی ریس به علت خشک بودن برای سوغاتی بسیار مناسب هستند. چوروتمه در شکل‌های مربعی و با رنگ‌های قهوه‌ای-شیری تولید می‌شود البته طعم کاکائویی این شیرینی هم وجود دارد که رنگ آن قهوه‌ای تیره است. حتما در ظرف دربسته نگهداری شود.

240,000 تومان

سوغات قم

سوهان حبه محمد ساعدی نیا - 350 گرم

350 گرمی حبه لقمه، حبه گزی و حبه ۱۶ × ۱۰ × ۶ سانتی‌متر بسته بندی: فلزی انقضا: 4 ماه مغز پسته، زعفران، هل، آرد گندم، کره حیوانی، زرده تخم مرغ، شکر، گلوکز، سفیده تخم مرغ، ترنجبین، انگبین های گیاهی، گلاب، پودر گندم جوانه زده، مغز بادام نگهداری در جای خشک و خنک برند معروف محمد ساعدی نیا   «حبه سوهان میکس طرح سیمین» چه از نظر تنوع و چه از نظر بسته بندی؛ مجموعه بسیار متنوع و جذابی می باشد. در این مجموعه سه نوع سوهان به صورت حبه قرار دارد؛( حبه لقمه، حبه گزی و حبه) که با هر ذائقه ای که باشید، قطعا رضایت شما را جلب خواهد کرد. طرح بسته بندی فلزی و نفیس این محصول برگرفته از نقش و نگارگری های ایرانی ست که علاوه بر لذت از یک طعم اصیل، نشانه ای از فرهنگ و هنر ایرانی را برای شما خاطره ساز می کند. این محصول مقرون به صرفه و اقتصادی با سایز کاربردی و کم جا، می تواند در محیط کار و بین فعالیت های روزمره برای رفع خستگی و برگرداندن کالری مورد نیاز بدن؛ انتخاب بسیار مفید و هیجان انگیزی باشد. برای سوغات یا هدیه به تعداد بیشتری از دوستان و آشنایان و همین طور پذیرایی در دورهمی های کوچک و خودمانی می توان با خیال راحت روی این محصول حساب کنید. همواره یکی از اولویت های گروه غذایی "محمد ساعدی نیا"؛ دقت به جزئیات است.‌ جزئیاتی که به همراه کلیات می توانند تاثیر جذاب تری خلق نمایند. از کیفیت مواد اولیه و رعایت اصالت نحوه پخت و کاربرد صحیح مواد اولیه و چگونگی ترکیب چندین طعم و تنوع محصولات برای ذائقه های متفاوت، تا طراحی و بسته بندی نفیس محصولات، با بهره مندی از استادان متبحر این کار؛ در نهایت این واحد غذایی را به نتیجه ای شیرین و  مطلوبی رسانیده است تا بدین مرحله که در هر سال، از واحدهای نمونه صنایع غذایی در کشور باشد و گواهینامه های متعددی مبنی بر کیفیت و تضمین سلامت محصولات خود، کسب نماید.  

280,000 تومان

سوهان گل محمد ساعدی نیا - 500 گرم

500 گرمی ۱۸ × ۴  سانتی‌متر بسته بندی: فلزی انقضا: 4 ماه مغز پسته، زعفران، هل، آرد گندم، کره حیوانی، زرده تخم مرغ، شکر، خلال مغز بادام، گلاب، پودر گندم جوانه زده نگهداری در جای خشک و خنک برند معروف محمد ساعدی نیا   «سوهان گرد» یا«سوهان گل» اصیل ترین و رایج ترین شکل سوهان هست. این سوهان با ترکیب پسته ای که روی آن کوبیده شده است به نوعی عمومی ترین شکل پخت و عرضه سوهان می باشد. تصویر غالب و رایجی که عموم مردم از شکل نمادین سوهان دارند همین سوهان گل می باشد که از گذشته هر مسافری که از شهر قم عبور می کرده است این شیرینی را به عنوان اصیل ترین سوغات این شهر با خود به یادگار می برده است. ترکیب جذاب و دلنشین عطر هل و طعم زعفران و کره حیوانی و پسته را در این سوهان می توانید به وضوح حس کنید و لذت ببرید. این محصول می تواند جزو تنقلات سالم و پرانرژی با ارزش غذایی بالا باشد که یک روز متفاوت وخاطره انگیز را برای شما فراهم کند. طعم اصیل این مدل از سوهان آنچنان پرطرفدار هست که می توانید با خیال راحت به دوستان و آشنایان تان هدیه و سوغات دهید و یا در در مهمانی ها و دورهمی های خود برنامه ویژه ای برای پذیرایی با این شیرینی محبوب اختصاص دهید. سوهان گل کوچک به تعداد 2 ورق در جعبه های فلزی دایره ای شکل تولید شده است.   همواره یکی از اولویت های گروه غذایی "محمد ساعدی نیا"؛ دقت به جزئیات است.‌ جزئیاتی که به همراه کلیات می توانند تاثیر جذاب تری خلق نمایند. از کیفیت مواد اولیه و رعایت اصالت نحوه پخت و کاربرد صحیح مواد اولیه و چگونگی ترکیب چندین طعم و تنوع محصولات برای ذائقه های متفاوت، تا طراحی و بسته بندی نفیس محصولات، با بهره مندی از استادان متبحر این کار؛ در نهایت این واحد غذایی را به نتیجه ای شیرین و  مطلوبی رسانیده است تا بدین مرحله که در هر سال، از واحدهای نمونه صنایع غذایی در کشور باشد و گواهینامه های متعددی مبنی بر کیفیت و تضمین سلامت محصولات خود، کسب نماید.  

330,000 تومان

سوهان لقمه محمد ساعدی نیا - 500 گرم

500 گرمی ۱۸ × ۴  سانتی‌متر بسته بندی: فلزی انقضا: 4 ماه مغز پسته، زعفران، هل، آرد گندم، کره حیوانی، زرده تخم مرغ، شکر، گلاب، پودر گندم جوانه زده نگهداری در جای خشک و خنک برند معروف محمد ساعدی نیا   «سوهان لقمه» از محبوب ترین و مرغوب ترین و تردترین انواع سوهان می باشد و نامگذاری اش به دلیل شکل لقمه مانند آن هست که داخل آن با مغز پسته پر شده است و رویه سوهان نیز بسیار ترد و نازک تر نسبت به شکل رایج سوهان می باشد که این ویژگی باعث شده است که طعم سوهان را لذت بخش تر کند. مغز پسته به کار رفته در بافت این سوهان را کاملا می توانید زیر دندان احساس کنید و لذت ببرید. این محصول لقمه شکل می تواند بهترین همنشین برای چای و یا بهترین انتخاب برای هدیه و سوغات و پذیرایی در میهمانی‌ها و دورهمی‌ها باشد   همواره یکی از اولویت های گروه غذایی "محمد ساعدی نیا"؛ دقت به جزئیات است.‌ جزئیاتی که به همراه کلیات می توانند تاثیر جذاب تری خلق نمایند. از کیفیت مواد اولیه و رعایت اصالت نحوه پخت و کاربرد صحیح مواد اولیه و چگونگی ترکیب چندین طعم و تنوع محصولات برای ذائقه های متفاوت، تا طراحی و بسته بندی نفیس محصولات، با بهره مندی از استادان متبحر این کار؛ در نهایت این واحد غذایی را به نتیجه ای شیرین و  مطلوبی رسانیده است تا بدین مرحله که در هر سال، از واحدهای نمونه صنایع غذایی در کشور باشد و گواهینامه های متعددی مبنی بر کیفیت و تضمین سلامت محصولات خود، کسب نماید.  

355,000 تومان

سوهان حبه ای محمد ساعدی نیا - 250 گرم

بسته بندی: مقوایی شش ضلعی انقضا: 4 ماه مغز پسته، زعفران، هل، آرد گندم، کره حیوانی، زرده تخم مرغ، شکر، گلاب، پودر گندم جوانه زده نگهداری در جای خشک و خنک برند معروف محمد ساعدی نیا   «حبه سوهان » به شکل حبه قند و به همان طعم اصیل سوهان می باشد که با مغز پسته ترکیب شده است. این محصول در بسته بندی مقوایی شش ضلعی، بهترین گزینه برای عصرانه و پذیرایی در دورهمی های کوچک می باشد. این محصول با اندازه کوچک و با تعداد تقریبی 50 عدد حبه سوهان، محصولی مقرون به صرفه و اقتصادی ست که گزینه خوبی ست برای سوغات یا هدیه به تعداد بیشتری از دوستان و آشنایان . حبه سوهان به دلیل طعم شیرین و جذابی که دارد می تواند انتخاب هیجان انگیزی به عنوان شیرینی ثابت کنار چای شما باشد.

250,000 تومان

دسر سوهان محمد ساعدی نیا - 175 گرم

انقضا: 2 ماه مغز پسته، زعفران، هل، آرد گندم، کره حیوانی، زرده تخم مرغ، شکر، گلاب، پودر گندم جوانه زده صبحانه یا میان وعده ای مقوی نگهداری در جای خشک و خنک برند معروف محمد ساعدی نیا   از خمیر مایه سوهان قبل از شکل گرفتن محصولی به وجود می آید که «دسر سوهان» نامیده می شود. محصولی بسیار مقوی و کامل با طعمی خاص و جالب؛ که می تواند یک کشف جذاب برای کسانی باشد که علاقمند به امتحان کردن طعم های جدید و متفاوت هستند و به جهت طعم عالی آن، برای بسیاری از ذاِئقه ها و نسل های سنی سازگار است. این طعم بسیار دلنشین و دلچسب می تواند در فهرست غذایی روزانه، بهترین انتخاب روی میز صبحانه برای شروع یک روز خوب و یا چاشت و عصرانه باشد.این محصول در ظرف های 200گرمی تولید شده است که برای مصرف دو تا چهار نفر مناسب می باشد.

114,000 تومان

دسر سوهان بدون شکر محمد ساعدی نیا - 200 گرم

200 گرمی 7 × 12  سانتی‌متر انقضا: 2 ماه زعفران، آرد گندم، کره حیوانی، پودر ایزومالت،پودر ایزولین، زرده تخم مرغ، گلاب، پودر گندم جوانه زده نگهداری در جای خشک و خنک برند معروف محمد ساعدی نیا

126,000 تومان

سوغات اصفهان

پولکی 9 طعم (معراج) اصفهان - 500 گرم

500 گرمی ۲۲ × ۲۲ × ۳ سانتی‌متر پولکی زعفرانی، کنجدی، پسته ای، زنجبیلی و …   پولکی یکی از تنقلات بسیار خوشمزه مخصوص شهر اصفهان می باشد. پولکی به خاطر ظاهر شبیه به سکه اش به اسم پولکی معروف شد. در اصفهان برعکس مردم شهر های دیگر همراه با چای پولکی می خورند و اعتقاد دارند آسیب کمتری به دندان می زند چون شیرینی کمتری نسبت به قند دارد به شرط آنکه پولکی جویده نشود. پولکی جزء خانواده نبات ها می باشد و با طعم ها و مزه های مختلف از جمله پولکی زعفرانی، کنجدی، پسته ای، زنجبیلی و … تهیه می شوند. پولکی جز آثار ملی شهر اصفهان به ثبت رسیده است.    

130,000 تومان

گز لقمه ای 40% مغز پسته محمد ساعدی نیا - 700 گرم

700 گرمی 6 × 18 × 23  سانتی‌متر بسته بندی: فلزی انقضا: 3 ماه نگهداری در جای خشک و خنک برند معروف محمد ساعدی نیا گز لقمه بامغز پسته از پرطرفدار ترین و مرغوب ترین نوع گز می باشد. “گزلقمه ای طرح نفیس” با 40% مغز پسته شیرینی  طعم بسیار جذاب تری به این محصول اضافه کرده است و با جعبه  فلزی نفیس می تواند بهترین انتخاب جهت هدیه و یا به عنوان سوغات با نمادی از  فرهنگ ایرانی باشد. همینطور این محصول می تواند بهترین گزینه جهت پذیرایی در مهمانی ها و یا  به عنوان عصرانه و در کنار چای باشد.

603,000 تومان

سوغات کرمانشاه

نان برنجی زعفرانی (حاج نصرالله نوری) کرمانشاه

700 گرمی ۲۰ ×۲۰ × ۵ سانتی‌متر بسته بندی: مقوایی تعداد حدودی در بسته: ۵۵ عدد آرد برنج، شکر، زعفران، روغن، تخم مرغ، هل، روغن کرمانشاهی (%۲۰) بسیار ترد و تازه نگهداری در جای خشک و خنک انقضاء: 4 ماه   ارزش غذایی در ۱۰۰ گرم: چربی: ۲۲/۶۵ گرم کربوهیدرات: ۶۹ گرم پروتئین: ۲۷ گرم انرژی: ۴۸۰ کیلو کالری نان برنجی نام یک نوع شیرینی محلی کردی و سوغات شهر کرمانشاه است.  این شیرینی شهرت خاصی در میان ایرانیان دارد. نان برنجی انواع گوناگونی نیز دارد که از آن میان می‌توان به نان برنجی زعفرانی اشاره کرد. نان برنجی، اصلی‌ترین سوغات کرمانشاه است که با روغن فرد اعلای حیوانی تهیه می‌شود. نان برنجی‌های زعفرانی و ساده کرمانشاهی بسیار معروف بوده و از نظر ارزش غذایی نیز بسیار مقوی بوده و می‌تواند میان وعده‌ای کامل باشد. میل کردن نان برنجی‌های تازه و خوشمزه به همراه فنجانی چای تازه و خوش عطر می‌تواند عصری دل انگیز را رقم زده و پذیرایی مناسبی برای میهمانی‌ها باشد. نان برنجی کرمانشاه یکی از لذیذترین و خوشمزه‌ترین شیرینی‌های این شهر می‌باشد که گزینه بسیار مناسبی برای سوغات نیز است. قدمتی که برای نان برنجی در نظر گرفته شده است مربوط به زمان قاجار و چیزی حدود 150 سال پیش می‌باشد. طبق روایات و نقل قول‌هایی که موجود است این شیرینی فوق العاده خوشمزه و لذیذ از 150 سال پیش پختش در شهر کرمانشاه شروع شده و تاکنون نیز ادامه دارد.   خواص و ویژگی های نان برنجی شیرینی نان برنجی تشکیل شده از آرد برنج و روغن حیوانی عالی تهیه و تولید می‌ گردد. به همین خاطر سرشار از مواد مفید گوناگون شامل  ویتامین E ، ویتامین C ، ویتامین A، ویتامین D،  ،ویتامین K، ، کلسیم و همچنین فیبر و پروتئین می باشد. علاوه بر این موارد آرد برنج فاقد گلوتن می باشد  این شیرینی برای افرادی که به گلوتن حساسیت پیدا کرد اند مشکلی ایجاد نمی‌کند.   تاریخچه نان برنجی به دلیل موقعیت شهر کرمانشاه در مسیر جاده ابریشم و مسیر راه کربلا و رفت و آمد زیاد مسافران و زائران وجود نانی در این شهر که ماندگاری  و ارزش غذایی بالایی داشته باشد لازم بود. همین امر موجب تهیه نوعی شیرینی شد که از جنس یکی از خوراک های اصلی مسافران یعنی برنج باشد. بدین ترتیب نان برنجی توسط مسافران و زائران به بیرون از کرمانشاه برده می شد و کم کم به سوغات این شهر تبدیل شد. تولید این نوع شیرینی به صورت موروثی و به صورت نسل به نسل تا به امروز از پدر به پسر و از استاد به شاگرد منتقل، زنده و گسترش داده شده است. تاریخچه و قدمت نان برنجی به شکل کنونی، به دوران حکومت قاجار و در حدود ۱۵۰ سال پیش بر می گردد. علاوه بر نان برنجی سایر شیرینی های سوغاتی کرمانشاه عبارت اند از نان شکری، نان خرمایی، و کاک. تاریخچه برند حاج نصرالله نوری در سال ۱۳۳۸ برادران ورمزیار (حاج خیرالله و حاج نصرالله) در زمینه تولید سنتی نان برنجی و سایر شیرینی های کرمانشاهی در مغازه ای واقع در خیابان مدرس کرمانشاه فعالیت خود را آغاز کردند. مغازه پس از ۱۶ سال به پل حاج محمد تقی و پس از ۳ سال نیز به خیابان جوانشیر منتقل شد که تا به امروز در همین مکان واقع می باشد. از سال ۱۳۵۶ با تغییر نام خانوادگی حاج نصرالله ورمزیار به نوری این برند تا به امروز با نام «حاج نصرالله نوری» فعال می باشد. اکنون پس از گذشت بیش از ۶۰ سال از زمان تاسیس توانسته ایم شعبه های فروش خود را در سطح شهر توسعه و با استفاده از دستگاه های مدرن و تولید محصولات به صورت بهداشتی، کیفیت را درخور نام و اعتبار این برند بالا نگه داریم و بدین ترتیب بخشی از تولید و فروش شیرینی های سوغاتی کرمانشاه را در سطح کشور بر عهده داریم.

165,000 تومان

نان برنجی زعفرانی مخصوص (حاج نصرالله نوری) کرمانشاه

700 گرمی ۲۰ ×۲۰ × ۵ سانتی‌متر بسته بندی: مقوایی تعداد حدودی در بسته: ۵۵ عدد آرد برنج، زعفران، شکر، روغن، هل، تخم مرغ، روغن کرمانشاهی (%۴۰) بسیار ترد و تازه نگهداری در جای خشک و خنک انقضاء: 4 ماه   ارزش غذایی در ۱۰۰ گرم: چربی: ۲۲/۶۵ گرم کربوهیدرات: ۶۹ گرم پروتئین: ۲۷ گرم انرژی: ۴۸۰ کیلو کالری نان برنجی نام یک نوع شیرینی محلی کردی و سوغات شهر کرمانشاه است.  این شیرینی شهرت خاصی در میان ایرانیان دارد. نان برنجی انواع گوناگونی نیز دارد که از آن میان می‌توان به نان برنجی زعفرانی اشاره کرد. نان برنجی، اصلی‌ترین سوغات کرمانشاه است که با روغن فرد اعلای حیوانی تهیه می‌شود. نان برنجی‌های زعفرانی و ساده کرمانشاهی بسیار معروف بوده و از نظر ارزش غذایی نیز بسیار مقوی بوده و می‌تواند میان وعده‌ای کامل باشد. میل کردن نان برنجی‌های تازه و خوشمزه به همراه فنجانی چای تازه و خوش عطر می‌تواند عصری دل انگیز را رقم زده و پذیرایی مناسبی برای میهمانی‌ها باشد. نان برنجی کرمانشاه یکی از لذیذترین و خوشمزه‌ترین شیرینی‌های این شهر می‌باشد که گزینه بسیار مناسبی برای سوغات نیز است. قدمتی که برای نان برنجی در نظر گرفته شده است مربوط به زمان قاجار و چیزی حدود 150 سال پیش می‌باشد. طبق روایات و نقل قول‌هایی که موجود است این شیرینی فوق العاده خوشمزه و لذیذ از 150 سال پیش پختش در شهر کرمانشاه شروع شده و تاکنون نیز ادامه دارد. خواص و ویژگی های نان برنجی شیرینی نان برنجی تشکیل شده از آرد برنج و روغن حیوانی عالی تهیه و تولید می‌ گردد. به همین خاطر سرشار از مواد مفید گوناگون شامل  ویتامین E ، ویتامین C ، ویتامین A، ویتامین D،  ،ویتامین K، ، کلسیم و همچنین فیبر و پروتئین می باشد. علاوه بر این موارد آرد برنج فاقد گلوتن می باشد  این شیرینی برای افرادی که به گلوتن حساسیت پیدا کرد اند مشکلی ایجاد نمی‌کند.   تاریخچه نان برنجی به دلیل موقعیت شهر کرمانشاه در مسیر جاده ابریشم و مسیر راه کربلا و رفت و آمد زیاد مسافران و زائران وجود نانی در این شهر که ماندگاری  و ارزش غذایی بالایی داشته باشد لازم بود. همین امر موجب تهیه نوعی شیرینی شد که از جنس یکی از خوراک های اصلی مسافران یعنی برنج باشد. بدین ترتیب نان برنجی توسط مسافران و زائران به بیرون از کرمانشاه برده می شد و کم کم به سوغات این شهر تبدیل شد. تولید این نوع شیرینی به صورت موروثی و به صورت نسل به نسل تا به امروز از پدر به پسر و از استاد به شاگرد منتقل، زنده و گسترش داده شده است. تاریخچه و قدمت نان برنجی به شکل کنونی، به دوران حکومت قاجار و در حدود ۱۵۰ سال پیش بر می گردد. علاوه بر نان برنجی سایر شیرینی های سوغاتی کرمانشاه عبارت اند از نان شکری، نان خرمایی، و کاک. تاریخچه برند حاج نصرالله نوری در سال ۱۳۳۸ برادران ورمزیار (حاج خیرالله و حاج نصرالله) در زمینه تولید سنتی نان برنجی و سایر شیرینی های کرمانشاهی در مغازه ای واقع در خیابان مدرس کرمانشاه فعالیت خود را آغاز کردند. مغازه پس از ۱۶ سال به پل حاج محمد تقی و پس از ۳ سال نیز به خیابان جوانشیر منتقل شد که تا به امروز در همین مکان واقع می باشد. از سال ۱۳۵۶ با تغییر نام خانوادگی حاج نصرالله ورمزیار به نوری این برند تا به امروز با نام «حاج نصرالله نوری» فعال می باشد. اکنون پس از گذشت بیش از ۶۰ سال از زمان تاسیس توانسته ایم شعبه های فروش خود را در سطح شهر توسعه و با استفاده از دستگاه های مدرن و تولید محصولات به صورت بهداشتی، کیفیت را درخور نام و اعتبار این برند بالا نگه داریم و بدین ترتیب بخشی از تولید و فروش شیرینی های سوغاتی کرمانشاه را در سطح کشور بر عهده داریم.

175,000 تومان

شیرینی کادویی (حاج نصرالله نوری) کرمانشاه - 740 گرم

740 گرمی ۳۰ × ۵ × ۲۵ سانتی‌متر بسته بندی: مقوایی  ترکیب ۵ نوع شیرینی : نان برنجی سفید ۱۴ عدد نان برنجی زعفرانی ۱۴ عدد نان شکری ۱۴ عدد نان خرمایی مخصوص ۷ عدد کاک ۲۰ عدد نگهداری در جای خشک و خنک انقضاء: 3 ماه   نان برنجی زعفرانی: آرد برنج، شکر، زعفران، تخم مرغ، هل، روغن کرمانشاهی نان برنجی سفید: آرد برنج، شکر، تخم مرغ، هل، روغن کرمانشاهی نان شکری: آرد گندم، شکر، زعفران، روغن، هل، روغن کرمانشاهی نان خرمایی مخصوص: خرما، آرد گندم، شکر، روغن،زعفران، دارچین، گردو کاک: آرد گندم، شکر، روغن، زرده تخم مرغ،زعفران، دارچین، هل، پودر نارگیل، پودر پسته به دلیل موقعیت شهر کرمانشاه در مسیر جاده ابریشم و مسیر راه کربلا و رفت و آمد زیاد مسافران و زائران وجود نانی در این شهر که ماندگاری  و ارزش غذایی بالایی داشته باشد لازم بود. همین امر موجب تهیه نوعی شیرینی شد که از جنس یکی از خوراک های اصلی مسافران یعنی برنج باشد. بدین ترتیب نان برنجی توسط مسافران و زائران به بیرون از کرمانشاه برده می شد و کم کم به سوغات این شهر تبدیل شد. تولید این نوع شیرینی به صورت موروثی و به صورت نسل به نسل تا به امروز از پدر به پسر و از استاد به شاگرد منتقل، زنده و گسترش داده شده است. تاریخچه و قدمت نان برنجی به شکل کنونی، به دوران حکومت قاجار و در حدود ۱۵۰ سال پیش بر می گردد. علاوه بر نان برنجی سایر شیرینی های سوغاتی کرمانشاه عبارت اند از نان شکری، نان خرمایی، و کاک. تاریخچه برند حاج نصرالله نوری در سال ۱۳۳۸ برادران ورمزیار (حاج خیرالله و حاج نصرالله) در زمینه تولید سنتی نان برنجی و سایر شیرینی های کرمانشاهی در مغازه ای واقع در خیابان مدرس کرمانشاه فعالیت خود را آغاز کردند. مغازه پس از ۱۶ سال به پل حاج محمد تقی و پس از ۳ سال نیز به خیابان جوانشیر منتقل شد که تا به امروز در همین مکان واقع می باشد. از سال ۱۳۵۶ با تغییر نام خانوادگی حاج نصرالله ورمزیار به نوری این برند تا به امروز با نام «حاج نصرالله نوری» فعال می باشد. اکنون پس از گذشت بیش از ۶۰ سال از زمان تاسیس توانسته ایم شعبه های فروش خود را در سطح شهر توسعه و با استفاده از دستگاه های مدرن و تولید محصولات به صورت بهداشتی، کیفیت را درخور نام و اعتبار این برند بالا نگه داریم و بدین ترتیب بخشی از تولید و فروش شیرینی های سوغاتی کرمانشاه را در سطح کشور بر عهده داریم.

165,000 تومان

سوغات قزوین

نان چای ترد کره ای (حاج علی رضا قهرمانی) - 500 گرم

۵۰۰ گرم ۲۰ × ۲۰ × ۴ سانتی‌متر بسته بندی: طلقی شیشه ای شفاف نگهداری در جای خشک و خنک آرد گندم، کره، شکر، تخم‌مرغ، شیر، هل و کنجد طعم و مزه: کره و هل برند معروف شیرینی رضا قزوین   نان چای ترد سه گوش، تهیه شده از آرد گندم، کره، شکر، تخم‌مرغ، شیر، هل و کنجد. این نان چای، با طعمی مشابه نان چای گل نباتی، اما با استفاده از کره به جای روغن تهیه شده است. نان چای ترد، به دلیل بافت خشکی که دارد، ماندگاری بالایی دارد. این شیرینی در بسته‌بندی طلقی شفاف ارائه شده است که برای استفاده فردی و خانواده‌های کم جمعیت جهت سرو کنار چای صبحانه یا عصرانه بسیار مناسب است. یکی از شیرینی‌های ترد و بسیار خوشمزه مربوط به استان قزوین شیرینی نان چای است. سبک بودن و شیرینی مناسب نان چای باعث محبوبیت این شیرینی خوشمزه و استفاده از آن در مراسماتی همچون نوروز است. همچنین این شیرینی را میتوان بعنوان یک عصرانه فوق العاده تهیه نمود. از ویژگی‌های این شیرینی خوشمزه، بادوام بودن آن می‌باشد و میتوان در مدت طولانی آن را در ظرف در بسته نگهداری کرد. اگر طرفدار شیرینی هستید توصیه می‌کنیم حتماً این شیرینی را در کنار چای داغ امتحان کنید و از طعم آن نهایت لذت را ببرید و طعم دلنشین آن را از یاد نبرید.

170,000 تومان

نان چای ترد کره ای (حاج علی رضا قهرمانی) - 700 گرم

7۰۰ گرم ۲۴ × ۲۴ × ۴  سانتی‌متر بسته بندی: طلقی شیشه ای شفاف نگهداری در جای خشک و خنک آرد گندم، کره، شکر، تخم‌مرغ، شیر، هل و کنجد طعم و مزه: کره و هل برند معروف شیرینی رضا قزوین   نان چای ترد سه گوش، تهیه شده از آرد گندم، کره، شکر، تخم‌مرغ، شیر، هل و کنجد. این نان چای، با طعمی مشابه نان چای گل نباتی، اما با استفاده از کره به جای روغن تهیه شده است. نان چای ترد، به دلیل بافت خشکی که دارد، ماندگاری بالایی دارد. این شیرینی در بسته‌بندی طلقی شفاف ارائه شده است که برای استفاده فردی و خانواده‌های کم جمعیت جهت سرو کنار چای صبحانه یا عصرانه بسیار مناسب است. یکی از شیرینی‌های ترد و بسیار خوشمزه مربوط به استان قزوین شیرینی نان چای است. سبک بودن و شیرینی مناسب نان چای باعث محبوبیت این شیرینی خوشمزه و استفاده از آن در مراسماتی همچون نوروز است. همچنین این شیرینی را میتوان بعنوان یک عصرانه فوق العاده تهیه نمود. از ویژگی‌های این شیرینی خوشمزه، بادوام بودن آن می‌باشد و میتوان در مدت طولانی آن را در ظرف در بسته نگهداری کرد. اگر طرفدار شیرینی هستید توصیه می‌کنیم حتماً این شیرینی را در کنار چای داغ امتحان کنید و از طعم آن نهایت لذت را ببرید و طعم دلنشین آن را از یاد نبرید.

200,000 تومان

نان برنجی دو رنگ (حاج علی رضا قهرمانی) - 350 گرم

350 گرم ۱۶ × ۱۶ × ۳ سانتی‌متر بسته بندی: طلقی شیشه ای شفاف نگهداری در جای خشک و خنک آرد برنج، پودر قند، روغن، تخم‌مرغ، گلاب، هل، و زعفران برند معروف شیرینی رضا قزوین   نان برنجی سنتی قزوین شیرینی اصیل ایرانی، ابتدا به شکل ساده تهیه می‌شد و سپس با افزودن زعفران به ترکیباتش، تنوع و محبوبیت بیشتری یافت. بسته بندی این شیرینی به شکل طلق مربع است که باعث حفظ رطوبت و طول عمر بیشتر آن می‌شود. بافت ترد و خوش عطری دارد و به عنوان یکی از محبوب‌ترین شیرینی‌های عید نوروز شناخته می‌شود. این شیرینی برای استفاده فردی و خانوادگی جهت سرو کنار چای صبحانه یا عصرانه بسیار مناسب است. شیرینی نان برنجی قزوین یکی از شیرینی های سنتی ترد و خوشمزه ایرانی است که به عنوان سوغات قزوین معروف است. این شیرینی به دلیل سادگی و خوش طعم بودن آن و عطر برنج در آن، و همچنین قیمت مناسب آن، طرفدار زیادی دارد و معمولا به عنوان یکی از شیرینی های عید نوروز از طرف مردم اقبال می شود. نان برنجی قزوین با برند جاج علی قهرمانی با استفاده از آرد برنج اعلاء و هل و گلاب و زعفران ممتاز و همچنین بسته بندی شکیل و مناسب برای مهمانی و سوغاتی توانسته است به مشتریان محترم تجربه ای فراموش نکردنی را هدیه دهد.

130,000 تومان

نان قندی سه رنگ (حاج علی رضا قهرمانی) - 380 گرم

380 گرم ۱۶ × ۱۶ × ۳ سانتی‌متر بسته بندی: طلقی شیشه ای شفاف نگهداری در جای خشک و خنک مخلوط زعفرانی و کاکائویی و ساده آرد، روغن، شکر، زعفران، وانیل، کاکائو، کنجد و خرفه برند معروف شیرینی رضا قزوین این شیرینی‌های گرد و کوچک با طعم و ظاهری رنگارنگ، در بسته‌بندی طلق بزرگ عرضه شده و مناسب مصرف در ایام عید نوروز، میهمانی‌ها و جشن‌ها هستند. نان قندی سنتی قزوین شیرینی اصیل ایرانی، در سه طعم زعقرانی کاکائویی و ساده به مشتریان ارائه می شود. بسته بندی این شیرینی به شکل طلق مربع است که باعث حفظ رطوبت و طول عمر بیشتر آن می‌شود. بافت ترد و خوش عطری دارد و به عنوان یکی از محبوب‌ترین شیرینی‌های عید نوروز شناخته می‌شود. این شیرینی برای استفاده فردی و خانوادگی جهت سرو کنار چای صبحانه یا عصرانه بسیار مناسب است. شیرینی نان قندی قزوین یکی از شیرینی های سنتی ترد و خوشمزه ایرانی است که به عنوان سوغات قزوین معروف است. این شیرینی به دلیل سادگی و خوش طعم بودن آن، و همچنین قیمت مناسب آن، طرفدار زیادی دارد و معمولا به عنوان یکی از شیرینی های عید نوروز از طرف مردم اقبال می شود. نان قندی قزوین با برند جاج علی قهرمانی با استفاده از مواد اولیه ی مرغوب و با کیفیت و همچنین بسته بندی شکیل و مناسب برای مهمانی و سوغاتی توانسته است به مشتریان محترم تجربه ای فراموش نکردنی را هدیه دهد.

150,000 تومان

نان چرخی (حاج علی رضا قهرمانی) - 600 گرم

600 گرم ۲۵ × ۱۸ × ۳ سانتی‌متر بسته بندی: طلقی شیشه ای شفاف نگهداری در جای خشک و خنک مخلوط  کاکائویی و ساده آرد گندم، آرد برنج، روغن، شکر، تخم مرغ، ماست، وانیل، بیکینگ پودر، خرفه و کاکائو برند معروف شیرینی رضا قزوین   خمیراین شیرینی با چرخ دستی آماده شده و سپس به دو مدل ساده و کاکائویی تقسیم می‌شود. که مدل ساده با خرفه و مدل کاکائویی با پودر پسته تزئین شده است. این شیرینی‌ها با طعم و ظاهری رنگارنگ، در بسته‌بندی طلق بزرگ عرضه شده و مناسب مصرف در ایام عید نوروز، میهمانی‌ها و جشن‌ها هستند. نان چرخی سنتی قزوین شیرینی اصیل ایرانی، در دو طعم کاکائویی و ساده به مشتریان ارائه می شود. بسته بندی این شیرینی به شکل طلق مستطیل بزرگ است که باعث حفظ رطوبت و طول عمر بیشتر آن می‌شود. بافت ترد و خوش عطری دارد و به عنوان یکی از محبوب‌ترین شیرینی‌های عید نوروز شناخته می‌شود. این شیرینی برای استفاده فردی و خانوادگی جهت سرو کنار چای صبحانه یا عصرانه بسیار مناسب است. شیرینی نان چرخی قزوین یکی از شیرینی های سنتی ترد و خوشمزه ایرانی است که به عنوان سوغات قزوین معروف است. این شیرینی به دلیل سادگی و خوش طعم بودن آن، و همچنین قیمت مناسب آن، طرفدار زیادی دارد و معمولا به عنوان یکی از شیرینی های عید نوروز از طرف مردم اقبال می شود. نان چرخی قزوین با برند جاج علی قهرمانی با استفاده از مواد اولیه ی مرغوب و با کیفیت و همچنین بسته بندی شکیل و مناسب برای مهمانی و سوغاتی توانسته است به مشتریان محترم تجربه ای فراموش نکردنی را هدیه دهد.

200,000 تومان

شیرینی پادرازی سه رنگ (حاج علی رضا قهرمانی) - 525 گرم

525 گرم ۲۵ × ۱۸ × ۳ سانتی‌متر بسته بندی: طلقی شیشه ای شفاف نگهداری در جای خشک و خنک مخلوط  زعفرانی، کاکائویی و ساده آرد گندم، روغن، پودر شکر، هل و کنجد و خرفه، کاکائو و زعفران. برند معروف شیرینی رضا قزوین   پادرازی یک نوع شیرینی اصیل ایرانی است که در شهرهای مختلف به شکل و طعم متفاوتی تهیه می‌شود. شکل ساده ی این شیرینی فقط از ترکیبات اصلی تشکیل شده است.  و در مدل زعفرانی به آن زعفران، و در مدل کاکائویی ، کاکائو اضافه می‌شود. این شیرینی‌ها با طعم و ظاهری رنگارنگ، در بسته‌بندی طلق بزرگ عرضه شده و مناسب مصرف در ایام عید نوروز، میهمانی‌ها و جشن‌ها هستند. شیرینی پادرازی سنتی قزوین شیرینی اصیل ایرانی، در سه طعم زعفرانی، کاکائویی و ساده به مشتریان ارائه می شود. بسته بندی این شیرینی به شکل طلق مستطیل بزرگ است که باعث حفظ رطوبت و طول عمر بیشتر آن می‌شود. بافت ترد و خوش عطری دارد و به عنوان یکی از محبوب‌ترین شیرینی‌های عید نوروز شناخته می‌شود. این شیرینی برای استفاده فردی و خانوادگی جهت سرو کنار چای صبحانه یا عصرانه بسیار مناسب است. شیرینی پادرازی قزوین یکی از شیرینی های سنتی ترد و خوشمزه ایرانی است که به عنوان سوغات قزوین معروف است. این شیرینی به دلیل سادگی و خوش طعم بودن آن، و همچنین قیمت مناسب آن، طرفدار زیادی دارد و معمولا به عنوان یکی از شیرینی های عید نوروز از طرف مردم اقبال می شود. نان پادرازی با برند جاج علی قهرمانی با استفاده از مواد اولیه ی مرغوب و با کیفیت و همچنین بسته بندی شکیل و مناسب برای مهمانی و سوغاتی توانسته است به مشتریان محترم تجربه ای فراموش نکردنی را هدیه دهد.

200,000 تومان

شیرینی نخودچی انگشتی کره‌ای (حاج علی رضا قهرمانی) - 450 گرم

450 گرم ۱۶ × ۱۶ × ۳ سانتی‌متر بسته بندی: طلقی شیشه ای شفاف نگهداری در جای خشک و خنک آرد نخود، کره، شکر، هل، زعفران و پسته برند معروف شیرینی رضا قزوین   شیرینی نخودچی انگشتی کره ای با طعم خوشمزه‌ی کره و هل و زعفران، به شکل گرد با طرح زیبایی روی آن قالب زده شده و با خلال پسته تزئین شده است. بسته بندی این شیرینی‌ در بسته طلق کوچک باعث حفظ تازگی و ماندگاری بالای این شیرینی شده و به شما امکان می‌دهد تا به تعداد بالا از این شیرینی، بخصوص در ایام عید نوروز تهیه کنید. این شیرینی‌ها با طعم و ظاهری نو و جذاب، در بسته‌بندی طلقی شفاف عرضه شده و مناسب مصرف در ایام عید نوروز، میهمانی‌ها و جشن‌ها هستند. بسته بندی این شیرینی به شکل طلق مربعی است که باعث حفظ رطوبت و طول عمر بیشتر آن می‌شود. بافت ترد و خوش عطری دارد و به عنوان یکی از محبوب‌ترین شیرینی‌های عید نوروز شناخته می‌شود. این شیرینی برای استفاده فردی و خانوادگی جهت سرو کنار چای صبحانه یا عصرانه بسیار مناسب است. شیرینی نخودچی انگشتی کره ای قزوین یکی از شیرینی های سنتی ترد و خوشمزه ایرانی است که به عنوان سوغات قزوین معروف است. این شیرینی به دلیل سادگی و خوش طعم بودن آن، و همچنین قیمت مناسب آن، طرفدار زیادی دارد و معمولا به عنوان یکی از شیرینی های عید نوروز از طرف مردم اقبال می شود. شیرینی نخودچی انگشتی کره ای جاج علی قهرمانی با استفاده از مواد اولیه ی مرغوب و با کیفیت و همچنین بسته بندی شکیل و مناسب برای مهمانی و سوغاتی توانسته است به مشتریان محترم تجربه ای فراموش نکردنی را هدیه دهد.

150,000 تومان

شیرینی نخودچی کره‌ای (حاج علی رضا قهرمانی) - 500 گرم

500 گرم ۱۶ × ۱۶ × ۳ سانتی‌متر بسته بندی: طلقی شیشه ای شفاف نگهداری در جای خشک و خنک آرد نخود، کره، شکر، هل و زعفران برند معروف شیرینی رضا قزوین   شیرینی نخودچی کره ای با طعم خوشمزه‌ی کره و هل و زعفران، به شکل گل در بسته طلق کوچک باعث حفظ تازگی و ماندگاری بالای این شیرینی شده و به شما امکان می‌دهد تا به تعداد بالا از این شیرینی، بخصوص در ایام عید نوروز تهیه کنید. این شیرینی‌ها با طعم و ظاهری دلنشین و نوستالژی، در بسته‌بندی طلقی شفاف عرضه شده و مناسب مصرف در ایام عید نوروز، میهمانی‌ها و جشن‌ها هستند. بسته بندی این شیرینی به شکل طلق مربعی است که باعث حفظ رطوبت و طول عمر بیشتر آن می‌شود. بافت ترد و خوش عطری دارد و به عنوان یکی از محبوب‌ترین شیرینی‌های عید نوروز شناخته می‌شود. این شیرینی برای استفاده فردی و خانوادگی جهت سرو کنار چای صبحانه یا عصرانه بسیار مناسب است. شیرینی نخودچی کره ای قزوین یکی از شیرینی های سنتی ترد و خوشمزه ایرانی است که به عنوان سوغات قزوین معروف است. این شیرینی به دلیل سادگی و خوش طعم بودن آن، و همچنین قیمت مناسب آن، طرفدار زیادی دارد و معمولا به عنوان یکی از شیرینی های عید نوروز از طرف مردم اقبال می شود. شیرینی نخودچی کره ای جاج علی قهرمانی با استفاده از مواد اولیه ی مرغوب و با کیفیت و همچنین بسته بندی شکیل و مناسب برای مهمانی و سوغاتی توانسته است به مشتریان محترم تجربه ای فراموش نکردنی را هدیه دهد.

150,000 تومان

قند و نبات

قند خرد شده هل و گلاب ممتاز افضلی یزد

ابعاد محصول به میلیمتر: 160 × 140 × 190 بدون جوهر و افزودنی طعم دهنده های صددرصد طبیعی   کارخانه ی قند و نبات افضلی با محوریت سلامت مصرف کننده توانسته است بدون استفاده از حتی ذره ای از جوهر سفیدکننده ی بلانکیت، محصولی سالم و به دور از خطر را به مشتری های خود ارائه کند. ما معتقدیم قند و نبات یک خوراکی دارویی است، پس نباید خود، تبدیل به ماده ای بیماری زا شود. مجموعه افضلی از عصاره طبیعی هل و گلاب برای طعم دهی به محصولات خود استفاده می‌کند از این رو نوع مواد طعم دهنده و نوع فراوری آن‌ها برای تولید قندها حائز اهمیت است. زعفران این مجموعه عمدتا از بهترین محصولات قائنات تهیه شده، برای تهیه محصولات جدیدی با طعم هل و گلاب هم فرایند ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. عصاره‌های طبیعی در فرایند تولید طعم و خواص خود را حفظ می‌کنند. علاوه بر آن‌که محصولات طعم‌دار افضلی واقعا طعم و بوی دمنوش یا چای را عوض کرده و با مصرف آن می‌توان به راحتی آن را با سایر محصولات به لحاظ حجم طعم‌دهنده به کار رفته در آن مقایسه نمود. مجموعه قند و نبات افضلی با تکیه بر دانش و پشتکار در صنعت قند و نبات به امتیازات زیر دست یافته است: تولید محصولاتی سالم و بهداشتی و نوآورانه تنوع محصول در صنعت قند و نبات به طوری که ده‌ها نوع محصول در دست ابداع و تولید دارد. طبقه‌بندی نبات به لحاظ کاربرد و مصرف ابتکار در زمینه تولید نبات سالم و ویژه   همچنین این مجموعه در سال‌های تولید توانسته استانداردها و افتخارات زیر را کسب کند: تنها دارنده تندیس رعایت حقوق مصرف کننده در صنعت نبات کشور برای سومین سال متوالی؛ دارای نشان‌های استاندارد ملی ایران و شناسه نظارت بهداشت؛ دارای نشان استاندارد بین‌المللی مدیریت کیفیت ISO 9001 ؛ دارای استاندارد بین المللی ایمنی و بهداشت مواد غذایی ISO 22000؛ و دارای شماره پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت)

210,000 تومان

نبات سیترین ساده افضلی یزد - 2 کیلوگرم

وزن: 2000 گرم ابعاد محصول به میلیمتر: 150 × 150 × 170 بدون جوهر و افزودنی   یک لقمه‌نبات برای شیرین کردن یک لیوان نوشیدنی در نظر گرفته شده است. لقمه کردن و ساده سازی استفاده از نبات از ابداعات مجموعه افضلی می‌باشد. بلورهای این محصول بیشترین شباهت را به بلورهای یاقوت دارند. لقمه‌های آماده نبات افضلی به خاطر شکل زیبای قرار گرفتن در بسته‌بندی و سهولت استفاده، از محصولات صادراتی شرکت افضلی یزد بوده و بعنوان سوغات و هدیه مورد استقبال قرار می‌گیرد. خرید لقمه نبات افضلی یا همان سیترین نبات برای افرادی که حوصله خرد کردن نبات را ندارند پیشنهاد می شود. چراکه خرد کرن بلورهای بزرگ نبات نیاز به صبر و حوصله دارد و البته تا حدی بلدی هم می خواهد. خرده نبات افضلی که به آن سیترین نبات نیز گفته می شود، بلورهای یک اندازه و شکیل دارد و از آنجایی که بسته بندی آن نیز طلقی است خرده های نبات به خوبی دیده می شود. خرید لقمه نبات افضلی برای پذیرایی و همچنین کادو انتخاب مناسبی است. کارخانه ی قند و نبات افضلی یزد با محوریت سلامت مصرف کننده توانسته است بدون استفاده از حتی ذره ای از جوهر سفیدکننده ی بلانکیت، محصولی سالم و به دور از خطر را به مشتری های خود ارائه کند. ما معتقدیم نبات یک خوراکی دارویی است، پس نباید خود، تبدیل به ماده ای بیماری زا شود. مجموعه قند و نبات افضلی یزد با تکیه بر دانش و پشتکار در صنعت قند و نبات به امتیازات زیر دست یافته است: تولید محصولاتی سالم و بهداشتی و نوآورانه تنوع محصول در صنعت قند و نبات به طوری که ده‌ها نوع محصول در دست ابداع و تولید دارد. طبقه‌بندی نبات به لحاظ کاربرد و مصرف ابتکار در زمینه تولید نبات سالم و ویژه   همچنین این مجموعه در سال‌های تولید توانسته استانداردها و افتخارات زیر را کسب کند: تنها دارنده تندیس رعایت حقوق مصرف کننده در صنعت نبات کشور برای سومین سال متوالی؛ دارای نشان‌های استاندارد ملی ایران و شناسه نظارت بهداشت؛ دارای نشان استاندارد بین‌المللی مدیریت کیفیت ISO 9001 ؛ دارای استاندارد بین المللی ایمنی و بهداشت مواد غذایی ISO 22000؛ و دارای شماره پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت)

280,000 تومان

نبات سیترین ساده افضلی - 1 کیلوگرم

وزن: 1000 گرم بدون جوهر و افزودنی   یک لقمه‌نبات برای شیرین کردن یک لیوان نوشیدنی در نظر گرفته شده است. لقمه کردن و ساده سازی استفاده از نبات از ابداعات مجموعه افضلی می‌باشد. بلورهای این محصول بیشترین شباهت را به بلورهای یاقوت دارند. لقمه‌های آماده نبات افضلی به خاطر شکل زیبای قرار گرفتن در بسته‌بندی و سهولت استفاده، از محصولات صادراتی شرکت افضلی یزد بوده و بعنوان سوغات و هدیه مورد استقبال قرار می‌گیرد. خرید لقمه نبات افضلی یا همان سیترین نبات برای افرادی که حوصله خرد کردن نبات را ندارند پیشنهاد می شود. چراکه خرد کرن بلورهای بزرگ نبات نیاز به صبر و حوصله دارد و البته تا حدی بلدی هم می خواهد. خرده نبات افضلی که به آن سیترین نبات نیز گفته می شود، بلورهای یک اندازه و شکیل دارد و از آنجایی که بسته بندی آن نیز طلقی است خرده های نبات به خوبی دیده می شود. خرید لقمه نبات افضلی برای پذیرایی و همچنین کادو انتخاب مناسبی است. کارخانه ی قند و نبات افضلی یزد با محوریت سلامت مصرف کننده توانسته است بدون استفاده از حتی ذره ای از جوهر سفیدکننده ی بلانکیت، محصولی سالم و به دور از خطر را به مشتری های خود ارائه کند. ما معتقدیم نبات یک خوراکی دارویی است، پس نباید خود، تبدیل به ماده ای بیماری زا شود. مجموعه قند و نبات افضلی یزد با تکیه بر دانش و پشتکار در صنعت قند و نبات به امتیازات زیر دست یافته است: تولید محصولاتی سالم و بهداشتی و نوآورانه تنوع محصول در صنعت قند و نبات به طوری که ده‌ها نوع محصول در دست ابداع و تولید دارد. طبقه‌بندی نبات به لحاظ کاربرد و مصرف ابتکار در زمینه تولید نبات سالم و ویژه   همچنین این مجموعه در سال‌های تولید توانسته استانداردها و افتخارات زیر را کسب کند: تنها دارنده تندیس رعایت حقوق مصرف کننده در صنعت نبات کشور برای سومین سال متوالی؛ دارای نشان‌های استاندارد ملی ایران و شناسه نظارت بهداشت؛ دارای نشان استاندارد بین‌المللی مدیریت کیفیت ISO 9001 ؛ دارای استاندارد بین المللی ایمنی و بهداشت مواد غذایی ISO 22000؛ و دارای شماره پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت)

150,000 تومان

لقمه نبات ساده افضلی یزد - 1 کیلوگرم

وزن: 1000 گرم نبات اعلای سنتی یزد بدون جوهر و افزودنی   یک لقمه‌نبات برای شیرین کردن یک لیوان نوشیدنی در نظر گرفته شده است. لقمه کردن و ساده سازی استفاده از نبات از ابداعات مجموعه افضلی می‌باشد. بلورهای این محصول بیشترین شباهت را به بلورهای یاقوت دارند. لقمه‌های آماده نبات افضلی به خاطر شکل زیبای قرار گرفتن در بسته‌بندی و سهولت استفاده، از محصولات صادراتی شرکت افضلی یزد بوده و بعنوان سوغات و هدیه مورد استقبال قرار می‌گیرد. خرید لقمه نبات افضلی  برای افرادی که حوصله خرد کردن نبات را ندارند پیشنهاد می شود. چراکه خرد کرن بلورهای بزرگ نبات نیاز به صبر و حوصله دارد و البته تا حدی بلدی هم می خواهد. خرده نبات افضلی که به آن سیترین نبات نیز گفته می شود، بلورهای یک اندازه و شکیل دارد و از آنجایی که بسته بندی آن نیز طلقی است خرده های نبات به خوبی دیده می شود. خرید لقمه نبات افضلی برای پذیرایی و همچنین کادو انتخاب مناسبی است. کارخانه ی قند و نبات افضلی یزد با محوریت سلامت مصرف کننده توانسته است بدون استفاده از حتی ذره ای از جوهر سفیدکننده ی بلانکیت، محصولی سالم و به دور از خطر را به مشتری های خود ارائه کند. ما معتقدیم نبات یک خوراکی دارویی است، پس نباید خود، تبدیل به ماده ای بیماری زا شود. مجموعه قند و نبات افضلی یزد با تکیه بر دانش و پشتکار در صنعت قند و نبات به امتیازات زیر دست یافته است: تولید محصولاتی سالم و بهداشتی و نوآورانه تنوع محصول در صنعت قند و نبات به طوری که ده‌ها نوع محصول در دست ابداع و تولید دارد. طبقه‌بندی نبات به لحاظ کاربرد و مصرف ابتکار در زمینه تولید نبات سالم و ویژه   همچنین این مجموعه در سال‌های تولید توانسته استانداردها و افتخارات زیر را کسب کند: تنها دارنده تندیس رعایت حقوق مصرف کننده در صنعت نبات کشور برای سومین سال متوالی؛ دارای نشان‌های استاندارد ملی ایران و شناسه نظارت بهداشت؛ دارای نشان استاندارد بین‌المللی مدیریت کیفیت ISO 9001 ؛ دارای استاندارد بین المللی ایمنی و بهداشت مواد غذایی ISO 22000؛ و دارای شماره پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت)

190,000 تومان

لقمه نبات زعفرانی افضلی یزد - 1 کیلوگرم

وزن: 1000 گرم بدون جوهر و افزودنی نبات اعلای سنتی یزد زعفران اعلاء   یک لقمه‌نبات برای شیرین کردن یک لیوان نوشیدنی در نظر گرفته شده است. لقمه کردن و ساده سازی استفاده از نبات از ابداعات مجموعه افضلی می‌باشد. بلورهای این محصول بیشترین شباهت را به بلورهای یاقوت دارند. لقمه‌های آماده نبات افضلی به خاطر شکل زیبای قرار گرفتن در بسته‌بندی و سهولت استفاده، از محصولات صادراتی شرکت افضلی یزد بوده و بعنوان سوغات و هدیه مورد استقبال قرار می‌گیرد. خرید لقمه نبات افضلی برای افرادی که حوصله خرد کردن نبات را ندارند پیشنهاد می شود. چراکه خرد کرن بلورهای بزرگ نبات نیاز به صبر و حوصله دارد و البته تا حدی بلدی هم می خواهد. لقمه نبات افضلی بلورهای یک اندازه و شکیل دارد. خرید لقمه نبات زعفرانی افضلی برای پذیرایی و همچنین کادو انتخاب مناسبی است. کارخانه ی قند و نبات افضلی یزد با محوریت سلامت مصرف کننده توانسته است بدون استفاده از حتی ذره ای از جوهر سفیدکننده ی بلانکیت، محصولی سالم و به دور از خطر را به مشتری های خود ارائه کند. ما معتقدیم نبات یک خوراکی دارویی است، پس نباید خود، تبدیل به ماده ای بیماری زا شود. مجموعه قند و نبات افضلی یزد با تکیه بر دانش و پشتکار در صنعت قند و نبات به امتیازات زیر دست یافته است: تولید محصولاتی سالم و بهداشتی و نوآورانه تنوع محصول در صنعت قند و نبات به طوری که ده‌ها نوع محصول در دست ابداع و تولید دارد. طبقه‌بندی نبات به لحاظ کاربرد و مصرف ابتکار در زمینه تولید نبات سالم و ویژه   همچنین این مجموعه در سال‌های تولید توانسته استانداردها و افتخارات زیر را کسب کند: تنها دارنده تندیس رعایت حقوق مصرف کننده در صنعت نبات کشور برای سومین سال متوالی؛ دارای نشان‌های استاندارد ملی ایران و شناسه نظارت بهداشت؛ دارای نشان استاندارد بین‌المللی مدیریت کیفیت ISO 9001 ؛ دارای استاندارد بین المللی ایمنی و بهداشت مواد غذایی ISO 22000؛ و دارای شماره پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت)

190,000 تومان

نبات سیترین زعفرانی افضلی یزد - 2 کیلوگرم

وزن: 2000 گرم ابعاد محصول به میلیمتر: 150 × 150 × 170 بدون جوهر و افزودنی زعفران اعلا   یک لقمه‌نبات برای شیرین کردن یک لیوان نوشیدنی در نظر گرفته شده است. لقمه کردن و ساده سازی استفاده از نبات از ابداعات مجموعه افضلی می‌باشد. بلورهای این محصول بیشترین شباهت را به بلورهای یاقوت دارند. لقمه‌های آماده نبات افضلی به خاطر شکل زیبای قرار گرفتن در بسته‌بندی و سهولت استفاده، از محصولات صادراتی شرکت افضلی یزد بوده و بعنوان سوغات و هدیه مورد استقبال قرار می‌گیرد. خرید لقمه نبات افضلی یا همان سیترین نبات برای افرادی که حوصله خرد کردن نبات را ندارند پیشنهاد می شود. چراکه خرد کرن بلورهای بزرگ نبات نیاز به صبر و حوصله دارد و البته تا حدی بلدی هم می خواهد. خرده نبات افضلی که به آن سیترین نبات نیز گفته می شود، بلورهای یک اندازه و شکیل دارد و از آنجایی که بسته بندی آن نیز طلقی است خرده های نبات به خوبی دیده می شود. خرید لقمه نبات افضلی برای پذیرایی و همچنین کادو انتخاب مناسبی است. کارخانه ی قند و نبات افضلی یزد با محوریت سلامت مصرف کننده توانسته است بدون استفاده از حتی ذره ای از جوهر سفیدکننده ی بلانکیت، محصولی سالم و به دور از خطر را به مشتری های خود ارائه کند. ما معتقدیم نبات یک خوراکی دارویی است، پس نباید خود، تبدیل به ماده ای بیماری زا شود. مجموعه قند و نبات افضلی یزد با تکیه بر دانش و پشتکار در صنعت قند و نبات به امتیازات زیر دست یافته است: تولید محصولاتی سالم و بهداشتی و نوآورانه تنوع محصول در صنعت قند و نبات به طوری که ده‌ها نوع محصول در دست ابداع و تولید دارد. طبقه‌بندی نبات به لحاظ کاربرد و مصرف ابتکار در زمینه تولید نبات سالم و ویژه   همچنین این مجموعه در سال‌های تولید توانسته استانداردها و افتخارات زیر را کسب کند: تنها دارنده تندیس رعایت حقوق مصرف کننده در صنعت نبات کشور برای سومین سال متوالی؛ دارای نشان‌های استاندارد ملی ایران و شناسه نظارت بهداشت؛ دارای نشان استاندارد بین‌المللی مدیریت کیفیت ISO 9001 ؛ دارای استاندارد بین المللی ایمنی و بهداشت مواد غذایی ISO 22000؛ و دارای شماره پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت)

290,000 تومان

لقمه نبات زعفرانی افضلی یزد - 2 کیلوگرم

وزن: 2000 گرم بدون جوهر و افزودنی نبات اعلای سنتی یزد زعفران اعلاء   یک لقمه‌نبات برای شیرین کردن یک لیوان نوشیدنی در نظر گرفته شده است. لقمه کردن و ساده سازی استفاده از نبات از ابداعات مجموعه افضلی می‌باشد. بلورهای این محصول بیشترین شباهت را به بلورهای یاقوت دارند. لقمه‌های آماده نبات افضلی به خاطر شکل زیبای قرار گرفتن در بسته‌بندی و سهولت استفاده، از محصولات صادراتی شرکت افضلی یزد بوده و بعنوان سوغات و هدیه مورد استقبال قرار می‌گیرد. خرید لقمه نبات افضلی برای افرادی که حوصله خرد کردن نبات را ندارند پیشنهاد می شود. چراکه خرد کرن بلورهای بزرگ نبات نیاز به صبر و حوصله دارد و البته تا حدی بلدی هم می خواهد. لقمه نبات افضلی بلورهای یک اندازه و شکیل دارد. خرید لقمه نبات زعفرانی افضلی برای پذیرایی و همچنین کادو انتخاب مناسبی است. کارخانه ی قند و نبات افضلی یزد با محوریت سلامت مصرف کننده توانسته است بدون استفاده از حتی ذره ای از جوهر سفیدکننده ی بلانکیت، محصولی سالم و به دور از خطر را به مشتری های خود ارائه کند. ما معتقدیم نبات یک خوراکی دارویی است، پس نباید خود، تبدیل به ماده ای بیماری زا شود. مجموعه قند و نبات افضلی یزد با تکیه بر دانش و پشتکار در صنعت قند و نبات به امتیازات زیر دست یافته است: تولید محصولاتی سالم و بهداشتی و نوآورانه تنوع محصول در صنعت قند و نبات به طوری که ده‌ها نوع محصول در دست ابداع و تولید دارد. طبقه‌بندی نبات به لحاظ کاربرد و مصرف ابتکار در زمینه تولید نبات سالم و ویژه   همچنین این مجموعه در سال‌های تولید توانسته استانداردها و افتخارات زیر را کسب کند: تنها دارنده تندیس رعایت حقوق مصرف کننده در صنعت نبات کشور برای سومین سال متوالی؛ دارای نشان‌های استاندارد ملی ایران و شناسه نظارت بهداشت؛ دارای نشان استاندارد بین‌المللی مدیریت کیفیت ISO 9001 ؛ دارای استاندارد بین المللی ایمنی و بهداشت مواد غذایی ISO 22000؛ و دارای شماره پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت)

330,000 تومان

لقمه نبات ساده افضلی یزد - 2 کیلوگرم

وزن: 2000 گرم نبات اعلای سنتی یزد بدون جوهر و افزودنی   یک لقمه‌نبات برای شیرین کردن یک لیوان نوشیدنی در نظر گرفته شده است. لقمه کردن و ساده سازی استفاده از نبات از ابداعات مجموعه افضلی می‌باشد. بلورهای این محصول بیشترین شباهت را به بلورهای یاقوت دارند. لقمه‌های آماده نبات افضلی به خاطر شکل زیبای قرار گرفتن در بسته‌بندی و سهولت استفاده، از محصولات صادراتی شرکت افضلی یزد بوده و بعنوان سوغات و هدیه مورد استقبال قرار می‌گیرد. خرید لقمه نبات افضلی  برای افرادی که حوصله خرد کردن نبات را ندارند پیشنهاد می شود. چراکه خرد کرن بلورهای بزرگ نبات نیاز به صبر و حوصله دارد و البته تا حدی بلدی هم می خواهد. خرید لقمه نبات افضلی برای پذیرایی و همچنین کادو انتخاب مناسبی است. کارخانه ی قند و نبات افضلی یزد با محوریت سلامت مصرف کننده توانسته است بدون استفاده از حتی ذره ای از جوهر سفیدکننده ی بلانکیت، محصولی سالم و به دور از خطر را به مشتری های خود ارائه کند. ما معتقدیم نبات یک خوراکی دارویی است، پس نباید خود، تبدیل به ماده ای بیماری زا شود. مجموعه قند و نبات افضلی یزد با تکیه بر دانش و پشتکار در صنعت قند و نبات به امتیازات زیر دست یافته است: تولید محصولاتی سالم و بهداشتی و نوآورانه تنوع محصول در صنعت قند و نبات به طوری که ده‌ها نوع محصول در دست ابداع و تولید دارد. طبقه‌بندی نبات به لحاظ کاربرد و مصرف ابتکار در زمینه تولید نبات سالم و ویژه   همچنین این مجموعه در سال‌های تولید توانسته استانداردها و افتخارات زیر را کسب کند: تنها دارنده تندیس رعایت حقوق مصرف کننده در صنعت نبات کشور برای سومین سال متوالی؛ دارای نشان‌های استاندارد ملی ایران و شناسه نظارت بهداشت؛ دارای نشان استاندارد بین‌المللی مدیریت کیفیت ISO 9001 ؛ دارای استاندارد بین المللی ایمنی و بهداشت مواد غذایی ISO 22000؛ و دارای شماره پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت)

330,000 تومان

نبات چوبی زعفرانی (افضلی) - ۲۰ عددی

20 عدد نبات اعلای سنتی یزد بدون جوهر و افزودنی زعفران ممتاز   یک نبات چوبی برای شیرین کردن یک لیوان نوشیدنی در نظر گرفته شده است. لقمه کردن و ساده سازی استفاده از نبات از ابداعات مجموعه افضلی می‌باشد. بلورهای این محصول بیشترین شباهت را به بلورهای یاقوت دارند. لقمه‌های آماده نبات افضلی به خاطر شکل زیبای قرار گرفتن در بسته‌بندی و سهولت استفاده، از محصولات صادراتی شرکت افضلی یزد بوده و بعنوان سوغات و هدیه مورد استقبال قرار می‌گیرد. خرید نبات چوبی افضلی  برای افرادی که حوصله خرد کردن نبات را ندارند پیشنهاد می شود. چراکه خرد کرن بلورهای بزرگ نبات نیاز به صبر و حوصله دارد و البته تا حدی بلدی هم می خواهد. نبات چوبی افضلی برای پذیرایی و همچنین کادو انتخاب مناسبی است. کارخانه ی قند و نبات افضلی یزد با محوریت سلامت مصرف کننده توانسته است بدون استفاده از حتی ذره ای از جوهر سفیدکننده ی بلانکیت، محصولی سالم و به دور از خطر را به مشتری های خود ارائه کند. ما معتقدیم نبات یک خوراکی دارویی است، پس نباید خود، تبدیل به ماده ای بیماری زا شود. مجموعه قند و نبات افضلی یزد با تکیه بر دانش و پشتکار در صنعت قند و نبات به امتیازات زیر دست یافته است: تولید محصولاتی سالم و بهداشتی و نوآورانه تنوع محصول در صنعت قند و نبات به طوری که ده‌ها نوع محصول در دست ابداع و تولید دارد. طبقه‌بندی نبات به لحاظ کاربرد و مصرف ابتکار در زمینه تولید نبات سالم و ویژه   همچنین این مجموعه در سال‌های تولید توانسته استانداردها و افتخارات زیر را کسب کند: تنها دارنده تندیس رعایت حقوق مصرف کننده در صنعت نبات کشور برای سومین سال متوالی؛ دارای نشان‌های استاندارد ملی ایران و شناسه نظارت بهداشت؛ دارای نشان استاندارد بین‌المللی مدیریت کیفیت ISO 9001 ؛ دارای استاندارد بین المللی ایمنی و بهداشت مواد غذایی ISO 22000؛ و دارای شماره پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت)

110,000 تومان

شکلات/آبنبات

تافی با طعم هندوانه اولکر (ulker) - 1 کیلوگرم

برند: ulker وزن: 1 کیلوگرم بسته بندی اورجینال تولید: ترکیه طعم : هندوانه مناسب برای پذیرایی و تولدها و دورهمی ها   همانطور که می دانید تافی ها تنقلات کوچک ، نرم و خوشمزه ای می باشند که شما می توانید در هر موقعیتی از آن ها استفاده نمایید. می توانید از تافی ها برای پذیرایی از مهمان های عزیزتان استفاده کنید یا آن ها را به عنوان یک میان وعده کوچک و مغزی با چای یا بدون چای مصرف کنید. همچنین می توانید به جای اینکه خوراکی ها ناسالم برای فرزندان عزیزتان خریداری کنید به آن ها خوراکی های سالم و مقوی مثل تافی میوه ای اولکر بدهید. نکته جالب در مورد تافی های اولکر تنوع مزه این تافی هاست که شما را برای خوردن آن ها به وجد می آورد. تافی ها مناسب ترین گزینه برای تنظیم قند خون شما به صورت روزانه می باشند و شما تنها باید حواستان را جمع کنید تا در استفاده از آن ها زیاده روی نکنید و مقدار مناسبی از آن ها را استفاده نمایید تا قند شما بالا نرود. تافی هندوانه ای اولکر دارای کیفیت بسیار بالایی در تولید می باشد و شما می توانید به راحتی از آن ها برای پذیرایی از مهمانانتان و یا اعضای خانواده خود استفاده نمایید بدون اینکه نگران این باشید که ممکن است ضرری برای آن ها داشته باشد و یا از کیفیت خوبی برخوردار نباشد. کمپانی اولکر یک برند ترکیه ای است که در تولید مواد غذایی کاملاً با کیفیت و خوشمزه همیشه حرفی برای گفتن داشته است و تا کنون تمامی مشتریان و طرفدارانش از این برند راضی بوده اند. تافی هندوانه ای اولکر : تافی هندوانه ای اولکر یک تافی بسیار لذیذ و نرم با بافتی لطیف می باشد که تنها یک بار چشیدن آن کافیست تا به طور همیشه به طعم آن وابسته شوید. مزه ی هندوانه و بسیار ملایم و دلنشین آن باعث می شود تا انرژی کافی برای ادامه انجام کارهایتان در طول روز داشته باشید. شما پس از خوردن این تافی هرگز احساس سنگینی نخواهید کرد و تمایل به خوردن تعداد بیشتری از این تافی لذیذ خواهید داشت. شیرینی ملایم تافی هندوانه ای اولکر باعث می شود تا میل شما نسبت به خوراکی کور نشود و بتوانید تعداد بیشتری از آن ها را نوش جان کنید. همچنین این تافی به دلیل اندازه کوچک و انرژی بالایی که دارد به عنوان یک میان وعده همراه سریع و بسیار غنی مورد استفاده قرار می گیرد. درباره برند اولکر : شرکت اولکر یکی از بزرگترین و با کیفیت ترین تولید کنندگان بیسکوئیت، کوکی، کراکر و شکلات است و به بیش از 110 کشور جهان صادر میگردد. محصولاتی که توسط این شرکت تولید می شوند عبارتند از : بیسکویت ها،شکلات، آب نبات ،آدامس،نوشیدنی های گازدار،قهوه و... در این هلدینگ از آخرین فن آوری تولید استفاده می شود و بنابراین کیفیت محصولات هرگز به خطر نمی افتد. هدف کمپانی اولکر ایجاد شادی در بین مردم است. امروزه هدف شرکت های تابع این کمپانی تولید مواد غذایی با بالا ترین کیفیت و ارائه بهترین طعم می باشد. کمپانی اولکر برند قدیمی و معتبری می باشد که همه از خوش نامی و کیفیت کالا های آن یاد می کنند و تمامی مشتریان را از خود راضی نگه داشته است و با تنوعی که در محصولات خود ایجاد کرده است همواره توانسته تا نظر همه افراد را با هر سلیقه ای به خود جلب کند.    

395,000 تومان

آبنبات جینجر زنجبیلی 250 گرم GINGER

آبنبات زنجبیلی GINGER وزن : 250 گرم با طعم نارگیل طعم تند و شیرین مفید برای سرماخوردگی بهبود نفخ،حالت تهوع و سرگیجه   زنجبیل یکی از گیاهان درمانی است که دارای خواص فراوانی می باشد آیا از خواص درمانی این گیاه اطلاع دارید؟ زنجبیل اصالتاً یی گیاه چینی و هندی است و در این کشورها در طول بیشتر از 4000 سال در پخت و پز غذا مصرف شده است.از آنجا یه مردم علاقه وافری به طعم تند و بوی معطر آن داشته اند و نوعی خاصیت گرمایی داشته و برای درمان درد معده مؤثر بوده است،یاشفان و جهانگردان در سرتاسر نقاط گرمسیری آن را یشت داده اند.ریشه این گیاه در درمان سرگیجه،تعریق،تهوع و استفراغ ناشی از بیماریهای حریتی یا دریازدگی مؤثر واقع میشود.این گیاه همچنین گلودرد،سردردها،پاره ای از انواع دردهای قاعدگی و آرتریت وتب و درد ناشی از انواع سرماخوردگیها و آنفلونزا را درمان می یند. درمانگران طب سنتی چین برای درمان سرماخوردگی یکی از رایج‌ترین بیماری فصل زمستان، شربتی را تجویز می‌کنند که با ترکیب زنجبیل و عسل و آبلیموی تازه تولید می‌شود. برای تهیه این شربت مقدار مشخصی از زنجبیل را با آب‌لیموی تازه و مقداری عسل با یک لیوان آب گرم ترکیب یرده و برای تسکین دردهای ناشی از سرماخوردگی به بیمار توصیه می‌کنند. علاوه بر این ضمادی که با ترکیب همین مواد از سوی درمانگران چینی تهیه می‌شود، به صورت موضعی در محل پیشانی ضماد می‌شود که برای درمان و تسکین دردهای ناشی از سرماخوردگی بسیار مناسب است. بجوید تا سرفه نکنید به گفته متخصصان گیاه‌درمانی، زنجبیل خواص منحصربه‌فردی در کنترل و پیشگیری سرماخوردگی در فصل‌های سرد سال دارد. به اعتقاد درمانگران گیاه درمانی استفاده از برگ‌های زنجبیل در تسکین التهاب و تورم گلو نیز بسیار موثر است. به توصیه درمانگران، در زمان ابتلا به سرماخوردگی می‌توان چند برگ گیاه زنجبیل را جوید یا عصاره به دست آمده از برگ‌های آن را غرغره کرد و از خواص آن برای درمان التهاب‌ها و تسکین دردهای گلو بهره برد. ‫اگر چه امروزه بسیاری از کارخانه‌های تولید دارو و فرآورده‌های دارویی تونیک‌ها و شربت‌هایی با منشاء گیاهی و با کمک زنجبیل و برگ‌های آن تهیه می‌کنند که قابلیت جایگزین شدن به جای شربت‌ها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی را برای درمان التهاب، خشکی و دردهای ناشی از گلودرد و سرماخوردگی دارد.‬ با زنجبیل پاشویه کنید بسیاری از طبیعت‌گردان و علاقه‌مندان به گردشگری حتما با کاربرد گیاه زنجبیل در تسکین سرمازدگی در فصل‌های سرد سال آشنا هستند. در بسیاری از مناطق کوهستانی در کشورهای سردسیر که میزان بارندگی برف زیاد است، استفاده از زنجبیل به منظور کنترل و درمان سرمازدگی بدن بسیار رایج است. برای این منظور ترکیب برگ‌ها یا پودر زنجبیل در آب گرم و قرار دادن پاها در آن که بیشترین تماس را به هنگام راه رفتن با برف دارند، توصیه شده است. اگر می‌خواهید چاق شوید… زنجبیل به دلیل این که خواص درمانی متنوعی دارد، بسیار مورد توجه درمانگران و متخصصان شیوه‌های درمانی طبیعی در سراسر جهان قرار گرفته و شرکت‌های داروسازی و تولید داروهای گیاهی فراوانی از این گیاه، فرآورده‌های متنوعی را تولید و روانه بازار داروها و مکمل‌های با منشاء گیاهی کرده‌اند. تا امروز در سراسر جهان بسته‌بندی‌های متنوعی از زنجبیل به صورت پودر، اسانس، و عصاره تولید می‌شود و جنبه‌های مختلف درمانی مثل درمان تهوع، کم‌اشتهایی، اسپاسم‌ها و گرفتگی‌های روده، برونشیت و برخی از بیماری‌های مفصلی مثل روماتیسم را درمان می‌کند. البته نکته‌ای که در این زمینه نباید به سادگی از کنار آن عبور کنیم توجه به زمان تولید فرآورده‌های مختلفی است که از گیاه زنجبیل تولید می‌شوند، زیرا در صورتی می‌توان از زنجبیل انتظار درمان داشت که تازه بوده و مدت زمان زیادی از تولید آن نگذشته باشد. در مورد اسانس‌های تولید شده از زنجبیل نیز متخصصان طب سنتی آیورودا معتقدند که میزان زنجبیل موجود در اسانس در صورتی که بیشتر از یی درصد باشد، خواص درمانی خود را حفظ می‌کند. !تهوع دارید! زنجبیل‌ کمک می‌کند بر اساس تحقیقات پژوهشگران استفاده از زنجبیل برای درمان تهوع و استفراغ دوران بارداری بسیار موثر است. تهوع و استفراغ بارداری به ویژه در ساعات اولیه روز از شایع‌ترین عوارض بارداری در زنان است. بر اساس تحقیقات به عمل آمده، مصرف زنجبیل به میزان مشخص و تحت نظارت پزشک یا متخصص زنان موجب کنترل درمان تهوع و استفراغ در این دوران می‌شود. با این چاشنی سرطان نمی‌گیرید یکی از مهم‌ترین کاربردهای زنجبیل که از سوی محققان و پژوهشگران نیز به ثبت رسیده، خاصیت شگفت‌انگیز زنجبیل در پیشگیری از ابتلا به سرطان به ویژه سرطان روده بزرگ است. براساس تحقیقاتی که صورت گرفته در ترکیب گیاه زنجبیل ماده‌ای به نام zingiberen وجود دارد که علاوه بر ایجاد طعم و مزه، از رشد سلول‌های سرطانی در انسان پیشگیری می‌کند. از این رو درمانگران طب سنتی هند مصرف این ادویه را در تهیه غذاهای روزانه به مخاطبان خود توصیه می‌کنند. بر اساس مطالعاتی که پژوهشگران انگلیسی در مورد زنجبیل انجام دادند، این گیاه را دارویی مناسب برای پیشگیری از تهوع ناشی از عمل‌های جراحی و شیمی‌درمانی در درمان بیماران مبتلا به سرطان یافتند. به اعتقاد این محققان زنجبیل این خاصیت را دارد که پس از اتمام عمل‌های جراحی علاوه بر آنکه حالت تهوع بیماران را که ناشی از مصرف مواد بیهوشی است، کنترل می‌کند‌ می‌تواند به عنوان دارویی آرام بخش نیز برای تسکین دردهای بیماران مورد استفاده قرار بگیرد. اسپاسم‌ها را مهار کنید تونیک زنجبیل نیز یکی دیگر از فرآورده های این گیاه دارویی است که برای از بین بردن اسپاسم‌ها و گرفتگی عضلات از سوی درمانگران طب مکمل و جایگزین توصیه می‌شود. این تونیک علاوه بر آنکه به صورت صنعتی از سوی کارخانه‌های تولید محصولات گیاهی تولید می‌شود، به صورت سنتی نیز توسط درمانگران طب سنتی و مکمل در شیوه‌های مختلف درمان‌های طبیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شیوه استفاده از این تونیک اینگونه است که با چند قطره از تونیک زنجبیل می‌توان موضع مورد نظر را که دچار گرفتگی یا اسپاسم شده ماساژ و مالش داد. برای بیماریهای ناشی از سرماخوردگی،تب ناشی از آنفلونزا،گلودرد،گرفتگیهای ناشی از قاعدگی یا سردرد،دو قاشق غذاخوری از دم یرده زنجبیل یا چندین ورق از ساقه ریشه دار تازه آنرا بخور دهید.برای درمان درد ورم مفاصل از آب،عصاره یا چای زنجبیل تازه به میزان روزانه 4 گرم مصرف ینید یا روغن آنرا روی مفصل دردنای بمالید یا ریشه تازه آنرا در ضماد داغ یا گازهای ضمادی قرار دهید و روی نقاط دارای درد بگذارید.  

250,000 تومان

آبنبات رنگی نعنایی چینی - 200 گرم

وزن: 200 گرم طعم اصلی نعنایی در 4 رنگ و طعم شکل گل های رنگی زیبا هر عدد سلفون پیچی شده از بین برنده ی بوی بد دهان انرژی بخش و دوست داشتنی قرص نعنایی از جمله قرص نعناهای خاصی است که می تواند تجریه دلپذیری را برای شما بوجود آورد. این قرص نعنا برخلاف نمونه های معمول، طعمی چندلایه دارد. طعم اصلی این قرص، نعنای بسیار خوش آیندی است که تندی آزار دهنده ای ندارد. در پس زمینه طعم های فانتزی و شاد میوه ای جریان دارند و ترشی بسیار ملایمی نیز احساس می شود که رنگ خوش آیندی به ترکیب می دهد. در نهایت این طعم ها رنگارنگ ترکیب تازه و جذابی می سازند که هم تازگی نعنا را در خود دارد و هم ترکیبی نو و هیجان انگیز که حالت جذاب و گیرایی به خود می گیرد. این محصول بافت لطیفی دارد که به آرامی در دهان آب می شود و می تواند مدت زیادی حالت تازگی و طعم مطبوع آن را در فضای دهان و نیز مجاری تنفسی حس کرد. طراحی این قرص بسیار جذاب و به شکل گلهای رنگارنگ است و بست بندی چشمگیر محصول نیز از ویژگی های دوست داشتنی آن به شمار می رود. این قرص ها را می توان در پذیرایی ها به عنوان تنقلاتی خوشمزه و خوش آیند و چشمگیر استفاده کرد و نیز می توان با همراه داشتن آن و مصرف آن ها در طی روز از مزه های دلپذیری لذت برد و هم زمان از بوی خوش دهان احساس راحتی کرد.

150,000 تومان

آب نبات ترش میوه ای روشن - 1 کیلوگرم

برند: Roshen وزن: 1 کیلوگرم بسته بندی اورجینال تولید: اوکراین طعم: میوه ای ترش و شیرین (آلبالو، بلوبری، سیب ترش)   شکلات روشن ترش میوه ای تولید کشور اوکراین است و علاوه بر محبوبیت این شکلات در ایران، در اکثر نقاط دنیا فروش بالایی را به خود اختصاص داده است. طعم دلچسب، تنوع طرح و مزه و استفاده از مواد اولیه با کیفیت و مرغوب در ساخت شکلات Roshen باعث محبوبیت و معروفیت این شکلات شده است. لذا خرید شکلات روشن میوه ای ترش به یکی از انتخاب های اصلی مردم در خرید شکلات خارجی مبدل شده است.  آبنبات ها، مغز کرمی میوه ای دارند که با آب شدن و نازک شدن بافت سفت آب نبات پدیدار می شود. این بافت غلیظ، شیرین و با طراوت در تضاد با بافت سخت آبنبات حس و حال خوش آیندی پدید می آورد و در کنار آن طعم های بسیار دلپذیر و با کیفیت میوه ای را به خوبی در خود دارد و همراه با شیرینی ملایمی آن را نشان می دهد. میوه های ترش و شیرین استفاده شده در این محصول سیب ترش، بلوبری و گیلاس هستند که انتخاب های بسیار مناسبی برای این مجموعه به نظر می رسند. آبنبات های پِپینز روشِن، محصولاتی با کیفیت بسیار بالا هستند که می توانند پیشنهادی جذاب برای دوست داران آبنبات های میوه ای باشند. ویژگی های آبنبات ترش مغزدار با سه طعم میوه ای مختلف  ROSHEN Peppinezzz آب نبات های روشن با دستورالعمل های دقیق و بسیار کار شده تهیه می شوند و بافت متفاوت و طعم خاص آن ها را کاملا می توان احساس کرد. برای دست پیدا کردن به این نتیجه دلچسب، مواد اولیه درجه یکی استفاده شده اند که مهم ترین آن ها آب میوه های واقعی هستند. با کمک این مواد ویژه و نیز تکنولوژی برتر کارخانجات روشن، طعم هایی بسیار شاد، زنده و جذاب بدست آمده اند که کیفیتی خاص دارند. برخی از مواد اولیه درجه یک استفاده شده در این محصول عبارتند از: سیروپ گلوکز، شکر، اسید سیتریک، اسید مالیک، کنسانتره آب سیب، بلوبری و گیلاس، افزودنی های مجاز و… ارزش غذایی محصول در 100 گرم آن به این صورت عنوان شده است: انرژی 380 کیلو کالری کربوهیدرات 92 گرم آبنبات های ترش و شیرین پپینز روشن گزینه هایی عالی برای همراهی ما در طی روز هستند. موقعیت های زیادی پیش می آید که یک آبنبات کوچک و متفاوت می تواند در عرض چند دقیقه حس و حالی بسیار تازه و متفاوت را با ما همراه کند و حال و هوای خوبی به ما بدهد. آبنبات های ترش طعم های شاد و سرزنده دارند و می توانند لذت و انرژی خوبی را در طی روز با ما همراه نمایند.   درباره برند پپینز Peppinezzz و شرکت روشن ROSHEN: روشن بزرگترین تولید کننده تنقلات کشور اوکراین است که از بزرگترین تولیدکنندگان جهان نیز به شمار می رود. این شرکت توسط پتروپروشنکو petro poroshenko پایه گذاری شد که بعدها به ریاست این جمهوری تازه تاسیس رسید و نام خود را نیز از نام خانوادگی موسس خود گرفته است. روشن با تکیه بر سنت های دیرین شیرینی پزی و آشپزی و نیز استفاده از تکنولوژی روز و ماشین آلات پیشرفته کار خود را آغاز کرد و از سال 1996 تا کنون رشد بسیار چشمگیری را تجربه کرده. انواع محصولات متنوع شامل شکلات، کیک، آبنبات، بیسکوییت و… در 8 کارخانه بزرگ روشن در حال ساخت هستند و در بازار بیش از 35 کشور مختلف جهان به فروش می رسند. تولید سالانه روشن بیش از 350،000 تن برآورد می شود و محصولات متنوع آن در ایران نیز حضور موفقی داشته و هواداران بسیاری یافته اند.

285,000 تومان

آب نبات ترش میوه ای روشن - 250 کیلوگرم

برند: Roshen وزن: 250 گرم (بصورت فله) تولید: اوکراین طعم: میوه ای ترش و شیرین (آلبالو، بلوبری، سیب ترش)   شکلات روشن ترش میوه ای تولید کشور اوکراین است و علاوه بر محبوبیت این شکلات در ایران، در اکثر نقاط دنیا فروش بالایی را به خود اختصاص داده است. طعم دلچسب، تنوع طرح و مزه و استفاده از مواد اولیه با کیفیت و مرغوب در ساخت شکلات Roshen باعث محبوبیت و معروفیت این شکلات شده است. لذا خرید شکلات روشن میوه ای ترش به یکی از انتخاب های اصلی مردم در خرید شکلات خارجی مبدل شده است.  آبنبات ها، مغز کرمی میوه ای دارند که با آب شدن و نازک شدن بافت سفت آب نبات پدیدار می شود. این بافت غلیظ، شیرین و با طراوت در تضاد با بافت سخت آبنبات حس و حال خوش آیندی پدید می آورد و در کنار آن طعم های بسیار دلپذیر و با کیفیت میوه ای را به خوبی در خود دارد و همراه با شیرینی ملایمی آن را نشان می دهد. میوه های ترش و شیرین استفاده شده در این محصول سیب ترش، بلوبری و گیلاس هستند که انتخاب های بسیار مناسبی برای این مجموعه به نظر می رسند. آبنبات های پِپینز روشِن، محصولاتی با کیفیت بسیار بالا هستند که می توانند پیشنهادی جذاب برای دوست داران آبنبات های میوه ای باشند. ویژگی های آبنبات ترش مغزدار با سه طعم میوه ای مختلف  ROSHEN Peppinezzz آب نبات های روشن با دستورالعمل های دقیق و بسیار کار شده تهیه می شوند و بافت متفاوت و طعم خاص آن ها را کاملا می توان احساس کرد. برای دست پیدا کردن به این نتیجه دلچسب، مواد اولیه درجه یکی استفاده شده اند که مهم ترین آن ها آب میوه های واقعی هستند. با کمک این مواد ویژه و نیز تکنولوژی برتر کارخانجات روشن، طعم هایی بسیار شاد، زنده و جذاب بدست آمده اند که کیفیتی خاص دارند. برخی از مواد اولیه درجه یک استفاده شده در این محصول عبارتند از: سیروپ گلوکز، شکر، اسید سیتریک، اسید مالیک، کنسانتره آب سیب، بلوبری و گیلاس، افزودنی های مجاز و… ارزش غذایی محصول در 100 گرم آن به این صورت عنوان شده است: انرژی 380 کیلو کالری کربوهیدرات 92 گرم آبنبات های ترش و شیرین پپینز روشن گزینه هایی عالی برای همراهی ما در طی روز هستند. موقعیت های زیادی پیش می آید که یک آبنبات کوچک و متفاوت می تواند در عرض چند دقیقه حس و حالی بسیار تازه و متفاوت را با ما همراه کند و حال و هوای خوبی به ما بدهد. آبنبات های ترش طعم های شاد و سرزنده دارند و می توانند لذت و انرژی خوبی را در طی روز با ما همراه نمایند.   درباره برند پپینز Peppinezzz و شرکت روشن ROSHEN: روشن بزرگترین تولید کننده تنقلات کشور اوکراین است که از بزرگترین تولیدکنندگان جهان نیز به شمار می رود. این شرکت توسط پتروپروشنکو petro poroshenko پایه گذاری شد که بعدها به ریاست این جمهوری تازه تاسیس رسید و نام خود را نیز از نام خانوادگی موسس خود گرفته است. روشن با تکیه بر سنت های دیرین شیرینی پزی و آشپزی و نیز استفاده از تکنولوژی روز و ماشین آلات پیشرفته کار خود را آغاز کرد و از سال 1996 تا کنون رشد بسیار چشمگیری را تجربه کرده. انواع محصولات متنوع شامل شکلات، کیک، آبنبات، بیسکوییت و… در 8 کارخانه بزرگ روشن در حال ساخت هستند و در بازار بیش از 35 کشور مختلف جهان به فروش می رسند. تولید سالانه روشن بیش از 350،000 تن برآورد می شود و محصولات متنوع آن در ایران نیز حضور موفقی داشته و هواداران بسیاری یافته اند.

75,000 تومان

آبنبات بیم بوم میوه ای روشن - 1 کیلوگرم

برند: Roshen وزن: 1 کیلوگرم(125 عدد) بسته بندی اورجینال تولید: اوکراین اشکال دایره ای رنگارنگ با طعم های مختلف طعم : گلابی، آناناس، توت فرنگی و پرتقال مناسب برای پذیرایی و تولدها و دورهمی ها   شکلات بیم بوم میوه ای روشن تولید کشور اوکراین است و علاوه بر محبوبیت این شکلات در ایران، در اکثر نقاط دنیا فروش بالایی را به خود اختصاص داده است. طعم دلچسب، تنوع طرح و مزه و استفاده از مواد اولیه با کیفیت و مرغوب در ساخت شکلات Roshen باعث محبوبیت و معروفیت این شکلات شده است.  آبنبات ها، مغز کرمی میوه ای دارند که با آب شدن و نازک شدن بافت سفت آب نبات پدیدار می شود. این بافت غلیظ، شیرین و با طراوت در تضاد با بافت سخت آبنبات حس و حال خوش آیندی پدید می آورد و در کنار آن طعم های بسیار دلپذیر و با کیفیت میوه ای را به خوبی در خود دارد و همراه با شیرینی ملایمی آن را نشان می دهد. آبنبات های میوه ای بیگ بوم،یک آبنبات سخت و شفاف به شکل یک توپ صاف با پر کردن میوه با طعم های :گلابی، آناناس، توت فرنگی و پرتقال می باشد. آبنبات سفت با افزودن آبمیوه های طبیعی نسبتاً شیرین و معطر است. همچنین یک شکل گرد جذاب غیر معمول دارند که در داخل آنها مایع پر کننده بسیار خوشمزه نیز وجود دارد. آبنبات های روشِن، محصولاتی با کیفیت بسیار بالا هستند که می توانند پیشنهادی جذاب برای دوست داران آبنبات های میوه ای باشند. ویژگی های آبنبات بیم بوم میوه ای ROSHEN آب نبات های روشن با دستورالعمل های دقیق و بسیار کار شده تهیه می شوند و بافت متفاوت و طعم خاص آن ها را کاملا می توان احساس کرد. برای دست پیدا کردن به این نتیجه دلچسب، مواد اولیه درجه یکی استفاده شده اند که مهم ترین آن ها آب میوه های واقعی هستند. با کمک این مواد ویژه و نیز تکنولوژی برتر کارخانجات روشن، طعم هایی بسیار شاد، زنده و جذاب بدست آمده اند که کیفیتی خاص دارند. برخی از مواد اولیه درجه یک استفاده شده در این محصول عبارتند از: سیروپ گلوکز، شکر، اسید سیتریک، اسید مالیک، کنسانتره گلابی، آناناس، توت فرنگی و پرتقال افزودنی های مجاز و… ارزش غذایی محصول در 100 گرم آن به این صورت عنوان شده است: انرژی 380 کیلو کالری کربوهیدرات 92 گرم آبنبات های بیم بوم میوه ای روشن گزینه هایی عالی برای همراهی ما در طی روز هستند. موقعیت های زیادی پیش می آید که یک آبنبات کوچک و متفاوت می تواند در عرض چند دقیقه حس و حالی بسیار تازه و متفاوت را با ما همراه کند و حال و هوای خوبی به ما بدهد. آبنبات های ترش طعم های شاد و سرزنده دارند و می توانند لذت و انرژی خوبی را در طی روز با ما همراه نمایند.   درباره شرکت روشن ROSHEN: روشن بزرگترین تولید کننده تنقلات کشور اوکراین است که از بزرگترین تولیدکنندگان جهان نیز به شمار می رود. این شرکت توسط پتروپروشنکو petro poroshenko پایه گذاری شد که بعدها به ریاست این جمهوری تازه تاسیس رسید و نام خود را نیز از نام خانوادگی موسس خود گرفته است. روشن با تکیه بر سنت های دیرین شیرینی پزی و آشپزی و نیز استفاده از تکنولوژی روز و ماشین آلات پیشرفته کار خود را آغاز کرد و از سال 1996 تا کنون رشد بسیار چشمگیری را تجربه کرده. انواع محصولات متنوع شامل شکلات، کیک، آبنبات، بیسکوییت و… در 8 کارخانه بزرگ روشن در حال ساخت هستند و در بازار بیش از 35 کشور مختلف جهان به فروش می رسند. تولید سالانه روشن بیش از 350،000 تن برآورد می شود و محصولات متنوع آن در ایران نیز حضور موفقی داشته و هواداران بسیاری یافته اند.

350,000 تومان

آبنبات بیم بوم میوه ای روشن - 250 گرم

برند: Roshen وزن: 250 گرم (بصورت فله) تولید: اوکراین اشکال دایره ای رنگارنگ با طعم های مختلف طعم : گلابی، آناناس، توت فرنگی و پرتقال مناسب برای پذیرایی و تولدها و دورهمی ها   شکلات بیم بوم میوه ای روشن تولید کشور اوکراین است و علاوه بر محبوبیت این شکلات در ایران، در اکثر نقاط دنیا فروش بالایی را به خود اختصاص داده است. طعم دلچسب، تنوع طرح و مزه و استفاده از مواد اولیه با کیفیت و مرغوب در ساخت شکلات Roshen باعث محبوبیت و معروفیت این شکلات شده است.  آبنبات ها، مغز کرمی میوه ای دارند که با آب شدن و نازک شدن بافت سفت آب نبات پدیدار می شود. این بافت غلیظ، شیرین و با طراوت در تضاد با بافت سخت آبنبات حس و حال خوش آیندی پدید می آورد و در کنار آن طعم های بسیار دلپذیر و با کیفیت میوه ای را به خوبی در خود دارد و همراه با شیرینی ملایمی آن را نشان می دهد. آبنبات های میوه ای بیگ بوم،یک آبنبات سخت و شفاف به شکل یک توپ صاف با پر کردن میوه با طعم های :گلابی، آناناس، توت فرنگی و پرتقال می باشد. آبنبات سفت با افزودن آبمیوه های طبیعی نسبتاً شیرین و معطر است. همچنین یک شکل گرد جذاب غیر معمول دارند که در داخل آنها مایع پر کننده بسیار خوشمزه نیز وجود دارد. آبنبات های روشِن، محصولاتی با کیفیت بسیار بالا هستند که می توانند پیشنهادی جذاب برای دوست داران آبنبات های میوه ای باشند. ویژگی های آبنبات بیم بوم میوه ای ROSHEN آب نبات های روشن با دستورالعمل های دقیق و بسیار کار شده تهیه می شوند و بافت متفاوت و طعم خاص آن ها را کاملا می توان احساس کرد. برای دست پیدا کردن به این نتیجه دلچسب، مواد اولیه درجه یکی استفاده شده اند که مهم ترین آن ها آب میوه های واقعی هستند. با کمک این مواد ویژه و نیز تکنولوژی برتر کارخانجات روشن، طعم هایی بسیار شاد، زنده و جذاب بدست آمده اند که کیفیتی خاص دارند. برخی از مواد اولیه درجه یک استفاده شده در این محصول عبارتند از: سیروپ گلوکز، شکر، اسید سیتریک، اسید مالیک، کنسانتره گلابی، آناناس، توت فرنگی و پرتقال افزودنی های مجاز و… ارزش غذایی محصول در 100 گرم آن به این صورت عنوان شده است: انرژی 380 کیلو کالری کربوهیدرات 92 گرم آبنبات های بیم بوم میوه ای روشن گزینه هایی عالی برای همراهی ما در طی روز هستند. موقعیت های زیادی پیش می آید که یک آبنبات کوچک و متفاوت می تواند در عرض چند دقیقه حس و حالی بسیار تازه و متفاوت را با ما همراه کند و حال و هوای خوبی به ما بدهد. آبنبات های ترش طعم های شاد و سرزنده دارند و می توانند لذت و انرژی خوبی را در طی روز با ما همراه نمایند.   درباره شرکت روشن ROSHEN: روشن بزرگترین تولید کننده تنقلات کشور اوکراین است که از بزرگترین تولیدکنندگان جهان نیز به شمار می رود. این شرکت توسط پتروپروشنکو petro poroshenko پایه گذاری شد که بعدها به ریاست این جمهوری تازه تاسیس رسید و نام خود را نیز از نام خانوادگی موسس خود گرفته است. روشن با تکیه بر سنت های دیرین شیرینی پزی و آشپزی و نیز استفاده از تکنولوژی روز و ماشین آلات پیشرفته کار خود را آغاز کرد و از سال 1996 تا کنون رشد بسیار چشمگیری را تجربه کرده. انواع محصولات متنوع شامل شکلات، کیک، آبنبات، بیسکوییت و… در 8 کارخانه بزرگ روشن در حال ساخت هستند و در بازار بیش از 35 کشور مختلف جهان به فروش می رسند. تولید سالانه روشن بیش از 350،000 تن برآورد می شود و محصولات متنوع آن در ایران نیز حضور موفقی داشته و هواداران بسیاری یافته اند.

90,000 تومان

آبنبات شیری کره ای با طعم کارامل (روشن) - 1 کیلوگرم

برند: Roshen وزن: 1 کیلوگرم(183 عدد) بسته بندی اورجینال تولید: اوکراین طعم : کارامل مناسب برای پذیرایی و تولدها و دورهمی ها   آبنبات شیری کره ای با طعم کارامل روشن تولید کشور اوکراین است و علاوه بر محبوبیت این شکلات در ایران، در اکثر نقاط دنیا فروش بالایی را به خود اختصاص داده است. طعم دلچسب، تنوع طرح و مزه و استفاده از مواد اولیه با کیفیت و مرغوب در ساخت شکلات Roshen باعث محبوبیت و معروفیت این شکلات شده است.  آبنبات ها، مغز کاراملی دارند که با آب شدن و نازک شدن بافت سفت آب نبات پدیدار می شود. این بافت غلیظ، شیرین و با طراوت در تضاد با بافت سخت آبنبات حس و حال خوش آیندی پدید می آورد و در کنار آن طعم های بسیار دلپذیر و با کیفیت میوه ای را به خوبی در خود دارد و همراه با شیرینی ملایمی آن را نشان می دهد. آبنبات های روشِن، محصولاتی با کیفیت بسیار بالا هستند که می توانند پیشنهادی جذاب برای دوست داران آبنبات های کاراملی باشند. ویژگی های آبنبات کاراملی روشن: آبنبات شیری کره ای با طعم کارامل روشن تولید کشور اوکراین است و علاوه بر محبوبیت این شکلات در ایران، در اکثر نقاط دنیا فروش بالایی را به خود اختصاص داده است. طعم دلچسب، تنوع طرح و مزه و استفاده از مواد اولیه با کیفیت و مرغوب در ساخت شکلات Roshen باعث محبوبیت و معروفیت این شکلات شده است.  آبنبات ها، مغز کارامل دارند که با آب شدن و نازک شدن بافت سفت آب نبات پدیدار می شود. این بافت غلیظ، شیرین و با طراوت در تضاد با بافت سخت آبنبات حس و حال خوش آیندی پدید می آورد و در کنار آن طعم های بسیار دلپذیر و با کیفیت کارامل را به خوبی در خود دارد و همراه با شیرینی ملایمی آن را نشان می دهد. آبنبات های روشِن، محصولاتی با کیفیت بسیار بالا هستند که می توانند پیشنهادی جذاب برای دوست داران آبنبات های میوه ای باشند.   آبنبات های شیری کره ای با طعم کارامل روشن گزینه ای عالی برای همراهی ما در طی روز هستند. موقعیت های زیادی پیش می آید که یک آبنبات کوچک و متفاوت می تواند در عرض چند دقیقه حس و حالی بسیار تازه و متفاوت را با ما همراه کند و حال و هوای خوبی به ما بدهد. آبنبات های کاراملی طعم های شاد و سرزنده دارند و می توانند لذت و انرژی خوبی را در طی روز با ما همراه نمایند.   درباره شرکت روشن ROSHEN: روشن بزرگترین تولید کننده تنقلات کشور اوکراین است که از بزرگترین تولیدکنندگان جهان نیز به شمار می رود. این شرکت توسط پتروپروشنکو petro poroshenko پایه گذاری شد که بعدها به ریاست این جمهوری تازه تاسیس رسید و نام خود را نیز از نام خانوادگی موسس خود گرفته است. روشن با تکیه بر سنت های دیرین شیرینی پزی و آشپزی و نیز استفاده از تکنولوژی روز و ماشین آلات پیشرفته کار خود را آغاز کرد و از سال 1996 تا کنون رشد بسیار چشمگیری را تجربه کرده. انواع محصولات متنوع شامل شکلات، کیک، آبنبات، بیسکوییت و… در 8 کارخانه بزرگ روشن در حال ساخت هستند و در بازار بیش از 35 کشور مختلف جهان به فروش می رسند. تولید سالانه روشن بیش از 350،000 تن برآورد می شود و محصولات متنوع آن در ایران نیز حضور موفقی داشته و هواداران بسیاری یافته اند.

350,000 تومان

آبنبات شیری کره ای با طعم کارامل (روشن) - 250 گرم

برند: Roshen وزن: 250 گرم (بصورت فله) تولید: اوکراین طعم : کارامل مناسب برای پذیرایی و تولدها و دورهمی ها   آبنبات شیری کره ای با طعم کارامل روشن تولید کشور اوکراین است و علاوه بر محبوبیت این شکلات در ایران، در اکثر نقاط دنیا فروش بالایی را به خود اختصاص داده است. طعم دلچسب، تنوع طرح و مزه و استفاده از مواد اولیه با کیفیت و مرغوب در ساخت شکلات Roshen باعث محبوبیت و معروفیت این شکلات شده است.  آبنبات ها، مغز کاراملی دارند که با آب شدن و نازک شدن بافت سفت آب نبات پدیدار می شود. این بافت غلیظ، شیرین و با طراوت در تضاد با بافت سخت آبنبات حس و حال خوش آیندی پدید می آورد و در کنار آن طعم های بسیار دلپذیر و با کیفیت میوه ای را به خوبی در خود دارد و همراه با شیرینی ملایمی آن را نشان می دهد. آبنبات های روشِن، محصولاتی با کیفیت بسیار بالا هستند که می توانند پیشنهادی جذاب برای دوست داران آبنبات های کاراملی باشند. ویژگی های آبنبات کاراملی روشن: آبنبات شیری کره ای با طعم کارامل روشن تولید کشور اوکراین است و علاوه بر محبوبیت این شکلات در ایران، در اکثر نقاط دنیا فروش بالایی را به خود اختصاص داده است. طعم دلچسب، تنوع طرح و مزه و استفاده از مواد اولیه با کیفیت و مرغوب در ساخت شکلات Roshen باعث محبوبیت و معروفیت این شکلات شده است.  آبنبات ها، مغز کارامل دارند که با آب شدن و نازک شدن بافت سفت آب نبات پدیدار می شود. این بافت غلیظ، شیرین و با طراوت در تضاد با بافت سخت آبنبات حس و حال خوش آیندی پدید می آورد و در کنار آن طعم های بسیار دلپذیر و با کیفیت کارامل را به خوبی در خود دارد و همراه با شیرینی ملایمی آن را نشان می دهد. آبنبات های روشِن، محصولاتی با کیفیت بسیار بالا هستند که می توانند پیشنهادی جذاب برای دوست داران آبنبات های میوه ای باشند.   آبنبات های شیری کره ای با طعم کارامل روشن گزینه ای عالی برای همراهی ما در طی روز هستند. موقعیت های زیادی پیش می آید که یک آبنبات کوچک و متفاوت می تواند در عرض چند دقیقه حس و حالی بسیار تازه و متفاوت را با ما همراه کند و حال و هوای خوبی به ما بدهد. آبنبات های کاراملی طعم های شاد و سرزنده دارند و می توانند لذت و انرژی خوبی را در طی روز با ما همراه نمایند.   درباره شرکت روشن ROSHEN: روشن بزرگترین تولید کننده تنقلات کشور اوکراین است که از بزرگترین تولیدکنندگان جهان نیز به شمار می رود. این شرکت توسط پتروپروشنکو petro poroshenko پایه گذاری شد که بعدها به ریاست این جمهوری تازه تاسیس رسید و نام خود را نیز از نام خانوادگی موسس خود گرفته است. روشن با تکیه بر سنت های دیرین شیرینی پزی و آشپزی و نیز استفاده از تکنولوژی روز و ماشین آلات پیشرفته کار خود را آغاز کرد و از سال 1996 تا کنون رشد بسیار چشمگیری را تجربه کرده. انواع محصولات متنوع شامل شکلات، کیک، آبنبات، بیسکوییت و… در 8 کارخانه بزرگ روشن در حال ساخت هستند و در بازار بیش از 35 کشور مختلف جهان به فروش می رسند. تولید سالانه روشن بیش از 350،000 تن برآورد می شود و محصولات متنوع آن در ایران نیز حضور موفقی داشته و هواداران بسیاری یافته اند.

75,000 تومان

آبنبات زنجبیلی مغزدار ایبون - 700 گرم

برند: ibon وزن: 700 گرم بسته بندی اورجینال تولید: ترکیه طعم : زنجبیلی لیمویی، زنجبیلی نعنایی، زنجبیلی عسلی افزایش میل جنسی و کاهش فشارخون مناسب برای پذیرایی و تولدها و دورهمی ها   آبنبات زنجبیلی مغزدار ایبون ibon طعمی و عطری تازه از صنعت تنقلات ترکیه است که ویژگی های جالب توجهی دارد. این محصول بافت و طعم آشنای آبنبات را دارد که سفتی آن به اندازه است و با سرعت مناسبی در دهان آب می شود. به این طعم آشنا، مزه های جالب دیگری نیز اضافه شده است که در ترکیب با آبنبات، نتیجه بسیار جالب و هیجان انگیزی داشته اند. طعم اصلی این آبنبات های ظریف، زنجبیلی است. این طعم حضوری بسیار قوی و روشن دارد و ترکیب طعم شیرین آبنبات با رایحه زنجبیل بسیار موفق و دلپذیر از کار درآمده است. تندی زنجبیل در این محصول بسیار لطیف و کم احساس می شود و تاکید اصلی در فرآوری، بر رایحه و عطر زنجبیل بوده است. آبنبات زنجبیلی ایبون در سه طعم مختلف عرضه شده است که در هرکدام از آن ها، علاوه بر ترکیب گرم و شیرین آبنبات زنجبیلی، طعم های دیگری نیز حضور دارند که هم نشینی آن ها با یکدیگر شگفت انگیز است. این سه نسخه متنوع و جالب، حاصل اضافه کردن لیمو، عسل و کارامل هستند. هریک از این سه طعم کاملا مختلف و متفاوت، نسخه جدید و هیجان انگیزی از آبنبات زنجبیلی را به وجود آورده اند که هم تازگی دارد و هم بسیار خوشمزه و خوش آیند است. این محصول مغز کرمی و نرمی دارد که رایحه زنجبیل را در خود دارد و لذت خوردن آن را دو چندان می کند و در تضاد با بافت تُرد آبنبات حس خوش آیندی را پدید می آورد. ویژگی های آبنبات زنجبیلی مغزدار ایبون ibon این محصول از کیفیت برتر غالب تولیدات برندهای صاحب نام ترکیه برخوردار است و تمایز آن با یک بار امتحان کاملا حس می شود. مواد اولیه بسیار با کیفیتی در تهیه این آبنبات خاص و دلپذیر استفاده شده اند. این محصول از دو بخش آبنبات و مغز آن تشکیل شده است. آبنبات تُرد و لطیف زنجبیلی 88% این محصول را تشکیل می دهد و در تولید آن از موادی چون شکر، سیروپ گلوکز، شیرخشک پرچرب، روغن گیاهی، چربی لبنی، کنسانتره لیمو، عسل، عصاره زنجبیل، وانیل و... استفاده شده است. مغز نرم و خوشمزه آبنبات ایبون نیز 12% محصول را شامل می شود و مواد به کار رفته در آن عبارتند از سیروپ گلوکز، روغن گیاهی، شیر خشک پرچرب و... ارزش غذایی محصول در هر 100 گرم به این صورت عنوان شده است: انرژی 419 کیلوکالری چربی 7 گرم شامل 5 گرم چربی اشباع کربوهیدرات 88 گرم قند 60 گرم پروتئین 1 گرم نمک 0.4 گرم   درباره مصرف آبنبات زنجبیلی مغزدار ایبون ibon این آبنبات تازگی خاصی دارد و مصرف آن در ساعات مختلف روز می تواند لذت بخش و هیجان انگیز باشد. این محصول می تواند تنوعی در طعم هایی که در طی روز تجربه می کنیم بوجود آورد و نیز طعم دهان را عوض کند. هریک از طعم های سه گانه آبنبات های ایبون حس و حالی متفاوت و دلنشین دارند که در طی می توانند ایجاد کننده مزه های زیبای گوناگون باشند. این طعم های شیرین و پر حس و حال در کنار نوشیدنی هایی چون چای نیز نتیجه بسیار رضایت بخشی دارند و به دوست داران این نوشیدنی ها توصیه می شوند.   درباره برند ایبون ibon : برند ایبون انواع محصولات از جمله آبنبات، تافی و میلک شیک های مختلف را تولید می کند. ارائه دهنده این برند شرکت الوان Elvan کشور ترکیه است که چندین برند دیگر در زمینه تنقلات نیز دارد و از فعال ترین تولید کنندگان این صنعت پررونق ترکیه به شمار می رود.­ موسسان شرکت الوان در شهر استانبول مغازه شیرینی فروشی داشتند و در دهه 50 میلادی به فکر گسترش فعالیت خود افتادند. این شرکت شش کارخانه در ترکیه و 2 کارخانه خارج از این کشور دارد که 3000 نفر در آن ها مشغول به فعالیت هستند. محصولات این شرکت به 100 کشور در 5 قاره جهان صادر می شوند و از این نظر پنجمین صادر کننده بزرگ ترکیه در زمینه تنقلات و شیرینی جات است. آبنبات زنجبیلی مغزدار ایبون ibon نمونه کیفیت و نوآوری این تولید کننده موفق ترکیه است.

300,000 تومان

آبنبات میوه ای شیری ایبون - 700 گرم

برند: ibon وزن: 700 گرم بسته بندی اورجینال تولید: ترکیه طعم : موز، طالبی، هلو، توت فرنگی مناسب برای پذیرایی و تولدها و دورهمی ها   آبنبات میوه ای ایبون ibon طعمی و عطری تازه از صنعت تنقلات ترکیه است که ویژگی های جالب توجهی دارد. این محصول بافت و طعم آشنای آبنبات را دارد که سفتی آن به اندازه است و با سرعت مناسبی در دهان آب می شود. به این طعم آشنا، مزه های جالب دیگری نیز اضافه شده است که در ترکیب با آبنبات، نتیجه بسیار جالب و هیجان انگیزی داشته اند. طعم اصلی این آبنبات های ظریف، موز و طالبی و هلو و توتفرنگی است. هریک از این چهار طعم کاملا مختلف و متفاوت، نسخه جدید و هیجان انگیزی از آبنبات  را به وجود آورده اند که هم تازگی دارد و هم بسیار خوشمزه و خوش آیند است. این محصول مغز کرمی و نرمی دارد که رایحه میوه  را در خود دارد و لذت خوردن آن را دو چندان می کند و در تضاد با بافت تُرد آبنبات حس خوش آیندی را پدید می آورد. ویژگی های آبنبات میوه ای مغزدار ایبون ibon این محصول از کیفیت برتر غالب تولیدات برندهای صاحب نام ترکیه برخوردار است و تمایز آن با یک بار امتحان کاملا حس می شود. مواد اولیه بسیار با کیفیتی در تهیه این آبنبات خاص و دلپذیر استفاده شده اند. این محصول از دو بخش آبنبات و مغز آن تشکیل شده است. آبنبات تُرد و لطیف و مغز نرم و خوشمزه آبنبات ایبون ارزش غذایی محصول در هر 100 گرم به این صورت عنوان شده است: انرژی 419 کیلوکالری چربی 7 گرم شامل 5 گرم چربی اشباع کربوهیدرات 88 گرم قند 60 گرم پروتئین 1 گرم نمک 0.4 گرم   درباره مصرف آبنبات زنجبیلی مغزدار ایبون ibon این آبنبات تازگی خاصی دارد و مصرف آن در ساعات مختلف روز می تواند لذت بخش و هیجان انگیز باشد. این محصول می تواند تنوعی در طعم هایی که در طی روز تجربه می کنیم بوجود آورد و نیز طعم دهان را عوض کند. هریک از طعم های میوه ای آبنبات های ایبون حس و حالی متفاوت و دلنشین دارند که در طی می توانند ایجاد کننده مزه های زیبای گوناگون باشند. این طعم های شیرین و پر حس و حال در کنار نوشیدنی هایی چون چای نیز نتیجه بسیار رضایت بخشی دارند و به دوست داران این نوشیدنی ها توصیه می شوند.   درباره برند ایبون ibon : برند ایبون انواع محصولات از جمله آبنبات، تافی و میلک شیک های مختلف را تولید می کند. ارائه دهنده این برند شرکت الوان Elvan کشور ترکیه است که چندین برند دیگر در زمینه تنقلات نیز دارد و از فعال ترین تولید کنندگان این صنعت پررونق ترکیه به شمار می رود.­ موسسان شرکت الوان در شهر استانبول مغازه شیرینی فروشی داشتند و در دهه 50 میلادی به فکر گسترش فعالیت خود افتادند. این شرکت شش کارخانه در ترکیه و 2 کارخانه خارج از این کشور دارد که 3000 نفر در آن ها مشغول به فعالیت هستند. محصولات این شرکت به 100 کشور در 5 قاره جهان صادر می شوند و از این نظر پنجمین صادر کننده بزرگ ترکیه در زمینه تنقلات و شیرینی جات است. آبنبات زنجبیلی مغزدار ایبون ibon نمونه کیفیت و نوآوری این تولید کننده موفق ترکیه است.

300,000 تومان

تافی با طعم هندوانه اولکر (ulker) - 250 گرم

برند: ulker وزن: 250 گرم (بصورت فله) تولید: ترکیه طعم : هندوانه مناسب برای پذیرایی و تولدها و دورهمی ها   همانطور که می دانید تافی ها تنقلات کوچک ، نرم و خوشمزه ای می باشند که شما می توانید در هر موقعیتی از آن ها استفاده نمایید. می توانید از تافی ها برای پذیرایی از مهمان های عزیزتان استفاده کنید یا آن ها را به عنوان یک میان وعده کوچک و مغزی با چای یا بدون چای مصرف کنید. همچنین می توانید به جای اینکه خوراکی ها ناسالم برای فرزندان عزیزتان خریداری کنید به آن ها خوراکی های سالم و مقوی مثل تافی میوه ای اولکر بدهید. نکته جالب در مورد تافی های اولکر تنوع مزه این تافی هاست که شما را برای خوردن آن ها به وجد می آورد. تافی ها مناسب ترین گزینه برای تنظیم قند خون شما به صورت روزانه می باشند و شما تنها باید حواستان را جمع کنید تا در استفاده از آن ها زیاده روی نکنید و مقدار مناسبی از آن ها را استفاده نمایید تا قند شما بالا نرود. تافی هندوانه ای اولکر دارای کیفیت بسیار بالایی در تولید می باشد و شما می توانید به راحتی از آن ها برای پذیرایی از مهمانانتان و یا اعضای خانواده خود استفاده نمایید بدون اینکه نگران این باشید که ممکن است ضرری برای آن ها داشته باشد و یا از کیفیت خوبی برخوردار نباشد. کمپانی اولکر یک برند ترکیه ای است که در تولید مواد غذایی کاملاً با کیفیت و خوشمزه همیشه حرفی برای گفتن داشته است و تا کنون تمامی مشتریان و طرفدارانش از این برند راضی بوده اند. تافی هندوانه ای اولکر : تافی هندوانه ای اولکر یک تافی بسیار لذیذ و نرم با بافتی لطیف می باشد که تنها یک بار چشیدن آن کافیست تا به طور همیشه به طعم آن وابسته شوید. مزه ی هندوانه و بسیار ملایم و دلنشین آن باعث می شود تا انرژی کافی برای ادامه انجام کارهایتان در طول روز داشته باشید. شما پس از خوردن این تافی هرگز احساس سنگینی نخواهید کرد و تمایل به خوردن تعداد بیشتری از این تافی لذیذ خواهید داشت. شیرینی ملایم تافی هندوانه ای اولکر باعث می شود تا میل شما نسبت به خوراکی کور نشود و بتوانید تعداد بیشتری از آن ها را نوش جان کنید. همچنین این تافی به دلیل اندازه کوچک و انرژی بالایی که دارد به عنوان یک میان وعده همراه سریع و بسیار غنی مورد استفاده قرار می گیرد. درباره برند اولکر : شرکت اولکر یکی از بزرگترین و با کیفیت ترین تولید کنندگان بیسکوئیت، کوکی، کراکر و شکلات است و به بیش از 110 کشور جهان صادر میگردد. محصولاتی که توسط این شرکت تولید می شوند عبارتند از : بیسکویت ها،شکلات، آب نبات ،آدامس،نوشیدنی های گازدار،قهوه و... در این هلدینگ از آخرین فن آوری تولید استفاده می شود و بنابراین کیفیت محصولات هرگز به خطر نمی افتد. هدف کمپانی اولکر ایجاد شادی در بین مردم است. امروزه هدف شرکت های تابع این کمپانی تولید مواد غذایی با بالا ترین کیفیت و ارائه بهترین طعم می باشد. کمپانی اولکر برند قدیمی و معتبری می باشد که همه از خوش نامی و کیفیت کالا های آن یاد می کنند و تمامی مشتریان را از خود راضی نگه داشته است و با تنوعی که در محصولات خود ایجاد کرده است همواره توانسته تا نظر همه افراد را با هر سلیقه ای به خود جلب کند.  

100,000 تومان

شکلات ترافل توپی با مغز کرم بیسکوئیت ABK Truffle وزن 165 گرم

برند: ABK Truffle وزن: 165 گرم بسته بندی اورجینال تولید: اوکراین شکلات کاکائویی با مغز کرم بیسکوئیت در دمای بین 15 الی 18 درجه سانتیگراد نگهداری شود. اندازه کوچک مناسب برای پذیرایی و سرو به همراه چای و قهوه   اگر می‌خواهید یک شکلات کاکائویی بی نظیر را بخورید که سالم و فاقد پارافین باشد حتما شکلات شکلات ترافل توپی با مغز کرم بیسکوئیت را امتحان کنید. هنگام خستگی، کسالت یا برگشت انرژی و احساس نشاط، خوردن شکلات ترافل توپی با مغز کرم بیسکوئیت بهترین کاری است که هرکسی می‌تواند انجام دهد. شکلات ترافل توپی با مغز کرم بیسکوئیت برای پذیرایی از مهمان‌های عزیزانتان همراه با یک فنجان چای یا قهوه عالی است. شما و عزیزانتان با خوردن این ترافل اوکراینی طعم منحصر به‌‌فرد و خوشمزه  کاکائو را تجربه می‌کنید.   این شکلات ترافل توپی با مغز کرم بیسکوئیت بی نهایت خوشمزه است و امکان ندارد که یکی از آن را بخورید و به سراغ دومی و سومی نروید. با خوردن هر تکه ی کاکائویی برند ABK خوشحالی و شعف کل وجودتان را در بر می گیرد و انرژی شما چندین برابر می شود. همانطور که می دانید شکلات تلخ گزینه ی بسیار مناسبی برای سلامت قلب و داشتن روحیه ای شاد می باشد. بنابراین پیشنهاد ما یه شما ترافل قلمی می باشد تا در کنار چای یا قهوه میل کنید و لذت ببرید.   معرفی برند ABK : کارخانه ی ABK با بیش از 30 سال سابقه جزو سه تولید کننده ی بزرگ اوکراین می باشد که با بهترین تکنولوژی های روز دنیا و بالاترین استانداردهای جهانی در حال تولید محصولات خود و ارسال آن به اقصی نقاط جهان می باشد. شکلاتها و شکلاتهای مغزدا

85,000 تومان

تافی کاراملی اولکر (ulker) - 250 گرم

برند: ulker وزن: 250 گرم (بصورت فله) بسته بندی اورجینال تولید: ترکیه طعم : کارامل مناسب برای پذیرایی و تولدها و دورهمی ها   همانطور که می دانید تافی ها تنقلات کوچک ، نرم و خوشمزه ای می باشند که شما می توانید در هر موقعیتی از آن ها استفاده نمایید. می توانید از تافی ها برای پذیرایی از مهمان های عزیزتان استفاده کنید یا آن ها را به عنوان یک میان وعده کوچک و مغزی با چای یا بدون چای مصرف کنید. همچنین می توانید به جای اینکه خوراکی ها ناسالم برای فرزندان عزیزتان خریداری کنید به آن ها خوراکی های سالم و مقوی مثل تافی میوه ای اولکر بدهید. نکته جالب در مورد تافی های اولکر تنوع مزه این تافی هاست که شما را برای خوردن آن ها به وجد می آورد. تافی ها مناسب ترین گزینه برای تنظیم قند خون شما به صورت روزانه می باشند و شما تنها باید حواستان را جمع کنید تا در استفاده از آن ها زیاده روی نکنید و مقدار مناسبی از آن ها را استفاده نمایید تا قند شما بالا نرود. تافی کاراملی اولکر دارای کیفیت بسیار بالایی در تولید می باشد و شما می توانید به راحتی از آن ها برای پذیرایی از مهمانانتان و یا اعضای خانواده خود استفاده نمایید بدون اینکه نگران این باشید که ممکن است ضرری برای آن ها داشته باشد و یا از کیفیت خوبی برخوردار نباشد. کمپانی اولکر یک برند ترکیه ای است که در تولید مواد غذایی کاملاً با کیفیت و خوشمزه همیشه حرفی برای گفتن داشته است و تا کنون تمامی مشتریان و طرفدارانش از این برند راضی بوده اند. تافی کاراملی اولکر : تافی  کاراملی اولکر یک تافی بسیار لذیذ و نرم با بافتی لطیف می باشد که تنها یک بار چشیدن آن کافیست تا به طور همیشه به طعم آن وابسته شوید. مزه ی هندوانه و بسیار ملایم و دلنشین آن باعث می شود تا انرژی کافی برای ادامه انجام کارهایتان در طول روز داشته باشید. شما پس از خوردن این تافی هرگز احساس سنگینی نخواهید کرد و تمایل به خوردن تعداد بیشتری از این تافی لذیذ خواهید داشت. شیرینی ملایم تافی کاراملی اولکر باعث می شود تا میل شما نسبت به خوراکی کور نشود و بتوانید تعداد بیشتری از آن ها را نوش جان کنید. همچنین این تافی به دلیل اندازه کوچک و انرژی بالایی که دارد به عنوان یک میان وعده همراه سریع و بسیار غنی مورد استفاده قرار می گیرد. درباره برند اولکر : شرکت اولکر یکی از بزرگترین و با کیفیت ترین تولید کنندگان بیسکوئیت، کوکی، کراکر و شکلات است و به بیش از 110 کشور جهان صادر میگردد. محصولاتی که توسط این شرکت تولید می شوند عبارتند از : بیسکویت ها،شکلات، آب نبات ،آدامس،نوشیدنی های گازدار،قهوه و... در این هلدینگ از آخرین فن آوری تولید استفاده می شود و بنابراین کیفیت محصولات هرگز به خطر نمی افتد. هدف کمپانی اولکر ایجاد شادی در بین مردم است. امروزه هدف شرکت های تابع این کمپانی تولید مواد غذایی با بالا ترین کیفیت و ارائه بهترین طعم می باشد. کمپانی اولکر برند قدیمی و معتبری می باشد که همه از خوش نامی و کیفیت کالا های آن یاد می کنند و تمامی مشتریان را از خود راضی نگه داشته است و با تنوعی که در محصولات خود ایجاد کرده است همواره توانسته تا نظر همه افراد را با هر سلیقه ای به خود جلب کند.  

100,000 تومان

تافی با طعم سقز اولکر (ulker) - 1 کیلوگرم

برند: ulker وزن: 1 کیلوگرم (140 الی 150 عدد) بسته بندی اورجینال تولید: ترکیه طعم : سقز مناسب برای پذیرایی و تولدها و دورهمی ها   همانطور که می دانید تافی ها تنقلات کوچک ، نرم و خوشمزه ای می باشند که شما می توانید در هر موقعیتی از آن ها استفاده نمایید. می توانید از تافی ها برای پذیرایی از مهمان های عزیزتان استفاده کنید یا آن ها را به عنوان یک میان وعده کوچک و مغزی با چای یا بدون چای مصرف کنید. همچنین می توانید به جای اینکه خوراکی ها ناسالم برای فرزندان عزیزتان خریداری کنید به آن ها خوراکی های سالم و مقوی مثل تافی میوه ای اولکر بدهید. نکته جالب در مورد تافی های اولکر تنوع مزه این تافی هاست که شما را برای خوردن آن ها به وجد می آورد. تافی ها مناسب ترین گزینه برای تنظیم قند خون شما به صورت روزانه می باشند و شما تنها باید حواستان را جمع کنید تا در استفاده از آن ها زیاده روی نکنید و مقدار مناسبی از آن ها را استفاده نمایید تا قند شما بالا نرود. تافی با طعم سقز اولکر دارای کیفیت بسیار بالایی در تولید می باشد و شما می توانید به راحتی از آن ها برای پذیرایی از مهمانانتان و یا اعضای خانواده خود استفاده نمایید بدون اینکه نگران این باشید که ممکن است ضرری برای آن ها داشته باشد و یا از کیفیت خوبی برخوردار نباشد. کمپانی اولکر یک برند ترکیه ای است که در تولید مواد غذایی کاملاً با کیفیت و خوشمزه همیشه حرفی برای گفتن داشته است و تا کنون تمامی مشتریان و طرفدارانش از این برند راضی بوده اند. تافی با طعم سقز اولکر : تافی  با طعم سقز اولکر یک تافی بسیار لذیذ و نرم با بافتی لطیف می باشد که تنها یک بار چشیدن آن کافیست تا به طور همیشه به طعم آن وابسته شوید. مزه ی هندوانه و بسیار ملایم و دلنشین آن باعث می شود تا انرژی کافی برای ادامه انجام کارهایتان در طول روز داشته باشید. شما پس از خوردن این تافی هرگز احساس سنگینی نخواهید کرد و تمایل به خوردن تعداد بیشتری از این تافی لذیذ خواهید داشت. شیرینی ملایم تافی با طعم سقز اولکر باعث می شود تا میل شما نسبت به خوراکی کور نشود و بتوانید تعداد بیشتری از آن ها را نوش جان کنید. همچنین این تافی به دلیل اندازه کوچک و انرژی بالایی که دارد به عنوان یک میان وعده همراه سریع و بسیار غنی مورد استفاده قرار می گیرد. درباره برند اولکر : شرکت اولکر یکی از بزرگترین و با کیفیت ترین تولید کنندگان بیسکوئیت، کوکی، کراکر و شکلات است و به بیش از 110 کشور جهان صادر میگردد. محصولاتی که توسط این شرکت تولید می شوند عبارتند از : بیسکویت ها،شکلات، آب نبات ،آدامس،نوشیدنی های گازدار،قهوه و... در این هلدینگ از آخرین فن آوری تولید استفاده می شود و بنابراین کیفیت محصولات هرگز به خطر نمی افتد. هدف کمپانی اولکر ایجاد شادی در بین مردم است. امروزه هدف شرکت های تابع این کمپانی تولید مواد غذایی با بالا ترین کیفیت و ارائه بهترین طعم می باشد. کمپانی اولکر برند قدیمی و معتبری می باشد که همه از خوش نامی و کیفیت کالا های آن یاد می کنند و تمامی مشتریان را از خود راضی نگه داشته است و با تنوعی که در محصولات خود ایجاد کرده است همواره توانسته تا نظر همه افراد را با هر سلیقه ای به خود جلب کند.  

395,000 تومان

تافی با طعم سقز اولکر (ulker) - 250 گرم

برند: ulker وزن: 250 گرم (بصورت فله) بسته بندی اورجینال تولید: ترکیه طعم : سقز مناسب برای پذیرایی و تولدها و دورهمی ها   همانطور که می دانید تافی ها تنقلات کوچک ، نرم و خوشمزه ای می باشند که شما می توانید در هر موقعیتی از آن ها استفاده نمایید. می توانید از تافی ها برای پذیرایی از مهمان های عزیزتان استفاده کنید یا آن ها را به عنوان یک میان وعده کوچک و مغزی با چای یا بدون چای مصرف کنید. همچنین می توانید به جای اینکه خوراکی ها ناسالم برای فرزندان عزیزتان خریداری کنید به آن ها خوراکی های سالم و مقوی مثل تافی میوه ای اولکر بدهید. نکته جالب در مورد تافی های اولکر تنوع مزه این تافی هاست که شما را برای خوردن آن ها به وجد می آورد. تافی ها مناسب ترین گزینه برای تنظیم قند خون شما به صورت روزانه می باشند و شما تنها باید حواستان را جمع کنید تا در استفاده از آن ها زیاده روی نکنید و مقدار مناسبی از آن ها را استفاده نمایید تا قند شما بالا نرود. تافی با طعم سقز اولکر دارای کیفیت بسیار بالایی در تولید می باشد و شما می توانید به راحتی از آن ها برای پذیرایی از مهمانانتان و یا اعضای خانواده خود استفاده نمایید بدون اینکه نگران این باشید که ممکن است ضرری برای آن ها داشته باشد و یا از کیفیت خوبی برخوردار نباشد. کمپانی اولکر یک برند ترکیه ای است که در تولید مواد غذایی کاملاً با کیفیت و خوشمزه همیشه حرفی برای گفتن داشته است و تا کنون تمامی مشتریان و طرفدارانش از این برند راضی بوده اند. تافی با طعم سقز اولکر : تافی  با طعم سقز اولکر یک تافی بسیار لذیذ و نرم با بافتی لطیف می باشد که تنها یک بار چشیدن آن کافیست تا به طور همیشه به طعم آن وابسته شوید. مزه ی هندوانه و بسیار ملایم و دلنشین آن باعث می شود تا انرژی کافی برای ادامه انجام کارهایتان در طول روز داشته باشید. شما پس از خوردن این تافی هرگز احساس سنگینی نخواهید کرد و تمایل به خوردن تعداد بیشتری از این تافی لذیذ خواهید داشت. شیرینی ملایم تافی با طعم سقز اولکر باعث می شود تا میل شما نسبت به خوراکی کور نشود و بتوانید تعداد بیشتری از آن ها را نوش جان کنید. همچنین این تافی به دلیل اندازه کوچک و انرژی بالایی که دارد به عنوان یک میان وعده همراه سریع و بسیار غنی مورد استفاده قرار می گیرد. درباره برند اولکر : شرکت اولکر یکی از بزرگترین و با کیفیت ترین تولید کنندگان بیسکوئیت، کوکی، کراکر و شکلات است و به بیش از 110 کشور جهان صادر میگردد. محصولاتی که توسط این شرکت تولید می شوند عبارتند از : بیسکویت ها،شکلات، آب نبات ،آدامس،نوشیدنی های گازدار،قهوه و... در این هلدینگ از آخرین فن آوری تولید استفاده می شود و بنابراین کیفیت محصولات هرگز به خطر نمی افتد. هدف کمپانی اولکر ایجاد شادی در بین مردم است. امروزه هدف شرکت های تابع این کمپانی تولید مواد غذایی با بالا ترین کیفیت و ارائه بهترین طعم می باشد. کمپانی اولکر برند قدیمی و معتبری می باشد که همه از خوش نامی و کیفیت کالا های آن یاد می کنند و تمامی مشتریان را از خود راضی نگه داشته است و با تنوعی که در محصولات خود ایجاد کرده است همواره توانسته تا نظر همه افراد را با هر سلیقه ای به خود جلب کند.  

100,000 تومان

تافی شیری اولکر (ulker) - 250 گرم

برند: ulker وزن: 250 گرم (بصورت فله) تولید: ترکیه طعم : شیری مناسب برای پذیرایی و تولدها و دورهمی ها   همانطور که می دانید تافی ها تنقلات کوچک ، نرم و خوشمزه ای می باشند که شما می توانید در هر موقعیتی از آن ها استفاده نمایید. می توانید از تافی ها برای پذیرایی از مهمان های عزیزتان استفاده کنید یا آن ها را به عنوان یک میان وعده کوچک و مغزی با چای یا بدون چای مصرف کنید. همچنین می توانید به جای اینکه خوراکی ها ناسالم برای فرزندان عزیزتان خریداری کنید به آن ها خوراکی های سالم و مقوی مثل تافی میوه ای اولکر بدهید. نکته جالب در مورد تافی های اولکر تنوع مزه این تافی هاست که شما را برای خوردن آن ها به وجد می آورد. تافی ها مناسب ترین گزینه برای تنظیم قند خون شما به صورت روزانه می باشند و شما تنها باید حواستان را جمع کنید تا در استفاده از آن ها زیاده روی نکنید و مقدار مناسبی از آن ها را استفاده نمایید تا قند شما بالا نرود. تافی شیری اولکر دارای کیفیت بسیار بالایی در تولید می باشد و شما می توانید به راحتی از آن ها برای پذیرایی از مهمانانتان و یا اعضای خانواده خود استفاده نمایید بدون اینکه نگران این باشید که ممکن است ضرری برای آن ها داشته باشد و یا از کیفیت خوبی برخوردار نباشد. کمپانی اولکر یک برند ترکیه ای است که در تولید مواد غذایی کاملاً با کیفیت و خوشمزه همیشه حرفی برای گفتن داشته است و تا کنون تمامی مشتریان و طرفدارانش از این برند راضی بوده اند. تافی شیری اولکر : تافی شیری اولکر یک تافی بسیار لذیذ و نرم با بافتی لطیف می باشد که تنها یک بار چشیدن آن کافیست تا به طور همیشه به طعم آن وابسته شوید. مزه ی هندوانه و بسیار ملایم و دلنشین آن باعث می شود تا انرژی کافی برای ادامه انجام کارهایتان در طول روز داشته باشید. شما پس از خوردن این تافی هرگز احساس سنگینی نخواهید کرد و تمایل به خوردن تعداد بیشتری از این تافی لذیذ خواهید داشت. شیرینی ملایم تافی شیری اولکر باعث می شود تا میل شما نسبت به خوراکی کور نشود و بتوانید تعداد بیشتری از آن ها را نوش جان کنید. همچنین این تافی به دلیل اندازه کوچک و انرژی بالایی که دارد به عنوان یک میان وعده همراه سریع و بسیار غنی مورد استفاده قرار می گیرد. درباره برند اولکر : شرکت اولکر یکی از بزرگترین و با کیفیت ترین تولید کنندگان بیسکوئیت، کوکی، کراکر و شکلات است و به بیش از 110 کشور جهان صادر میگردد. محصولاتی که توسط این شرکت تولید می شوند عبارتند از : بیسکویت ها،شکلات، آب نبات ،آدامس،نوشیدنی های گازدار،قهوه و... در این هلدینگ از آخرین فن آوری تولید استفاده می شود و بنابراین کیفیت محصولات هرگز به خطر نمی افتد. هدف کمپانی اولکر ایجاد شادی در بین مردم است. امروزه هدف شرکت های تابع این کمپانی تولید مواد غذایی با بالا ترین کیفیت و ارائه بهترین طعم می باشد. کمپانی اولکر برند قدیمی و معتبری می باشد که همه از خوش نامی و کیفیت کالا های آن یاد می کنند و تمامی مشتریان را از خود راضی نگه داشته است و با تنوعی که در محصولات خود ایجاد کرده است همواره توانسته تا نظر همه افراد را با هر سلیقه ای به خود جلب کند.  

100,000 تومان

تافی شیری اولکر (ulker) - 1 کیلوگرم

برند: ulker وزن: 1 کیلوگرم (140 الی 150 عدد) بسته بندی اورجینال تولید: ترکیه طعم : شیری مناسب برای پذیرایی و تولدها و دورهمی ها   همانطور که می دانید تافی ها تنقلات کوچک ، نرم و خوشمزه ای می باشند که شما می توانید در هر موقعیتی از آن ها استفاده نمایید. می توانید از تافی ها برای پذیرایی از مهمان های عزیزتان استفاده کنید یا آن ها را به عنوان یک میان وعده کوچک و مغزی با چای یا بدون چای مصرف کنید. همچنین می توانید به جای اینکه خوراکی ها ناسالم برای فرزندان عزیزتان خریداری کنید به آن ها خوراکی های سالم و مقوی مثل تافی میوه ای اولکر بدهید. نکته جالب در مورد تافی های اولکر تنوع مزه این تافی هاست که شما را برای خوردن آن ها به وجد می آورد. تافی ها مناسب ترین گزینه برای تنظیم قند خون شما به صورت روزانه می باشند و شما تنها باید حواستان را جمع کنید تا در استفاده از آن ها زیاده روی نکنید و مقدار مناسبی از آن ها را استفاده نمایید تا قند شما بالا نرود. تافی شیری اولکر دارای کیفیت بسیار بالایی در تولید می باشد و شما می توانید به راحتی از آن ها برای پذیرایی از مهمانانتان و یا اعضای خانواده خود استفاده نمایید بدون اینکه نگران این باشید که ممکن است ضرری برای آن ها داشته باشد و یا از کیفیت خوبی برخوردار نباشد. کمپانی اولکر یک برند ترکیه ای است که در تولید مواد غذایی کاملاً با کیفیت و خوشمزه همیشه حرفی برای گفتن داشته است و تا کنون تمامی مشتریان و طرفدارانش از این برند راضی بوده اند. تافی شیری اولکر : تافی شیری اولکر یک تافی بسیار لذیذ و نرم با بافتی لطیف می باشد که تنها یک بار چشیدن آن کافیست تا به طور همیشه به طعم آن وابسته شوید. مزه ی هندوانه و بسیار ملایم و دلنشین آن باعث می شود تا انرژی کافی برای ادامه انجام کارهایتان در طول روز داشته باشید. شما پس از خوردن این تافی هرگز احساس سنگینی نخواهید کرد و تمایل به خوردن تعداد بیشتری از این تافی لذیذ خواهید داشت. شیرینی ملایم تافی شیری اولکر باعث می شود تا میل شما نسبت به خوراکی کور نشود و بتوانید تعداد بیشتری از آن ها را نوش جان کنید. همچنین این تافی به دلیل اندازه کوچک و انرژی بالایی که دارد به عنوان یک میان وعده همراه سریع و بسیار غنی مورد استفاده قرار می گیرد. درباره برند اولکر : شرکت اولکر یکی از بزرگترین و با کیفیت ترین تولید کنندگان بیسکوئیت، کوکی، کراکر و شکلات است و به بیش از 110 کشور جهان صادر میگردد. محصولاتی که توسط این شرکت تولید می شوند عبارتند از : بیسکویت ها،شکلات، آب نبات ،آدامس،نوشیدنی های گازدار،قهوه و... در این هلدینگ از آخرین فن آوری تولید استفاده می شود و بنابراین کیفیت محصولات هرگز به خطر نمی افتد. هدف کمپانی اولکر ایجاد شادی در بین مردم است. امروزه هدف شرکت های تابع این کمپانی تولید مواد غذایی با بالا ترین کیفیت و ارائه بهترین طعم می باشد. کمپانی اولکر برند قدیمی و معتبری می باشد که همه از خوش نامی و کیفیت کالا های آن یاد می کنند و تمامی مشتریان را از خود راضی نگه داشته است و با تنوعی که در محصولات خود ایجاد کرده است همواره توانسته تا نظر همه افراد را با هر سلیقه ای به خود جلب کند.  

395,000 تومان

شکلات شیری با مغز کرم کاکائو و فندق مینی هوبی (ulker Hobby) - 250 گرم

برند: ulker وزن: 250 گرم (بصورت فله) تولید: ترکیه شکلات شیری با طعم خاص و خاطره انگیز مغز کرم شکلاتی با تکه های فندق اندازه کوچک مناسب برای پذیرایی و سرو به همراه چای و قهوه   مینی شکلات های شیری با تکه های فندق ، محصولی خوشمزه و انرژی زا  با همان طعم محبوب و دلپذیر قدیمی شکلات هوبی طعم نوستالژیک بچگی هایمان را میدهد. شکلات هوبی حاوی شکلات شیری، فندق خرد شده و شیر شکلاتی است. این محصول هنوز بعد از سه دهه کیفیت و محبوبیت خود را در میان مصرف کنندگان ایرانی حفظ کرده است. کارخانه ulker ترکیه از بزرگترین و برترین کارخانجات خاورمیانه محسوب میشود.   درباره برند اولکر : شرکت اولکر یکی از بزرگترین و با کیفیت ترین تولید کنندگان بیسکوئیت، کوکی، کراکر و شکلات است و به بیش از 110 کشور جهان صادر میگردد. محصولاتی که توسط این شرکت تولید می شوند عبارتند از : بیسکویت ها،شکلات، آب نبات ،آدامس،نوشیدنی های گازدار،قهوه و... در این هلدینگ از آخرین فن آوری تولید استفاده می شود و بنابراین کیفیت محصولات هرگز به خطر نمی افتد. هدف کمپانی اولکر ایجاد شادی در بین مردم است. امروزه هدف شرکت های تابع این کمپانی تولید مواد غذایی با بالا ترین کیفیت و ارائه بهترین طعم می باشد. کمپانی اولکر برند قدیمی و معتبری می باشد که همه از خوش نامی و کیفیت کالا های آن یاد می کنند و تمامی مشتریان را از خود راضی نگه داشته است و با تنوعی که در محصولات خود ایجاد کرده است همواره توانسته تا نظر همه افراد را با هر سلیقه ای به خود جلب کند.    

145,000 تومان

شکلات ترافل قلمی ABK - یک کیلوگرم

برند: ABK وزن: 1 کیلوگرم بسته بندی اورجینال تولید: اوکراین شکلات کاکائویی  در دمای بین 15 الی 18 درجه سانتیگراد نگهداری شود. اندازه کوچک مناسب برای پذیرایی و سرو به همراه چای و قهوه   اگر می‌خواهید یک شکلات کاکائویی بی نظیر را بخورید که سالم و فاقد پارافین باشد حتما شکلات ترافل قلمی ABK را امتحان کنید. هنگام خستگی، کسالت یا برگشت انرژی و احساس نشاط، خوردن ترافل  اوکراینی ABK بهترین کاری است که هرکسی می‌تواند انجام دهد. ترافل بنفش با مغز دلچسب و نرم خود برای پذیرایی از مهمان‌های عزیزانتان همراه با یک فنجان چای یا قهوه عالی است. شما و عزیزانتان با خوردن این ترافل اوکراینی طعم منحصر به‌‌فرد و خوشمزه  کاکائو را تجربه می‌کنید.   این شکلات ترافل کاکائویی بی نهایت خوشمزه است و امکان ندارد که یکی از آن را بخورید و به سراغ دومی و سومی نروید. با خوردن هر تکه ی کاکائویی برند ABK خوشحالی و شعف کل وجودتان را در بر می گیرد و انرژی شما چندین برابر می شود. همانطور که می دانید شکلات تلخ گزینه ی بسیار مناسبی برای سلامت قلب و داشتن روحیه ای شاد می باشد. بنابراین پیشنهاد ما یه شما ترافل قلمی می باشد تا در کنار چای یا قهوه میل کنید و لذت ببرید.   معرفی برند ABK : کارخانه ی ABK با بیش از 30 سال سابقه جزو سه تولید کننده ی بزرگ اوکراین می باشد که با بهترین تکنولوژی های روز دنیا و بالاترین استانداردهای جهانی در حال تولید محصولات خود و ارسال آن به اقصی نقاط جهان می باشد. شکلاتها و شکلاتهای مغزدار این کارخانه زبانزد دنیا می باشد.

470,000 تومان

شکلات ترافل قلمی ABK - دویست و پنجاه گرم

برند: ABK وزن: 250 گرم (بصورت فله) تولید: اوکراین شکلات کاکائویی  در دمای بین 15 الی 18 درجه سانتیگراد نگهداری شود. اندازه کوچک مناسب برای پذیرایی و سرو به همراه چای و قهوه   اگر می‌خواهید یک شکلات کاکائویی بی نظیر را بخورید که سالم و فاقد پارافین باشد حتما شکلات ترافل قلمی ABK را امتحان کنید. هنگام خستگی، کسالت یا برگشت انرژی و احساس نشاط، خوردن ترافل  اوکراینی ABK بهترین کاری است که هرکسی می‌تواند انجام دهد. ترافل بنفش با مغز دلچسب و نرم خود برای پذیرایی از مهمان‌های عزیزانتان همراه با یک فنجان چای یا قهوه عالی است. شما و عزیزانتان با خوردن این ترافل اوکراینی طعم منحصر به‌‌فرد و خوشمزه  کاکائو را تجربه می‌کنید.   این شکلات ترافل کاکائویی بی نهایت خوشمزه است و امکان ندارد که یکی از آن را بخورید و به سراغ دومی و سومی نروید. با خوردن هر تکه ی کاکائویی برند ABK خوشحالی و شعف کل وجودتان را در بر می گیرد و انرژی شما چندین برابر می شود. همانطور که می دانید شکلات تلخ گزینه ی بسیار مناسبی برای سلامت قلب و داشتن روحیه ای شاد می باشد. بنابراین پیشنهاد ما یه شما ترافل قلمی می باشد تا در کنار چای یا قهوه میل کنید و لذت ببرید.   معرفی برند ABK : کارخانه ی ABK با بیش از 30 سال سابقه جزو سه تولید کننده ی بزرگ اوکراین می باشد که با بهترین تکنولوژی های روز دنیا و بالاترین استانداردهای جهانی در حال تولید محصولات خود و ارسال آن به اقصی نقاط جهان می باشد. شکلاتها و شکلاتهای مغزدار این کارخانه زبانزد دنیا می باشد.

120,000 تومان

شکلات ترافل توپی ABK Truffle وزن 165 گرم

برند: ABK Truffle وزن: 165 گرم بسته بندی اورجینال تولید: اوکراین شکلات کاکائویی  در دمای بین 15 الی 18 درجه سانتیگراد نگهداری شود. اندازه کوچک مناسب برای پذیرایی و سرو به همراه چای و قهوه   اگر می‌خواهید یک شکلات کاکائویی بی نظیر را بخورید که سالم و فاقد پارافین باشد حتما شکلات ترافل توپی ABK را امتحان کنید. هنگام خستگی، کسالت یا برگشت انرژی و احساس نشاط، خوردن ترافل توپی اوکراینی ABK بهترین کاری است که هرکسی می‌تواند انجام دهد. ترافل توپی با مغز دلچسب و نرم خود برای پذیرایی از مهمان‌های عزیزانتان همراه با یک فنجان چای یا قهوه عالی است. شما و عزیزانتان با خوردن این ترافل اوکراینی طعم منحصر به‌‌فرد و خوشمزه  کاکائو را تجربه می‌کنید.   این شکلات ترافل توپی کاکائویی بی نهایت خوشمزه است و امکان ندارد که یکی از آن را بخورید و به سراغ دومی و سومی نروید. با خوردن هر تکه ی کاکائویی برند ABK خوشحالی و شعف کل وجودتان را در بر می گیرد و انرژی شما چندین برابر می شود. همانطور که می دانید شکلات تلخ گزینه ی بسیار مناسبی برای سلامت قلب و داشتن روحیه ای شاد می باشد. بنابراین پیشنهاد ما یه شما ترافل قلمی می باشد تا در کنار چای یا قهوه میل کنید و لذت ببرید.   معرفی برند ABK : کارخانه ی ABK با بیش از 30 سال سابقه جزو سه تولید کننده ی بزرگ اوکراین می باشد که با بهترین تکنولوژی های روز دنیا و بالاترین استانداردهای جهانی در حال تولید محصولات خود و ارسال آن به اقصی نقاط جهان می باشد. شکلاتها و شکلاتهای مغزدار این کارخانه زبانزد دنیا می باشد.

85,000 تومان

آبنبات رنگی نعنایی چینی بسته 1 کیلویی

وزن: 1 کبلوگرم طعم اصلی نعنایی در 4 رنگ و طعم شکل گل های رنگی زیبا هر عدد سلفون پیچی شده از بین برنده ی بوی بد دهان انرژی بخش و دوست داشتنی قرص نعنایی از جمله قرص نعناهای خاصی است که می تواند تجریه دلپذیری را برای شما بوجود آورد. این قرص نعنا برخلاف نمونه های معمول، طعمی چندلایه دارد. طعم اصلی این قرص، نعنای بسیار خوش آیندی است که تندی آزار دهنده ای ندارد. در پس زمینه طعم های فانتزی و شاد میوه ای جریان دارند و ترشی بسیار ملایمی نیز احساس می شود که رنگ خوش آیندی به ترکیب می دهد. در نهایت این طعم ها رنگارنگ ترکیب تازه و جذابی می سازند که هم تازگی نعنا را در خود دارد و هم ترکیبی نو و هیجان انگیز که حالت جذاب و گیرایی به خود می گیرد. این محصول بافت لطیفی دارد که به آرامی در دهان آب می شود و می تواند مدت زیادی حالت تازگی و طعم مطبوع آن را در فضای دهان و نیز مجاری تنفسی حس کرد. طراحی این قرص بسیار جذاب و به شکل گلهای رنگارنگ است و بست بندی چشمگیر محصول نیز از ویژگی های دوست داشتنی آن به شمار می رود. این قرص ها را می توان در پذیرایی ها به عنوان تنقلاتی خوشمزه و خوش آیند و چشمگیر استفاده کرد و نیز می توان با همراه داشتن آن و مصرف آن ها در طی روز از مزه های دلپذیری لذت برد و هم زمان از بوی خوش دهان احساس راحتی کرد.

550,000 تومان

چای

چای اسبی سیلانی - 500 گرم

چای اسبی حجم: 500 گرم نوع چای: چای سیلانی خالص محصول کشور: سریلانکا  

450,000 تومان

چای بارمال چکش سبز - 500 گرم

500 گرم چای شکسته محصول سریلانکا چای سیلان طعمی ساده و کیفیتی عالی   چای بارمال bharmal مدل چکش سبز green hammer  چای چکش سبز بارمال bharmal یکی از انوع چای های است که با طعمی ساده و کیفیتی عالی فنجان های بسیاری را تسخیر کند. چای چکش سبز بارمال bharmal یکی از بهترین تولیدات این برند است . این چای که عطر و طعمی ساده دارد می تواند انرژی لذت بخشی را به شما ارائه دهد. مدت زمانی که نیاز است تا این چای را سرو کنید 3 دقیقه است . البته اگر می خواهید تا گیرایی بیشتری داشته باشید کمی بیشتر صبر کنید تا شما را حسابی شاد و سرحال کند. چای چکش سبز بارمال bharmal از نوع سیلانی و درجه یک است . این مدل چای شکسته است و همانطور که گفته شد ساده است . چای چکش سبز بارمال که پراستفاده ترین چای در دنیای غرب می‌باشد، در واقع همان چای سبز است که برگهایش را بیشتر خشک می‌کنند، و این کار سبب می‌شود طعم و رنگ آن تغییر پیدا کند برگ چای، حاوی کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، پیگمان های فلاونیک، بازهای پوریک، تئوفیلین، ویتامین، کلروفیل، تانن و کافئین می‌باشد.   خواص چای چکش سبز بارمال اگر که آب پرمصرف‌ترین نوشیدنی جهان است را کنار بگذاریم، چای سیاه دومین نوشیدنی پرمصرف جهان است که در کشورمان نیز، این نوشیدنی بسیار دوستداشتنی است. چای سیاه اغلب با گیاهان دیگر می‌تواند ترکیب و مصرف شود. این چای، طعم دلچسبی دارد و در مقایسه با دیگر چای‌ها، از کافئین بیشتری برخوردار است، هر چند کافئین چای سیاه نسبت به قهوه کمتر است. چای سیاه فواید مختلفی برای سلامتی دارد زیرا دارای آنتی اکسیدان و ترکیباتی است که می‌تواند به کاهش التهاب در بدن کمک کند. چای سیاه، به عنوان یک نوشیدنی روزانه، سالم‌ترین چای است. این چای، به خاطر خواص و ویژگی‌هایش به خصوص برای بعضی از اهداف سلامتی، مفید است. از مهم‌ترین فایده‍های چای سیاه برای سلامتی، می‌توان به ارزش غذایی، فواید ضد سرطانی، هضم گوارشی، اثرات مفید بر سلامت پوست، مو اشاره کرد.

550,000 تومان

چای بارمال نقره ای - 500 گرم

500 گرم چای سیلان ممتاز معروف به چای نقره محصول سریلانکا طعمی ساده و کیفیتی عالی   چای بارمال ساده سوپر پیکو Super Pekoe چای نوشیدنی اول ما ایرانیان است . انتخاب یک چای برای ما از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است . با یک با خرید چای بارمال ، از چای دیگری استفاده نخواهید کرد .   چای بارمال bharmal tea چای بارمال 100٪ طبیعی است . این چایی از گیاه Camellia sinensis تولید می شود و از برگهای خشک آن ، چای بینظیری دم می شود . چای بارمال یکی از نوشیدنی های پرطرفدار در دنیا است . به طوری که در اکثر فروشگاه های دنیا یافت می شود . حتی در فضای مجازی و فروشگاه های اینترنتی بزرگی نظیر آمازون Amazon نیز به راحتی در دسترس عموم قرار دارد . بارمال bharmal بطور کلی سه نوع چایی تولید می کند . از این محصولات می توان به چای سیاه ، چای سبز و چای سفید اشاره کرد . تمامی این چای ها از مزارع کشور های صاحب نام در صنعت تولید چایی تامین می شود . به همین دلیل است که چای بارمال طرفداران بسیاری را به خود جذب کرده است . سریلانکا ، هند ، کنیا و چین تامین کننده های برگ های چای بارمال هستند .   چای سیاه بارمال انواع چای سیاه را تولید و روانه بازارهای جهانی می کند. از جمله آن می توان به چای بارمال Spear Brand Tea که به چای بارمال مشکی دربین ایرانیان معروف است . چای بارمال Bharmal English Blend نیز که به چای عطری بارمال شهرت دارد در بین مردن دنیا و ایرانیان نیز شهرت یافته است . یکی دیگر از محصولات آن چای بارمال ساده Super Pekoe است . این محصول به چای بارمال نقره در بین مردم ایران معروف است .   چای بارمال ساده سوپر پیکو Super Pekoe چای بارمال ساده سوپر پیکو Super Pekoe بسیار معروف است .این چایی با بسته بندی نقره ای رنگ به بازار های جهانی صادر میش ود که در ایران به چای بارمال نقری نیز شهرت یافته است. . نام اصلی آن چای بار مال سوپر پیکو است . این محصول بارمال بدون طعم است و یک چای ساده است .چای بارمال ساده فاقد هرگونه افزودنی است و محصولی از کشور سریلانکا است . اگر شما هم چای ساده می نوشید ، چای بارمال چای بارمال ساده سوپر پیکو می تواند  انرژی مضاعفی برای شما ایجاد کند و خستگی یک روز سخت را به راحتی از تن شما بیرون کند .

440,000 تومان

چای بارمال ارل گری (عطری) - 500 گرم

500 گرم چای سیلان ممتاز چای ارل گری محصول سریلانکا طعمی ساده و کیفیتی عالی   چای بارمال عطری مدل ارل گری English Blend Ceylon Tea چای نوشیدنی اول ما ایرانیان است . انتخاب یک چای برای ما از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است . هربار با نوشیدن چای بارمال عطری مدل ارل گری ،حس شادابی و نشاط در شما زنده می شود  . چای بارمال bharmal tea چای بارمال 100٪ طبیعی است . این چایی از گیاه Camellia sinensis تولید می شود و از برگهای خشک آن ، چای بینظیری دم می شود . چای بارمال یکی از نوشیدنی های پرطرفدار در دنیا است . به طوری که در اکثر فروشگاه های دنیا یافت می شود . حتی در فضای مجازی و فروشگاه های اینترنتی بزرگی نظیر آمازون Amazon نیز به راحتی در دسترس عموم قرار دارد . بارمال bharmal بطور کلی سه نوع چایی تولید می کند . از این محصولات می توان به چای سیاه ، چای سبز و چای سفید اشاره کرد . تمامی این چای ها از مزارع کشور های صاحب نام در صنعت تولید چایی تامین می شود . به همین دلیل است که چای بارمال طرفداران بسیاری را به خود جذب کرده است . سریلانکا ، هند ، کنیا و چین تامین کننده های برگ های چای بارمال هستند . چای بارمال عطری مدل ارل گری Bharmal English Blend Ceylon Tea چای بارمال عطری بسیار معروف است . چای بارمال عطری با بسته بندی قرمز رنگ به بازار های جهانی عرضه می شود .عطر این چای خوشنام از برند بارمال ارل گری است . خرید چای ارل گری در بسیاری از خانواده ها مرسوم است و به عنوان یک خرید مستمر است . این چای فاقد هرگونه افزودنی است و محصولی از کشور سریلانکا است . اگر شما هم از طرفداران چای عطری هستید پیشنهاد ما برای شما استفاده از چای بارمال عطری مدل ارل گری است .

440,000 تومان

چای بارمال سیلانی هندوانه 500 گرم

500 گرم چای سیاه قلمی و درشت محصول سریلانکا چای سیلان طعمی ساده و کیفیتی عالی   چای بارمال سیلانی هندوانه  این چای که عطر و طعمی ساده دارد می تواند انرژی لذت بخشی را به شما ارائه دهد. مدت زمانی که نیاز است تا این چای را سرو کنید 3 دقیقه است . البته اگر می خواهید تا گیرایی بیشتری داشته باشید کمی بیشتر صبر کنید تا شما را حسابی شاد و سرحال کند. چای بارمال هندوانه از نوع سیلانی و درجه یک است . این مدل چای قلمی و درشت است و همانطور که گفته شد ساده است .   خواص چای هندوانه بارمال اگر که آب پرمصرف‌ترین نوشیدنی جهان است را کنار بگذاریم، چای سیاه دومین نوشیدنی پرمصرف جهان است که در کشورمان نیز، این نوشیدنی بسیار دوستداشتنی است. چای سیاه اغلب با گیاهان دیگر می‌تواند ترکیب و مصرف شود. این چای، طعم دلچسبی دارد و در مقایسه با دیگر چای‌ها، از کافئین بیشتری برخوردار است، هر چند کافئین چای سیاه نسبت به قهوه کمتر است. چای سیاه فواید مختلفی برای سلامتی دارد زیرا دارای آنتی اکسیدان و ترکیباتی است که می‌تواند به کاهش التهاب در بدن کمک کند. چای سیاه، به عنوان یک نوشیدنی روزانه، سالم‌ترین چای است. این چای، به خاطر خواص و ویژگی‌هایش به خصوص برای بعضی از اهداف سلامتی، مفید است. از مهم‌ترین فایده‍های چای سیاه برای سلامتی، می‌توان به ارزش غذایی، فواید ضد سرطانی، هضم گوارشی، اثرات مفید بر سلامت پوست، مو اشاره کرد.

440,000 تومان

چای سبز طبیعی بارمال - ۲۵۰ گرم

برند: بارمال حجم: 250 گرم نوع چای: چای سبز محصول کشور: سریلانکا   چای بارمال bharmal مدل چای سبز طبیعی natural green tea چای سبز بارمال با ویژگی های سرشار از آنتی اکسیدان، افزایش متابولیسم بدن و کمک به چربی سوزی و تهیه شده تحت استانداردهای روز دنیا یکی از بهترین مدل های چای سبز در دنیا میباشد. این کاملا طبیعی و بدون مواد افزودنی تهیه شده است.

250,000 تومان

چای صبحانه انگلیسی بارمال ۲۵۰ گرم

       برند: بارمال حجم: 250 گرم چای صبحانه انگلیسی محصول کشور: سریلانکا   چای بارمال bharmal مدل صبحانه انگلیس english breakfast چای صبحانه انگلیسی بارمال که به رنگ زرد شناخته می شود برای استفاده در وعده صبحانه بسیار دلچسب می باشد و قطعا می تواند افرادی که روز خود را با کافئین آغاز می کنند را در دسته مصرف کنندگان خود قرار دهد. چای بارمال BHARMAL مدل ENGLISH BREAKFAST،یکی از محبوب ترین ترکیب های چای در جهان است که برای تولید این چای از ترکیبی از چای هند، سیلان و کنیا استفاده میشود چای سیاه مطبوع و معطر با غلظت و کیفیتی بالا.انتخابی مناسب به عنوان چای صبحانه. این محصول به طور معمول با شیر و شکر مصرف می گردد. چای بارمال bharmal tea چای بارمال 100٪ طبیعی است . این چایی از گیاه Camellia sinensis تولید می شود و از برگهای خشک آن ، چای بینظیری دم می شود . چای بارمال یکی از نوشیدنی های پرطرفدار در دنیا است . به طوری که در اکثر فروشگاه های دنیا یافت می شود . حتی در فضای مجازی و فروشگاه های اینترنتی بزرگی نظیر آمازون Amazon نیز به راحتی در دسترس عموم قرار دارد . بارمال bharmal بطور کلی سه نوع چایی تولید می کند . از این محصولات می توان به چای سیاه ، چای سبز و چای سفید اشاره کرد . تمامی این چای ها از مزارع کشور های صاحب نام در صنعت تولید چایی تامین می شود . به همین دلیل است که چای بارمال طرفداران بسیاری را به خود جذب کرده است . سریلانکا ، هند ، کنیا و چین تامین کننده های برگ های چای بارمال هستند .

250,000 تومان

چای سه طعم امیننت Eminent قوطی ۴۵۰ گرمی

چای سه طعم امیننت Eminent قوطی ۴۵۰ گرمی دارای ۳ طعم ساده، هل و ارل گری، که به صورت جدا در قوطی قرار داده شده است

770,000 تومان

چای امیننت ساده Eminent قوطی 250 گرم

چای امیننت ساده Eminent قوطی 250 گرم  

480,000 تومان

چای امیننت عطری Eminent قوطی 250 گرم

چای امیننت عطری Eminent قوطی 250 گرم  

480,000 تومان

چای بارمال کله مورچه ای کنیایی - ۵۰۰ گرمی

500 گرم چای سیلان ممتاز چای کله مورچه ای محصول سریلانکا طعمی ساده و کیفیتی عالی   چای بارمال bharmal مدل کنیایی خالص pure kenyan چای کله مورچه ای کنیا بارمال ،تهیه شده از چای مرغوب و با کیفیت سیلان است که یکی از بهترین چای دنیا میباشد و دارای طعم و عطر واقعی است. چای سریلانکا که به چای سیلان مشهور است یکی از بزرگترین صادرکننده چای جهان میباشد. چای سیلان منبع عالی آنتی اکسیدان هاست و در سراسر جهان بخاطر داشتن مقادیر بالای آنتی اکسیدان معروف است که خواص فراوانی برای بدن دارد.

380,000 تومان

چای بارمال قرمز معطر ارل گری - 500 گرمی

برند: بارمال حجم: 250 گرم نوع چای: ارل گری محصول کشور: سریلانکا   چای بارمال عطری مدل ارل گری English Blend Ceylon Tea چای نوشیدنی اول ما ایرانیان است . انتخاب یک چای برای ما از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است . هربار با نوشیدن چای بارمال عطری مدل ارل گری ،حس شادابی و نشاط در شما زنده می شود  . چای بارمال bharmal tea چای بارمال 100٪ طبیعی است . این چایی از گیاه Camellia sinensis تولید می شود و از برگهای خشک آن ، چای بینظیری دم می شود . چای بارمال یکی از نوشیدنی های پرطرفدار در دنیا است . به طوری که در اکثر فروشگاه های دنیا یافت می شود . حتی در فضای مجازی و فروشگاه های اینترنتی بزرگی نظیر آمازون Amazon نیز به راحتی در دسترس عموم قرار دارد . بارمال bharmal بطور کلی سه نوع چایی تولید می کند . از این محصولات می توان به چای سیاه ، چای سبز و چای سفید اشاره کرد . تمامی این چای ها از مزارع کشور های صاحب نام در صنعت تولید چایی تامین می شود . به همین دلیل است که چای بارمال طرفداران بسیاری را به خود جذب کرده است . سریلانکا ، هند ، کنیا و چین تامین کننده های برگ های چای بارمال هستند . چای بارمال عطری مدل ارل گری Bharmal English Blend Ceylon Tea چای بارمال عطری بسیار معروف است . چای بارمال عطری با بسته بندی قرمز رنگ به بازار های جهانی عرضه می شود .عطر این چای خوشنام از برند بارمال ارل گری است . خرید چای ارل گری در بسیاری از خانواده ها مرسوم است و به عنوان یک خرید مستمر است . این چای فاقد هرگونه افزودنی است و محصولی از کشور سریلانکا است . اگر شما هم از طرفداران چای عطری هستید پیشنهاد ما برای شما استفاده از چای بارمال عطری مدل ارل گری است .

250,000 تومان

چای ابوغوری - 450 گرم

برند: ابوغوری حجم: 450 گرم نوع چای: چای سیلان خالص محصول کشور: سریلانکا   این چای یکی از محبوب ترین چای های بازار کشور می باشد که ساخت سریلانکا و به سفارش کشور کویت بسته بندی و عرضه می شود. چای ابوغوری جز چای هاییی با برگ های نسبتا درشت بوده که دم کردن آن نیاز به صرف زمان دارد. این چای ساده و بدون عطر و اسانس اضافه بوده که باعث ایجاد طعمی دلچسب و دلنشین شده است.

270,000 تومان

چای گلابی - 500 گرم

برند: گلابی حجم: 500 گرم نوع چای: چای سیاه شکسته محصول: کلکته هندوستان  

350,000 تومان

چای جاسمین طلایی - 500 گرم

برند: جاسمین طلایی حجم: 500 گرم نوع چای: چای سیاه قلمی اعلاء محصول: هندوستان

420,000 تومان

چای سیب میعاد - 450 گرم

برند: سیب میعاد حجم: 450 گرم نوع چای: چای سیاه صددرصد سیلان خالص محصول: سریلانکا

390,000 تومان

چای دو غزال ساده - 500 گرم

برند: دو غزال حجم: 500 گرم نوع چای: چای سیاه صددرصد سیلان خالص

500,000 تومان

چای العطور - 200 گرم

برند: العطور حجم: 200 گرم نوع چای: چای ارل گری محصول: سریلانکا

180,000 تومان

چای بارمال bharmal مدل برگ بزرگ سیلان - 250 گرم

برند: بارمال حجم: 250 گرم نوع چای: چای سیاه مدل برگ بزرگ محصول کشور: سریلانکا   چای سیاه دارای مقدار زیادی آنتی اکسیدان می باشد که به حفظ سلامت سلول‌ های بدن کمک کرده و در نهایت بسیاری از بیماری های قلبی و عروقی را از ما دور می کند. یکی از نشانه های چای سیاه مرغوب رنگ مشکی و متمایل به قرمز است و فاقد هرگونه مواد افزودنی باشد.

250,000 تومان

چای بارمال bharmal مدل سوپر پکو - 250 گرم

برند: بارمال حجم: 250 گرم نوع چای: درشت - سیلان ممتاز معروف به چای نقره محصول کشور: سریلانکا   چای بارمال ساده سوپر پیکو Super Pekoe چای نوشیدنی اول ما ایرانیان است . انتخاب یک چای برای ما از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است . با یک با خرید چای بارمال ، از چای دیگری استفاده نخواهید کرد . چای بارمال bharmal tea چای بارمال 100٪ طبیعی است . این چایی از گیاه Camellia sinensis تولید می شود و از برگهای خشک آن ، چای بینظیری دم می شود . چای بارمال یکی از نوشیدنی های پرطرفدار در دنیا است . به طوری که در اکثر فروشگاه های دنیا یافت می شود . حتی در فضای مجازی و فروشگاه های اینترنتی بزرگی نظیر آمازون Amazon نیز به راحتی در دسترس عموم قرار دارد . بارمال bharmal بطور کلی سه نوع چایی تولید می کند . از این محصولات می توان به چای سیاه ، چای سبز و چای سفید اشاره کرد . تمامی این چای ها از مزارع کشور های صاحب نام در صنعت تولید چایی تامین می شود . به همین دلیل است که چای بارمال طرفداران بسیاری را به خود جذب کرده است . سریلانکا ، هند ، کنیا و چین تامین کننده های برگ های چای بارمال هستند . چای سیاه بارمال انواع چای سیاه را تولید و روانه بازارهای جهانی می کند. از جمله آن می توان به چای بارمال Spear Brand Tea که به چای بارمال مشکی دربین ایرانیان معروف است . چای بارمال Bharmal English Blend نیز که به چای عطری بارمال شهرت دارد در بین مردن دنیا و ایرانیان نیز شهرت یافته است . یکی دیگر از محصولات آن چای بارمال ساده Super Pekoe است . این محصول به چای بارمال نقره در بین مردم ایران معروف است . چای بارمال ساده سوپر پیکو Super Pekoe چای بارمال ساده سوپر پیکو Super Pekoe بسیار معروف است .این چایی با بسته بندی نقره ای رنگ به بازار های جهانی صادر میش ود که در ایران به چای بارمال نقری نیز شهرت یافته است. . نام اصلی آن چای بار مال سوپر پیکو است . این محصول بارمال بدون طعم است و یک چای ساده است .چای بارمال ساده فاقد هرگونه افزودنی است و محصولی از کشور سریلانکا است . اگر شما هم چای ساده می نوشید ، چای بارمال چای بارمال ساده سوپر پیکو می تواند  انرژی مضاعفی برای شما ایجاد کند و خستگی یک روز سخت را به راحتی از تن شما بیرون کند .

250,000 تومان

چای بارمال مدل پنج ستاره - 500 گرم

500 گرم چای سیلان ممتاز نشکسته و دیر دم محصول سریلانکا طعمی ساده و کیفیتی عالی   چای بارمال bharmal مدل پنج ستاره panch sitara وزن 500 گرم چای بارمال  5ستاره 505 به همراه ساقه های چای می باشد که دم کشیده آن به اندازه خود برگ چای خاصیت دارد. مقدار چایی خشکی که در قوری ریخته می شود نیز باید از سایر چایی ها به اندازه یک قاشق بیشتر باشد. چای قلمی به خوشرنگی معروف است که اگر زمان طبخ و دم کشیدنش کمی بیشتر از ۱۰ دقیقه باشد، نوشیدنی ای غلیظ تر و پر رنگ تر را ارائه می دهد. این محصول فاقد هر گونه اسانس و مواد افزودنی و نگه دارنده می باشد. چای بارمال bharmal tea چای بارمال 100٪ طبیعی است . این چایی از گیاه Camellia sinensis تولید می شود و از برگهای خشک آن ، چای بینظیری دم می شود . چای بارمال یکی از نوشیدنی های پرطرفدار در دنیا است . به طوری که در اکثر فروشگاه های دنیا یافت می شود . حتی در فضای مجازی و فروشگاه های اینترنتی بزرگی نظیر آمازون Amazon نیز به راحتی در دسترس عموم قرار دارد . بارمال bharmal بطور کلی سه نوع چایی تولید می کند . از این محصولات می توان به چای سیاه ، چای سبز و چای سفید اشاره کرد . تمامی این چای ها از مزارع کشور های صاحب نام در صنعت تولید چایی تامین می شود . به همین دلیل است که چای بارمال طرفداران بسیاری را به خود جذب کرده است . سریلانکا ، هند ، کنیا و چین تامین کننده های برگ های چای بارمال هستند .

450,000 تومان

چای کرک/ماسالا

چای کرک زنجبیل برند camel

چای کرک زنجبیل برند camel تعداد 25 عدد

320,000 تومان

چای کرک ماسالا برند camel

چای کرک ماسالا برند camel تعداد 25 عدد

320,000 تومان

چای کرک زعفران برند camel

چای کرک زعفران برند camel تعداد 25 عدد

320,000 تومان

چای ماسالا تی بریک 8 عددی

چای ماسالا تی بریک 8 عددی

170,000 تومان

چای کرک پرمیوم علی تی Ali Tea (علی کافه)

چای کرک پرمیوم علی تی Ali Tea (علی کافه) بسته 30 عددی

395,000 تومان

چای کرک زنجبیل علی تی Ali Tea (علی کافه)

چای کرک زنجبیل علی تی Ali Tea (علی کافه) بسته 30 عددی

450,000 تومان

چای کرک کلاسیک علی تی Ali Tea(علی کافه)

چای کرک کلاسیک علی تی (علی کافه) Ali Tea بسته 30 عددی

400,000 تومان

چای کرک کلاسیک برند camel

چای کرک کلاسیک برند camel تعداد 25 عدد

320,000 تومان

چای کرک ماسالا ۱ کیلوگرم هندی

چای کرک ماسالا ۱ کیلوگرم هندی تولید هند، وزن ۱ کیلوگرم انقضا 10/2024

580,000 تومان

شیر چای هل علی تی AliTea

شیر چای هل علی تی AliTea تعداد در بسته 25 عدد

430,000 تومان

شیر چای علی تی Alitea

شیر چای علی تی Alitea تعداد 18 عدد  

380,000 تومان

چای کرک هل برند camel

چای کرک هل برند camel تعداد 25 عدد

320,000 تومان

چای کرک هندی با طعم هل - 30 ساشه

580,000 تومان

قهوه

پودر قهوه لاواتزا سورته 250 گرم

پودر قهوه لاواتزا سورته 250 گرم

350,000 تومان

پودر قهوه لاواتزا روسا 250 گرم

پودر قهوه لاوازا روسا 250 گرم

350,000 تومان

پودر قهوه لاواتزا ایل متینو 250 گرم

پودر قهوه لاوازا ایل متینو 250 گرم

350,000 تومان

قهوه فوری نسکافه گلد 200 گرم اصل

قهوه فوری نسکافه گلد 200 گرم اصل وزن : 200گرم کشور سازنده : آلمان

520,000 تومان

پودر قهوه ترک KURUKAHVECI مهمت افندی 250 گرم

پودر قهوه ترک KURUKAHVECI مهمت افندی 250 گرم تاریخ بالا

320,000 تومان

قهوه ایتالیا قرمز مدل گرن کریما ساکوئلا ۲۵۰ گرمی

قهوه ایتالیا قرمز مدل گرن کریما ساکوئلا ۲۵۰ گرمی وزن : 250 روش دَم کردن : مناسب برای انواع اسپرسو ساز خانگی و صنعتی ،موکاپات و … محصولی از کشور : ایتالیا

280,000 تومان

قهوه ترک سارای طعم کلاسیک 200 گرم

قهوه ترک سارای طعم کلاسیک 200 گرم همراه با پیمانه

175,000 تومان

پودر قهوه ترک KURUKAHVECI مهمت افندی 500 گرم

پودر قهوه ترک KURUKAHVECI مهمت افندی 500 گرم تاریخ بالا

640,000 تومان

قهوه ترک سارای با طعم هل 200 گرم

قهوه ترک سارای با طعم هل 200 گرم همراه با پیمانه

175,000 تومان

قهوه ترک سارای با طعم مصطکی 200 گرم

قهوه ترک سارای با طعم مصطکی 200 گرم همراه با پیمانه صمغ زرد رنگی است که از درختچه‌ای به نام پسته مصطکی، (نام علمی: Pistacia lentiscus) گرفته می‌شود. از نظر طبیعت این صمغ گرم و خشک، محلل و مقوی است. در معجون‌های تقویت حافظه، جزو داروهای اصلی بشمار می‌رود.

175,000 تومان

قهوه ترک سارای دیبک 200 گرم

قهوه ترک سارای دیبک 200 گرم همراه با پیمانه قهوه دیبک حاوی قهوه یمن، خرنوب، قهوه تربینث، ثعلب، تکه های شکلاتی، خامه، صمغ ماستیک و هل است.

175,000 تومان

قهوه ترک سارای مننژیت با شیر - 200 گرم

قهوه ترک سارای مننژیت با شیر 200 گرم همراه با پیمانه این قهوه از میوه‌های درخت بنه، برشته شده روی زمین تهیه می‌شود و به صورت طبیعی فاقد کافئین است.

175,000 تومان

قهوه فوری جاکوبز مونارش - 100 گرم

100 گرم جاکوبز مونارش محصول کشور آلمان بسیار خوش عطر و خوش طعم قهوه فوری جاکوبز مدل مونارش 100 گرمی که قهوه ای با عطر طعم قوی و خاص میباشد . قهوه فوری Jacobs Monarch یکی از بهترین قهوه های فوری موجود در بازار می باشد که تیم کارشناسی کمپانی جاکوبز با استفاده از روش های خاص به طعم مطلوب یک قهوه فوری آروماتیک و ملایم و همچنین دارای عطر و طعم خوب به آن دست یافته اند . وزن این قهوه 100 گرم است که می تواند حدودا 45-50 فنجان قهوه را برای شما آماده کند که در کنار قهوه می توانید از پودر کافی میت نیز استفاده بفرمایید تا بافت غلیظتر و خامه ای تر و خوشمزه تر شود که مدل های کافی میت هم در سایت موجود می باشد. نحوه مصرف : میزان دلخواه از قهوه را (1 یا 2 قاشق چای خوری )در فنجان ریخته سپس 100-150 میلی لیتر آب 80-90 درجه سانتی گراد اضافه کرده و به آرامی هم بزنید و نوش جان کنید .

240,000 تومان

قهوه فوری جاکوبز مونارش - 50 گرم

50 گرم جاکوبز مونارش محصول کشور آلمان بسیار خوش عطر و خوش طعم قهوه فوری جاکوبز مدل مونارش 100 گرمی که قهوه ای با عطر طعم قوی و خاص میباشد . قهوه فوری Jacobs Monarch یکی از بهترین قهوه های فوری موجود در بازار می باشد که تیم کارشناسی کمپانی جاکوبز با استفاده از روش های خاص به طعم مطلوب یک قهوه فوری آروماتیک و ملایم و همچنین دارای عطر و طعم خوب به آن دست یافته اند . وزن این قهوه 100 گرم است که می تواند حدودا 45-50 فنجان قهوه را برای شما آماده کند که در کنار قهوه می توانید از پودر کافی میت نیز استفاده بفرمایید تا بافت غلیظتر و خامه ای تر و خوشمزه تر شود که مدل های کافی میت هم در سایت موجود می باشد. نحوه مصرف : میزان دلخواه از قهوه را (1 یا 2 قاشق چای خوری )در فنجان ریخته سپس 100-150 میلی لیتر آب 80-90 درجه سانتی گراد اضافه کرده و به آرامی هم بزنید و نوش جان کنید .

180,000 تومان

قهوه فوری نسکافه گلد 200 گرم اصل

قهوه فوری نسکافه گلد 200 گرم اصل وزن : 200گرم کشور سازنده : روسیه

520,000 تومان

کافی میکس

کاپوچینو رژیمی تورابیکا 20 عددی

کاپوچینو رژیمی تورابیکا 20 عددی

350,000 تومان

پودر کاپوچینو تورابیکا ۲۰ عددی

پودر کاپوچینو تورابیکا ، یک قهوه فوری انحصاری همراه با کرم فومدار مخصوص و رویه شکلاتی واقعی طعم فوق العاده ای به شما می دهد.

350,000 تومان

کافی میکس گود دی GoodDay مدل Original

کافی میکس گوددی GoodDay مدل Original

290,000 تومان

کافی میکس گود دی good day مدل Vanilla Latte

کافی میکس گود دی good day مدل Vanilla Latte تعداد 30 عدد

290,000 تومان

کافی میکس گود دی GoodDay مدل Caribbean

کافی میکس گود دی GoodDay مدل Caribbean تعداد 30 عدد

290,000 تومان

کافی میکس گود دی GoodDay مدل Coolin

کافی میکس گود دی GoodDay مدل Coolin تعداد 30 عدد

290,000 تومان

کافی میکس گود دی GoodDay مدل Mococinno

کافی میکس گود دی GoodDay مدل Mococinno تعداد 30 عدد

290,000 تومان

کافی میکس شکلاتی گود دی GoodDay مدل chococino

کافی میکس شکلاتی گود دی GoodDay مدل chococino تعداد 30 عدد

290,000 تومان

قهوه فوری استارباکس طعم کافه موکا

10 عدد

350,000 تومان

قهوه فوری استارباکس طعم کارامل لاته

10 عدد

350,000 تومان

قهوه فوری استارباکس طعم لاته وانیلی

بسته ی 10 عددی

350,000 تومان

کافی میکس لته خامه ای تورابیکا

کافی میکس لته خامه ای تورابیکا 20 عدد

350,000 تومان

پودر قهوه ماکیاتو تورابیکا

پودر قهوه ماکیاتو تورابیکا 20 عدد

350,000 تومان

کافی میکس براونی کافی تورابیکا

کافی میکس براونی کافی تورابیکا 20 عدد

340,000 تومان

قهوه فوری علی کافه Alicafe مدل Classic 3 in 1

قهوه فوری علی کافه Alicafe مدل Classic 3 in 1 بسته 20 عددی

320,000 تومان

کاپوچینو کافه کرون ترکیه ای

20 عدد

350,000 تومان

قهوه علی کافه جینسینگ بدون شکر AliCafe

قهوه علی کافه جینسینگ بدون شکر AliCafe 20 عددی

430,000 تومان

آیس کافی علی کافه Alicafe

آیس کافی علی کافه Alicafe  تعداد 20 عدد وزن هر ساشه 13 گرم

310,000 تومان

قهوه علی کافه 5 در 1 جنسینگ Alicafe

قهوه علی کافه 5 در 1 جنسینگ Alicafe 20 عددی قهوه علی کافی Alicafe 5in1 بسته 20 عددی شامل دو نوع قهوه، قهوه عربیکا و قهوه کلمبیا، شیر، و گیاه جنسینگ (ویژه افزایش انرژی)، و شکر می باشد. تفاوت قهوه علی کافی 5in1 و 4in1 در وجود شکر می باشد.

350,000 تومان

پودر هات چاکلت چوکو لاتو (تورابیکا)

هات چاکلت یا همان شکلات داغ نوشیدنی بسیار محبوبی در سراسر دنیا به شمار می رود سر منشا این نوشیدنی مشهور به ایتالیا بر می گردد.  در کشور ما نیز طرفداران بسیار زیادی دارد در کافه ها یا در خانه و جلسات و مهمانی ها و دورهمی ها گزینه ی بسیار خوبی می باشد به خصوص در روزهای سرد سال، هات چاکلت گرمای وجودتان را چندین برابر می کند. همانطور که اغلب تجربه کرده اید هات چاکلت در کافی شاپ ها با غلظتهای متفاوتی ارائه می شوند اما برند مشهور تورابیکا با بهترین نوع ترکیبی از کاکائو و شکلات و خامه به فرمول استاندارد هات چاکلت ایتالیایی رسیده است بنابراین با خیال راحت و همچنین با قیمتی خیلی کمتر از کافی شاپ می توان این نوشیدنی خاص را در هر جا و هر لحظه نوش جان کرد.   150 لیتر آب با دمای 80 درجه را داخل فنجان ریخته و با محتویات یک ساشه هات چاکلت تورابیکا مخلوط می کنیم و به همین سادگی هات چاکلت ما با بو و مزه ی قوی از کاکائو و شکلات و لبریز از کف شیر، آماده ی نوشیدن است.   هر یک بسته چوکولاتو حاوی 20 ساشه ی 30 گرمی می باشد. وزن بسته 600 گرم با بسته بندی 650 گرم می باشد. این محصول اورجینال ساخت کشور اندونزی می باشد.   مواد تشکیل دهنده: پودر کاکائو، شکلات تلخ، شکر، خامه غیرلبنی، پودر شیر خامه ای، عصاره وانیل، نمک   ارزش غذایی یک ساشه 30 گرمی هات چاکلت تورابیکا: کالری: 130 چربی: 3 گرم پروتئین: 2 گرم کربوهیدرات: 28 گرم شکر: 19 گرم سدیم: 95 میلی گرم    

340,000 تومان

کافی میکس تورابیکا سوسو Tora Susu

کافی میکس تورابیکا سوسو Tora Susu ۲۰ ساشه، وزن هر ساشه ۲۸ گرم

360,000 تومان

قهوه فوری استارباکس طعم کاپوچینو

10 عدد

350,000 تومان

کافی میت نستله 400 گرم

کافی میت نستله 400 گرم تولید تایلند

250,000 تومان

علی کافه بلک گلد (44 عددی)

بدون شکر کاملا طبیعی و ارگانیک برگرفته از بهترین قهوه آماده سازی فوری مناسب رفع خستگی نشاط اور بدون مواد شیمیایی ساخت مالزی وزن ۱۰۰ گرم قهوه فوری علی کافه (alicafe) طلایی یا علی گلد، این قهوه با عطر و طعم بی نظیر قهوه و تلخی ملایم مناسب برای دوستداران قهوه می باشد این محصول شامل بهترین قهوه های فراوری شده عربیکا و روبوستا به همراه عصاره جینسینگ و تونکات می باشد. این محصول فاقد شکر و پودر خامه افزوده بوده و فقط شامل قهوه خالص به همراه عصاره جینسینگ و گیاه تونکات است. این میکس موجب می شود تا این قهوه فوری عطر و طعم خاصی را برای قهوه دوستانی که به دنبال طعمی متفاوت و جدید هستند را به ارمغان بیاورد. alicafe black gold مناسب برای افراد دیابتی و افرادی که رژیم غذایی کم کالری دارند و یا برای ورزشکارهایی که تمایل به مصرف قهوه قبل از تمرین دارند، مناسب می باشد.پودر قهوه علی کافه مدل بلک گلد در بسته 40 عددی عرضه می شود. این قهوه حاوی جنسینگ و گیاه تنگرکات می باشد که عطر و طعم بسیار متفاوتی به ان بخشیده است. پودر قهوه علی کافه مدل بلک گلد فاقد شکر و خامه است. ساخت مالزی وزن ۱۰۰ گرم وزن هر ساشه ۲.۵ گرم

450,000 تومان

پودر قهوه فوری علیرضا افندی 3 در 1 ساده بسته 15 عددی

پودر قهوه فوری علیرضا افندی 3 در 1 ساده بسته 15 عددی

180,000 تومان

قهوه فوری 3در1 علی کافه ایتالیا رست (30 عددی)

ترکیب قهوه و شیر و شکر 30 عدد سبک ایتالیایی   کافی میکس سیگنچر فرنچ رُست 3 در 1 بسته 30 تایی علی کافه ALICAFE signature محصولی با کیفیت عالی است که نوشیدنی ای با عطر و طعم خاص را به ساده ترین شکل ممکن در اختیارتان قرار می دهد. علی کافه در ارائه طعم های خاص شهرت فراوانی دارد به طوری که دوست داران آن به سادگی می توانند عطر متفاوت اش را تشخیص دهند. پایه اصلی این ترکیب ویژه، قهوه فوری علی کافه است که به شکل خاصی تهیه می شود و طعمی تازه را معرفی می کند. قهوه های فوری به طور کلی همان قهوه دم شده معمول هستند که با روش های خاصی رطوبت گیری می شوند و به پودر خشک و معطری تبدیل می شوند که با حل شدن در آب، می تواند قهوه دم شده را در اختیار قرار دهد. قهوه فوری استفاده شده در این محصول تولید خود علی کافه است که چند ویژگی خاص دارد. این قهوه از ترکیب خاصی از دانه ها تهیه می شود که همگی از بهترین ها هستند و در کنار هم طعم متفاوتی را ایجاد می کنند. رُست دانه ها نیز با دستورالعمل خاص علی کافه و به سبک فرانسوی انجام شده که بسیار ماهرانه طعم هایی ویژه را از دانه ها نشان می دهد. این قهوه فوری در نهایت با مقداری پودر قهوه نیز ترکیب شده است. محصولات 3 در 1 به ویژه برای افرادی که طعم قهوه را در ترکیب با شیر و شکر بیشتر می پسندند مناسب هستند و توصیه می شوند. در این محصول از نوعی شیر خاص که ترکیبی از محصولات لبنی و غیر لبنی است استفاده شده که طعم خاصی دارد و تلخی قهوه را به خوبی پوشش می دهد. میزان کمی شیرین کننده نیز برای ایجاد تعادل در طعم ها استفاده شده است. با ترکیب بی نظیری که کافی میکس سیگنچر علی کافه ارائه می دهد می توانید در هر ساعت و هر موقعیتی به سادگی ترکیبی بسیار دلپذیر و خوش طعم از قهوه و شیر و شکر در اختیار داشته باشید. ویژگی های کافی میکس سیگنچر فرنچ رُست 3 در 1 بسته 30 تایی علی کافه ALICAFE signature - دانه ها پیش از دم شدن باید حرارت ببینند و تفت داده شوند که اصطلاحا به آن رُست می گویند. هر میزان رُست ویژگی های متفاوتی در عطر و طعم ایجاد می کند و در این محصول از رُست خاصی که تا درجه مدیوم رو به دارک پیش رفته، استفاده شده است. عطر خاص علی کافه ارتباط زیادی به این رُست ویژه دارد. - در تهیه این محصول مواد اولیه ویژه و بسیار با کیفیتی استفاده شده اند که برخی از آن ها عبارتند از: شکر، کریمر (غیر لبنی)، فرآورده های لبنی، قهوه فوری، پودر قهوه و... ارزش غذایی محصول در هر لیوان (تهیه شده با یک ساشه 25 گرمی) : انرژی 112 کیلوکالری چربی 3.6 گرم شامل 3.5 گرم چربی اشباع چربی ترانس و کلسترول ندارد سدیم 35.6 میلی گرم کربوهیدارت 19.1 گرم شامل 16.1 گرم قند فیبر 0.6 گرم پروتئین 0.8 گرم طرز تهیه کافی میکس سیگنچر فرنچ رُست 3 در 1 بسته 30 تایی علی کافه ALICAFE signature این محصول به منظور استفاده راحت و آسان در موقعیت های مختلف طراحی شده است به گونه ای که امکانات بسیار کمی برای آماده سازی آن مورد نیاز است اما عطری و طعمی که به دست می دهد بسیار غنی و لذت بخش است. برای تهیه این نوشیدنی کافی است: - آب جوش تهیه کنید. بهترین دما برای دم آوری این نوشیدنی 85 تا 90 درجه سانتی گراد است. برای رسیدن به این دما می توانید بعد از جوشیدن آب، حرارت را قطع کرده و یک دقیقه صبر کنید. دما در همین حدود خواهد بود. - محتویات یک ساشه 25 گرمی برای تهیه یک لیوان (ماگ) نوشیدنی (حدود 150 میلی لیتر) طراحی شده است. تمام محتویات بسته را داخل لیوان بریزید. - آب جوش را اضافه کنید و هم بزنید. زمانی که پودر کاملا در آب حل شد، نوشیدنی شما آماده است و می توانید از آن لذت ببرید. درباره برند علی کافه Alicafe علی کافه از مطرح ترین تولید کنندگان کافی میکس و قهوه فوری در آسیا است که کار خود را از 1999 آغاز کرده است. ارائه دهنده این برند مشهور، شرکت پاور روت Power Root کشور مالزی بود. این شرکت تولید کننده انواع نوشیدنی ها است و تلاش و تمرکز آن بر استفاده از انواع گیاهان سنتی در دستورالعمل های نوشیدنی های مشهور و جهانی بوده است. تولیدات علی کافه توانستند در مدت زمان کوتاهی به موفقیت بزرگی دست یابند و در بازارهای جهانی عملکرد درخشانی ارائه دادند. این برند با تکیه بر استفاده از مواد اولیه درجه یک و نیز دستگاه های پیشرفته و تکنولوژی روز توانسته است در بسیاری از کشورها از جمله ایران، بازار خوبی به دست آورد و نظر بسیاری از مصرف کنندگان را به خود جلب کند.

450,000 تومان

کافی میکس Permium تورابیکا

20 ساشه

350,000 تومان

علی کافه کارامل

15 عدد ساشه 40 گرمی

400,000 تومان

پودر کاپوچینو گود دی ۳۰ عددی

مواد تشکیل دهنده قهوه فوری کاپوچینو Good Day: قهوه فوری، خامه غیر لبنی، پودر کاکائو، شکر، طعم کاپوچینو

390,000 تومان

تنقلات خارجی

مارشمالو عسلی توپی طرح کره زمین

مارشمالو عسلی توپی طرح کره زمین یک عدد تولید چین وزن هر عدد 10 گرم بسیار نرم و خوشمزه  مناسب برای پذیرایی و تولد و میهمانی

10,000 تومان

کمپوت آناناس 565 گرم برند Kolly

بسیار با کیفیت

120,000 تومان

آدامس پرتقال تریدنت

بهترین آدامس دنیا

70,000 تومان

آدامس دارچین تریدنت

بهترین آدامس دنیا

70,000 تومان

آدامس اوکالیپتوس تریدنت

بهترین آدامس دنیا

70,000 تومان

آدامس تریدنت نعنا

بهترین آدامس دنیا

70,000 تومان

کره بادام زمینی جیف آمریکا

جیف یک برند آمریکایی کره بادام زمینی است که توسط شرکت جی ام اسماکر ساخته شده است که این برند را در سال 2001 از پروکتر اند گمبل خریداری کرد.

250,000 تومان

نوتلا مینی 25 گرمی

نوتلا مینی 25 گرمی

60,000 تومان

سوجوک انگور ترکیه ای سیدلر ۳۰۰ گرم

سوجوک انگور ترکیه ای سیدلر ۳۰۰ گرم

170,000 تومان

کرم بیسکویت لوتوس ۴۳۰ گرم

کرم بیسکویت لوتوس ۴۰۰ گرم تولید بلژیک انقضا 2024

330,000 تومان

آدامس هندوانه تریدنت

آدامس هندوانه تریدنت trident بهترین آدامس دنیا

70,000 تومان

آدامس توت فرنگی و لیمو تریدنت

آدامس توت فرنگی و لیمو تریدنت trident بهترین آدامس دنیا

70,000 تومان

رشته شعریه ۱۵۰ گرم

رشته شعریه ۱۵۰ گرم تولید پاکستان

50,000 تومان

پودر شکلات اوالتین OVALTINE همراه با غلات 100 گرم

پودر شکلات اوالتین OVALTINE همراه با غلات 100 گرم

100,000 تومان

آجیل هندی دینگ دونگ میکس نمکی - 100 گرم

75,000 تومان

مارشمالو عسلی توپی آناناس

مارشمالو عسلی توپی طرح آناناس یک عدد تولید چین وزن هر عدد 10 گرم بسیار نرم و خوشمزه  مناسب برای پذیرایی و تولد و میهمانی

10,000 تومان

مارشمالو عسلی توپ رنگی

مارشمالو عسلی طرح توپ رنگی یک عدد تولید چین وزن هر عدد 10 گرم بسیار نرم و خوشمزه  مناسب برای پذیرایی و تولد و میهمانی

10,000 تومان

مارشمالو عسلی توپی اردک

مارشمالو عسلی توپی طرح اردک یک عدد تولید چین وزن هر عدد 10 گرم بسیار نرم و خوشمزه  مناسب برای پذیرایی و تولد و میهمانی

10,000 تومان

مارشمالو عسلی توپی توت فرنگی

مارشمالو عسلی توپی طرح توت فرنگی یک عدد تولید چین وزن هر عدد 10 گرم بسیار نرم و خوشمزه  مناسب برای پذیرایی و تولد و میهمانی

10,000 تومان

مارشمالو عسلی توپی طرح چشم

مارشمالو عسلی توپی طرح چشم  یک عدد تولید چین وزن هر عدد 10 گرم بسیار نرم و خوشمزه  مناسب برای پذیرایی و تولد و میهمانی

10,000 تومان

مارشمالو عسلی توپی طرح توپ فوتبال

مارشمالو عسلی توپی طرح توپ یک عدد تولید چین وزن هر عدد 10 گرم بسیار نرم و خوشمزه  مناسب برای پذیرایی و تولد و میهمانی

10,000 تومان

روغن اصیل - 4 کیلویی

1,500,000 تومان

نوتلا آلمانی اصل - 750 گرم

750 گرم تولید آلمان اورجینال تاریخ بالا

550,000 تومان

آجیل هندی دینگ دونگ اسپایسی - 100 گرم

75,000 تومان

آجیل هندی دینگ دونگ ساده

75,000 تومان

آجیل هندی دینگ دونگ شیرین و تند - 100 گرم

75,000 تومان

آدامس بادکنکی تریدنت

بهترین آدامس دنیا

70,000 تومان

نوشیدنی

آب جو بدون الکل توبورگ آبی 500 میل

آب جو بدون الکل توبورگ آبی 500 میل

85,000 تومان

آب جو بدون الکل بالتیکا طلایی 500 میل

آب جو بدون الکل بالتیکا طلایی 500 میل

85,000 تومان

آب جو ورزشی جویبراو مدل لایت 330 میل

آب جو ورزشی جویبراو مدل لایت محصول کشور آلمان می باشد. شرکت جویبراو واقع در هامبورگ آلمان سالها در زمینه تولید آب جو های ورزشی فعالیت داشته و محصولات بسیار با کیفیتی برای ورزشکاران تولید کرده است. آب جو جویبراو مدل لایت دارای شکر کم ، 7 گرم پروتئین و 3 گرم بی سی ای ای است. برای سفارش عمده تماس بگیرید.

85,000 تومان

آب جو ورزشی جویبراو مدل پروتئینی 330 میل

آب جو ورزشی جویبراو مدل لایت محصول کشور آلمان می باشد. شرکت جویبراو واقع در هامبورگ آلمان سالها در زمینه تولید آب جو های ورزشی فعالیت داشته و محصولات بسیار با کیفیتی برای ورزشکاران تولید کرده است. آب جو ورزشی جویبراو مدل پروتئینی دارای شکر طبیعی، 15 گرم پروتئین و 7 گرم بی سی ای ای با طعم لیمو طبیعی است. برای سفارش عمده تماس بگیرید.

85,000 تومان

آب جو ورزشی جویبراو مدل کافئین 330 میل

آب جو ورزشی جویبراو مدل کافئین محصول کشور آلمان می باشد. شرکت جویبراو واقع در هامبورگ آلمان سالها در زمینه تولید آب جو های ورزشی فعالیت داشته و محصولات بسیار با کیفیتی برای ورزشکاران تولید کرده است. آب جو ورزشی جویبراو مدل کافئین دارای شکر طبیعی، 105 میلی گرم کافئین و 2000 میلی گرم بی سی ای ای با طعم لیمو طبیعی است. برای سفارش عمده تماس بگیرید.

85,000 تومان